Debatt sunniva whittaker

Vi har ingen innflytelse over Felles klage­nemd

Sykepleiertudenten som lå an til to års forsinkelse i studiene grunnet sen klagebehandling i fuskesak vil trolig kunne fullføre gjenstående deler av studiet på ett år, opplyser UiA-rektor Sunniva Whittaker.

— Som rektor ved UiA er jeg opptatt av at studenter skal bli behandlet på ordentlig og rettferdig måte og UiA har iverksatt en rekke tiltak og samarbeidet med studentene våre om enda bedre informasjon om fusk, skriver Sunniva Whittaker.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Karl Øyvind Jordell er opptatt av fuskesaken ved Universitetet i Agder (UiA) som ble omtalt bl.a. i Khrono i sommer. Studentens klage ble behandlet av UiAs klagenemnd 8. september. Klagenemnda opprettholdt sitt vedtak, og klagen ble deretter oversendt Felles klagenemnd for endelig avgjørelse. Vi har fått beskjed om at saken skal behandles i Felles klagenemnd i januar. Det er uheldig at det tar så lang tid å behandle klagen ferdig, men UiA har ingen innflytelse over saksbehandlingstiden i Felles klagenemnd.

Jordell stiller igjen spørsmål ved om selvplagiat kan være fusk, og ser ut til å mene at UiA har andre regler om dette enn andre universiteter. Han skriver:

«Reglene ved UiA sier nemlig at såkalt selvplagiat er fusk; andre universiteter har regler som sier at det kan være fusk. Fra en side sett er det altså slik at UiA fritar det utvalget som behandler slike saker, fra en nærmere vurdering av saken; fra en annen side sett binder man utvalget.»

Her tar Jordell feil. Flere andre universiteter har regler om selvplagiat som er tilsvarende UiA sine regler. Klagenemnda vurderer selvsagt i hvert enkelt tilfelle om studentens handling er fusk.

UiAs klagenemnd har vurdert at studentens handling i den omtalte saken var fusk, og så blir det nå opp til Felles klagenemnd å ta stilling til om dette vedtaket var riktig.

Det stemmer at studenten opprinnelig fikk beskjed om at hun ville bli to år forsinket på grunn av omlegging av studieplanen. Fakultetet har gjort en ny vurdering av dette, og studenten har senere fått informasjon om at hun trolig vil kunne fullføre gjenstående deler av studiet på ett år.

Som rektor ved UiA er jeg opptatt av at studenter skal bli behandlet på ordentlig og rettferdig måte og UiA har iverksatt en rekke tiltak og samarbeidet med studentene våre om enda bedre informasjon om fusk. Vi har hatt informasjonskampanjer av og med studenter og vårt bibliotek jobber med en egen opplæringsmodul i Canvas.

Det store flertallet av studenter fusker ikke, og både de og samfunnet ellers har en interesse av at det reageres mot studenter som fusker. Det er viktig at studentene har klare regler å forholde seg til, og reglene bør være mest mulig like på tvers av institusjonene. Jeg håper diskusjonen i kjølvannet av denne fuskesaken kan bidra til en harmonisering.

Sunniva Whittaker er styreleder i Universitets- og høgskolerådet

Les også:


Følg flere debattet i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS