Debatt ● Haugen, Skjerve, Sørensen og Tønnessen

Vi vil hjelpe studentene til å lykkes

Studentene har det krevende. Vi som fagpersoner er studentenes viktigste medspillere. Vi må sammen utvikle læringsmiljøet, og hjelpe studentene til å lykkes.

Vi må fokusere på ting vi sammen kan gjøre noe med, ikke på det vi ikke får gjort noe med, skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra en skoleeksamen i økonomiske og administrative fag.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Debattinnlegget «Hvordan kan studentene gjøre 2021 til sitt beste studieår» har skapt mange positive reaksjoner. Andre har opplevd innlegget som provoserende, antydet at vi mener studentene er late, og at vi ikke har forståelse for studentenes situasjon. Dette mener vi selvsagt ikke.

Vi har stor forståelse for at studentene opplever denne tiden som krevende. I våre øyne er studentene en av samfunnsgruppene som er hardest rammet av pandemien. De har blitt frarøvet studentlivet og læringsarenaer på campus. I tillegg har mange studenter økonomiske bekymringer fordi de har mistet deltidsjobber. Mange har det også krevende sosialt og mentalt. Dette er vi fullt klar over, og vi har stor empati for den situasjonen studentene er i.

Hovedpoenget med debattinnlegget er at vi som fagpersoner må veilede studentene gjennom denne utfordrende perioden og motivere dem og gi dem verktøy til å lykkes. Med pandemien følger både begrensninger og muligheter. Vi ønsker å vise studentene mulighetsrommene. Hvis man utelukkende setter søkelys på begrensningene, vil mange droppe ut av studiene. Vi må fokusere på ting vi sammen kan gjøre noe med, ikke på det vi ikke får gjort noe med.

Vår viktigste oppgave som forelesere, emneansvarlige og programansvarlige har vært å følge opp studentene, vise medfølelse og lage opplegg som maksimerer sjansene for at de skal lykkes med studiene også i korona perioden.

Haugen, Skjerve, Sørensen og Tønnessen, Høyskolen Kristiania

Eksemplet fra idretten var ment som inspirasjon for å vise hvordan de brukte pandemien som en mulighet. Dette var naturlig ut ifra vårt ståsted, da flere av oss har lang fartstid i toppidretten og forsket på hvorfor og hvordan de beste blir best. Vi kunne også vist til eksempler fra arbeidslivet. Mange arbeidsplasser har blitt borte, men mange grundere har også klart å skape nye arbeidsplasser.

Alle endringsprosesser er krevende. Skal vi lykkes med endringer, må de involverte personene selv ønske det og forstå at endringer kan medføre noe positivt for dem selv. Det kreves mye både av studenter og oss fagpersoner for å komme positivt ut av pandemien. Vi må utnytte vår tilmålte tid med studentene best mulig, og de må oppleve at vi virkelig gjør det vi kan for å få dem til å lykkes.

Vi artikkelforfattere har latt oss inspirere av denne utfordrende oppgaven og brukt mer tid på studentene enn noen gang. Sammen har vi diskutert hvordan vi skal vise dem vei, og hvordan vi må endre det pedagogiske opplegget for at 2021 skal bli studentenes beste studieår. Vi har skapt nye møteplasser og endret undervisningen i tråd med nye læringsbetingelser. Vi har delt erfaringer mellom oss faglige og gjennomført månedlige kaffeprater med studentene. Teoretiske arbeidskrav er blitt justert til mer fokus på praktiske arbeidskrav som skal gi optimale læringsutbytter. Vi har satt opp ekstratimer med praksisnære og eksamensrelevante oppgaver. Vår viktigste oppgave som forelesere, emneansvarlige og programansvarlige har vært å følge opp studentene, vise medfølelse og lage opplegg som maksimerer sjansene for at de skal lykkes med studiene også i korona perioden.

(les videre under AnnonseN)

Bli varslet om debatt og nyheter
Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste debattinnleggene og de viktigste nyhetssakene.
-

Våre studenter opplever at vi har forståelse for deres situasjon og at vi vil dem det beste. Vi ønsker å snu negative tankesett som lett kan oppstå i krevende tider, og sette søkelys på ting vi har mulighet til å gjøre noe med.

Vår tilnærming har gjort at mange studenter har blitt mer dedikert og brukt enda mer tid på studiene enn tidligere. Dette kommer spesielt til uttrykk gjennom forhøyet kvalitet på innsendte arbeidskrav og eksamensbesvarelser, hvilket har vært til stor inspirasjon for oss fagansatte. Selv om studentene skal ha hovedæren for dette, tror vi at vår tilnærming har bidratt til at de har tatt større ansvar for egen studiehverdag.

Det siste året har vært krevende for både studenter og oss faglige, men muligens også den mest læringsrike tiden i vår akademiske periode. Forhåpentligvis kommer hverdagen tilbake til det normale i neste semester. Fram til da må vi spørre oss hva vi ønsker å fokusere mest på: Mulighetene eller begrensningene?

Powered by Labrador CMS