Debatt ● Vinst-alliansens fire rektorer

Vi utdanner kompetente kandidater uavhengig av særkrav

Mangel på arbeidskraft er merkbart i mange kommuner. Å fjerne de særlige karakterkravene for opptak til lærer- og sykepleieutdanningene vil kunne være ett av flere tiltak for å avhjelpe rekrutteringsproblemene og bidra til å utdanne flere kompetente kandidater fra disse utdanningene.

Utdanningsinstitusjonene har et stort ansvar for å bidra til at samfunnet har tilgang til et tilstrekkelig antall gode lærere og sykepleiere, skriver de fire rektorene i Vinst-alliansen.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Denne våren legger Regjeringen fram sitt samlede forslag for opptak til landets universitet og høgskoler i en egen stortingsmelding. Dette er en viktig sak for utviklingen av hver eneste by og bygd i hele Norge. Det er en viktig sak for arbeidslivet vårt og utviklingen av velferdssamfunnet.

Som rektorer i Vinst-alliansen mener vi veiene inn til høyere utdanning må gjøres smidige, gode og forutsigbare. Og — de må stå seg over tid og skiftende politiske vinder. I dag er særkrav i lærer- og sykepleieutdanningene til hinder for flere motiverte menneske med studiekompetanse til å starte på den utdanningen og yrket de ønsker.

Lærer- og sykepleiemangelen er stor. Studieplasser står ledige. Vi trenger å utdanne dyktige kandidater til disse profesjonene i hele landet. Våre institusjoner har i mange år tatt et stort ansvar for profesjonsutdanning mange steder i Norge, og det vil vi fortsette med. Men det krever også en videre styrking av finansieringen av oss flercampusinstitusjoner.

Som rektorer i Vinst-alliansen er vi selvsagt bevisst vårt ansvar for at alle våre kandidater må holde et høyt faglige nivå i tråd med de læringsutbyttene de skal nå. Det gjelder enten de er sykepleiere, lærere eller skal inn i andre yrkesgrupper. 

Dette vil ikke endre seg om politikerne vedtar å fjerne noen av dagens særskilte karakterkrav for opptak til profesjonsutdanningene. 

Kravene til kvaliteten i utdanningsløpene skal ikke påvirkes av endringer i nasjonale føringer for opptak. Vi mener at systemet vi har for undervisning og oppfølging av studenter, spekteret av, vurderinger studentene må igjennom i både teori og praksis, og løpende vurdering av om de er skikket for profesjonen sikrer at kandidatene holder det høye faglige nivået de skal ha ved fullført utdanning. Dette er strengt regulerte utdanninger med tydelige kvalitetskrav.

Det er mange både helt unge og litt eldre som gjerne vil utdanne seg til lærer eller sykepleier, men som ikke har de nødvendige karakterene fra videregående skole

Bing-Jonsson, Hansen, Yttri og Svenkerud

Utdanningsinstitusjonene har et stort ansvar for å bidra til at samfunnet har tilgang til et tilstrekkelig antall gode lærere og sykepleiere. Samtidig vet vi at det er mange både helt unge og litt eldre som gjerne vil utdanne seg til lærer eller sykepleier, men som ikke har de nødvendige karakterene fra videregående skole. 

Å fjerne karakterkravene vil kunne gjøre utdanningene mer tilgjengelige for et bredere spekter av godt egnede og motiverte søkere som ett av flere tiltak for å avhjelpe rekrutteringsutfordringene.

Powered by Labrador CMS