Alle guttene i Gjøvik som er 15 år har obligatorisk oppmøte ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik, for å lære om sykepleieryrket. Bildet er fra Guttedager på NTNU i Gjøvik i 2018. Foto: Frøydis Angard Ulateig
Alle guttene i Gjøvik som er 15 år har obligatorisk oppmøte ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik, for å lære om sykepleieryrket. Bildet er fra Guttedager på NTNU i Gjøvik i 2018. Foto: Frøydis Angard Ulateig

Vi må bidra til mer kjønnsnøytral kommunikasjon på sykepleier­utdanningen

Rekruttering. NTNU bør jobbe for at flere menn blir sykepleiere. Det vil pasientene tjene på.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Gjøvik er det 175 gutter på 15 år. 16. og 17. desember skal alle få se hvordan sykepleiere jobber når pasientens tilstand plutselig forverres. De får oppleve hvordan det er å være pasient og helsepersonell i en ambulanse under utrykning og hvordan sykepleiere redder liv gjennom hjerte- og lungeredning. De skal også bevege seg inn i et hjerte ved hjelp av VR-briller.

Frafallet fra sykepleierutdanningen på Gjøvik er ikke større blant guttene enn jentene når de først har startet.

Heidi Vifladt

Én av ti studenter som tar sykepleierutdanning er gutter. Mens unge kvinner erobrer yrker som tidligere var dominert av menn, som juss, psykologi og medisin, har ikke menn i tilsvarende grad inntatt de tradisjonelle kvinnedomenene.

Undersøkelser viser at sykepleie oppfattes som et feminint yrke. Dette bidrar til å ekskludere mange gutter til å vurdere dette som utdanning. Men mange gutter har rett og slett ikke tenkt tanken om at de kan bli sykepleiere.

Utfordringen er at befolkningen generelt vet lite om hva sykepleiefaget innebærer. Her har NTNU et ansvar. Og praten over kjøkkenbordet i guttenes hjem må blant annet inneholde utdanning, kjønnsrolle og identitet på nye måter.

NTNU er en av institusjonene som utdanner flest sykepleiere i Norge. På Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik tar vi hvert år inn 220 nye studenter på bachelorutdanningen i sykepleie. 60 av disse er deltidsstudenter.

Jeg mener vi må se på samfunnsoppdraget vårt og om vi kan gjøre tiltak når det gjelder profilering og rekruttering av studenter. Derfor samarbeider vi 16. og 17. desember med skolekontoret i Gjøvik kommune og Norsk Sykepleierforbund Oppland. 175 gutter på 15 år i Gjøvik skal i løpet av to dager få et lite innblikk i noe av det som sykepleiere utdannes i.

Ved Senter for simulering og pasientsikkerhet ved NTNU i Gjøvik får guttene oppleve ambulansesimulator. Vi skal også simulere hendelser hvor pasientens helsetilstand plutselig endres, og guttene får se hva som gjør at vi kan puste ved at vi blåser luft i en lunge, som er hentet fra en gris. De skal også få kikke inn i et hjerte ved hjelp VR-briller.

NTNUs visjon er «kunnskap for en bedre verden». Derfor driver vi med forskning og utdanning. Utdanningene skal svare på samfunnets behov. Et behov er flere helsearbeidere. Det er stadig gjentatt at vi trenger flere sykepleiere. Ifølge Nav står i dag 4000-5000 sykepleierstillinger i Norge ubesatt, eller de bemannes av personer med annen utdanning.

Samtidig løser vi ikke behovet for flere sykepleiere ved at det blir flere gutter på utdanningen. Antall studieplasser og praksisplasser må også øke. Men at så få gutter tenker sykepleie, kan ligge i at det er kvinnedominert. Men det kan også skyldes at sykepleiere som profesjon ikke har vært dyktige nok til å kommunisere sykepleie som eget fag.

Vi må bidra til mer kjønnsnøytral kommunikasjon og beskrive bedre hva sykepleiere gjør. Jeg tror også at det er av betydning at gutter på ungdomsskolen og videregående får møte mannlige sykepleiere og sykepleierstudenter. Disse kan være gode rollemodeller. Derfor skal 15-åringene som kommer til NTNU på Gjøvik blant annet møte mannlige sykepleierstudenter.

Jeg har ikke sett studier om mannlige og kvinnelige pasienter foretrekker å møte en sykepleier som har samme kjønn som sitt eget. Men jeg vil tro at her er det ulike ønsker, fordi menn og kvinner har ulike referanser og ønsker. Derfor kan flere mannlige sykepleiere ha en helsemessig positiv effekt på pasienter og tjenestemottakere.

Frafallet fra sykepleierutdanningen på Gjøvik er ikke større blant guttene enn jentene når de først har startet. Det synes som om de fleste guttene ikke kommer direkte inn fra videregående, men har arbeidet eller tatt annen utdanning før de starter – altså et bevisst valg på sykepleie.

Likestillings- og diskrimineringsloven gir åpning for å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere kvinnedominerte fag. Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole gir nå gutter som vil søke sykepleierutdanning to ekstra poeng som en forsøksordning. Vi ser fram til at erfaringene med dette skal presenteres. Men kompetansen til studenten må være avgjørende når en søker seg til sykepleierutdanningen. Og at de forblir i yrket.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS