nyttårsforsett 2022● curt rice

Vi skal ta vårt ansvar i de store krisene

Fire nyttårsforsetter for 2022. Styrke opplæringen av nye forskere. Bedre digitalisering. Finne nye og utradisjonelle samarbeid. Økt fokus på bærekraftig fremtid.

— Norsk akademia kommer til å treffe på mange utfordringer i 2022. Våre største utfordringer er også verdens største utfordringer, skriver NMBU-rektor Curt Rice.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Pandemien og arbeidet med bærekraft var to av de viktigste momentene i det globale bildet fra 2021. De viktigste sakene for vårt globale samfunn er også de viktigste sakene for NMBU. Disse danner derfor grunnlaget for fire nyttårsforsetter for dette året som kommer.

1: Vise at vitenskap virker. Nok en gang ga pandemien forskningsverdenen en anledning til å vise at kunnskap er veien til samfunnsutvikling. Det er gjennom det langsomme arbeidet i forskningslaboratorier og gjennom kompromissløs bruk av vitenskapelige metoder og kvalitetssikringssystemer at vi kan finne frem til den kunnskapen som samfunnet trenger.

Det første forsettet mitt er at vi skal forsterke vår innsats med å lære opp den kommende generasjonen med forskere

Curt Rice, rektor ved NMBU

Pandemien viste oss igjen at vi må feste vår lit til forskning, ikke fordi vi tror på den, men fordi «science works», for å si det med Richard Dawkins. Det første forsettet mitt er at vi skal forsterke vår innsats med å lære opp den kommende generasjonen med forskere, og vi skal forsterke vår innsats med å formidle til samfunnet hvorfor denne tilnærmingen er helt avgjørende.

Fakta

Nyttårsforsett 2022 fra Curt Rice, rektor ved NMBU

Ledere i akademia presenterer sine nyttårsforsetter i Khrono. Les flere her:

2: Bruke digitale muligheter. Pandemien ga alle høyere utdanningsinstitusjoner utfordringer med å bygge en ny kontekst for utdanning, både for studenter og undervisere. Hvordan skaper vi gode læringsmuligheter når vi ikke kan treffes fysisk?

Som mange har kommentert, fikk vi en lyninnføring i undervisning over digitale flater. Det er ekstremt viktig som et første skritt i økt digitalisering av utdanning. Men det er også en mulighet til å utvikle mer engasjerende og rett og slett mer innovative læringsmuligheter for våre studenter. Derfor er det andre nyttårsforsettet mitt å skru opp innsatsen med kompetansebygging rundt bruk av digitale verktøy i utdanning hos både undervisere og studenter.

3: Samarbeide mer. Vår rolle og ansvar som samfunnsaktør ble også tydeligere under pandemien. Som alle andre, måtte NMBU-samfunnet bidra i den store, internasjonale dugnaden. Vi prøvde å finne de beste tilnærmingene vi kunne til utdanning og forskning selv om campus etter hvert ble stengt.

Vi ledere var opptatt av å samarbeide med kolleger og studenter slik at NMBU kunne forholde seg til smittevern på en så god måte som mulig. Vi er alltid sterkere sammen, ikke bare internt ved universitetet, men også sammen med resten av samfunnet.

Bedre digitalisering er et av NMBU-rektor Curt Rice (på bildet) sine nyttårsforsetter for 2022

Samarbeid har i det hele tatt vært en forutsetning for å takle pandemien. Det tredje forsettet jeg ønsker å sette for 2022, er en forpliktelse til å finne nye og utradisjonelle partnere der vi har grunn til å tro at samarbeid kan gi ny kunnskap og nye løsninger til det samfunnet vi er en del av.

4: Innovasjon for bærekraft. Høstens klimatoppmøte i Glasgow var en skjebnetime for verdens framtid. Prioriteringene herfra berører mange temaer som NMBU har jobbet lenge med, noen av dem helt siden vi ble grunnlagt i 1859.

En av konklusjonene fra Glasgow var at endringer i landbruk og matproduksjon og forvaltning av skog og natur er avgjørende faktorer for å nå 1,5-gradersmålet. I tillegg ble fossil energi for første gang nevnt i en slutterklæring fra et klimatoppmøte.

Og alle disse områdene henger sammen med hverandre; utvikling av fornybar energi, bevaring av natur, stans i avskoging og bærekraftig matproduksjon. Det gjør også urfolksrettigheter og fattige lands evne til å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene.

NMBU skal bidra på flere av disse områdene, og vår innovasjonskraft blir virkelig testet i dette arbeidet. Det fjerde nyttårsforsettet jeg vil trekke frem vokser ut fra Klimatoppmøtet. NMBU skal i 2022 fornye og forsterke vår felles innsats for en bærekraftig fremtid. Dette gjør vi blant annet med å sette i gang en ny strategiprosess rett over nyåret.

Norsk akademia kommer til å treffe på mange utfordringer i 2022. Våre største utfordringer er verdens største utfordringer. Flere av disse krever at vi tenker nytt om måten vi realiserer vårt samfunnsoppdrag på.

Vi må ta med oss de lærdommene vi kan fra pandemien og vi må fortsette samarbeidet for å nå våre internasjonale forpliktelser om bærekraft. NMBU skal, med vår unike faglige sammensetning, fortsette å ta vår del av ansvaret i året som kommer.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS