statsbygg

«Vi skal ferdiggjøre bygget helt slik vi har lovet»

Statsbygg har fått 75 millioner kroner til å ferdiggjøre veterinærbygget, og de lover at de ikke reiser fra Ås før alt innenfor deres oppdrag er på stell.

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.
Publisert Oppdatert

Prosjektet med å samlokalisere veterinærmiljøene til NMBU og Veterinærinstituttet i Ås ble ifølge nye tall fra Kunnskapsdepartementet 1,3 milliarder kroner dyrere enn planlagt, og var klart til innflytting to år på overtid.

Nå peker en ekstern evaluering på at Statsbygg har undervurdert kompleksiteten, omfanget, kravene til smittevern og utgiftene, og i for liten grad sett helheten i prosjektet. Samtidig burde Kunnskapsdepartementet hatt bedre rutiner for å håndtere avvik underveis.

— Forstod ikke kompleksitet fullt ut

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Da rapporten om byggeprosjektet fra Dovre Group kom erkjente hun at Statsbygg hadde undervurdert kompleksiteten rundt det nye veterinærbygget.

— Vi kjenner oss igjen i store deler av denne evalueringen. Vi erkjenner også at vi tidvis har hatt en litt for optimistisk linje, ikke hatt nok stopp-punkter i prosessen, og vi tok ikke kompleksiteten nok på alvor, sier Aschim til Khrono, men hun legger til:

— Men når noen sier at Statsbygg har tatt for lett på prosjektet da er de på ville veier. Vi har jobbet seriøst og veldig hardt med dette prosjektet i mange år, og jobben har vært usedvanlig tung og krevende. Også grunnet pandemi og utfordringen med mange internasjonale leverandører grunnet koronasituasjonen.

— Vi skal levere oppdraget vårt

Torsdag 20. januar gikk Veterinærforeningen ut med en pressemelding der de kommer med kritikk mot Statsbygg fra flere ulike hold. Aschim mener at deler av kritikken er feilslått.

— Vi skal være i Ås til vi har gjort ferdig vårt oppdrag, og det skal vi få til innenfor de 75 millioner kroner vi har fått av Stortinget. Store deler av bygget er ferdigstilt, men det finnes også noen avvik, som vi skal «lukke». Vi kommer til å ha folk i bygget fram til sommeren, og kanskje også over sommeren.

Aschim trekker fram at det omtalte høyrisikolaboratoriet vil bli ferdig om en måneds tid, deretter skal man gjennom en testfase.

— Men det er altså feil når noen hevder at Statsbygg løper fra sitt ansvar og oppdrag. det gjør vi ikke, slår Aschim fast.

Debatt om gjødselbinge

Helt konkret har det ved Veterinærhøgskolen blitt rettet utfordringer knyttet til en gjødselbinge i bygget.

— Situasjonen rundt denne saken er den at Statsbygg faktisk har levert det som ble prosjektert og bestilt tilbake i 2016. Men i dag finner brukerne ut at det som er bestilt ikke fungerer slik man hadde ønsket seg, og brukerne vil ha en annen løsning. Men en slik bestilling er utenfor vårt oppdrag, sier Aschim.

Hun legger til at hun forstår at brukerne når de flytter inn og tar noe nytt i bruk også kan finne ut av andre behov enn det man hadde sett for seg i første omgang.

— Men nye behov som det her handler om må det lages egne prosjekter for, og det er ikke innenfor det mandat og de bevilgninger vi har fått fra Stortinget, sier Aschim.

Undervurderte kostnader og for stram tidsplan

Forsinkelsene og kostnadsoverskridelsene er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 bestilte en ekstern evaluering av prosjektet, med hovedvekt på gjennomføringsfasen. Nå har Dovre Group levert sin rapport.

I pressemeldingen blir det trukket fram at evalueringen peker på at det meste i prosjektet har blitt dyrere enn planlagt. Spesielt prosjekteringen og elektrodelen av prosjektet har vært sterkt underdimensjonert. Her ble de faktiske kostnadene betydelig høyere enn budsjettet.

Departementene skriver også at Statsbygg i for stor grad har basert styring og rapportering på informasjon fra hver enkelt kontrakt, og ikke tilstrekkelig ivaretatt helheten og forhold som virker på tvers.

I rapporten peker Dovre også på at prosjektet var lagt opp med en for stram tidsplan, ingen eller lite med tidsreserver, manglende helhetsplanlegging og for liten oversikt over alt som skulle gjøres i sluttfasen.

Det poengteres også, som Statsbygg selv har vektlagt, at koronapandemien har hatt betydelig forsinkende effekt i siste fase av prosjektet.

— Rapporten peker på en rekke punkter som kan forbedres i Statsbyggs prosjektgjennomføring. Statsbygg har allerede startet sitt arbeid med forbedringer i tråd med rapportens anbefalinger. Departementet vil følge opp Statsbyggs forbedringsarbeid i den løpende styringsdialogen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, i pressemeldingen.

Endringslogg

25.01.2022, kl. 08.00: Det er ved Veteinærhøgskolen, ikke Veterinærinstututtet, man har utfordringer med gjødselhåndtering.

Powered by Labrador CMS