pris

VID er årets Erasmus-institusjon

VID vitenskapelige høgskole får anerkjennelse for sin strategiske satsing på studentmobilitet og internasjonalisering.

Her får VID prisen som årets Erasmus-institusjon.
Her får VID prisen som årets Erasmus-institusjon.

— Dette er veldig gledelig for hele VID. Internasjonalisering og studentmobilitet er en del av vårt DNA og historie, og derfor godt forankret i vår strategi.

Det melder VID-rektor Bård Mæland i en pressemelding fra høgskolen. VID er altså vinneren av Erasmus-prisen 2022.

Fakta

Erasmus+

  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet.
  • Budsjettet for perioden 2021-2027 er på 28,8 milliarder euro.
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Erasmus+ Ungdom.

Prisen deles ut av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Prisens navn henviser til Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

— Jeg er særlig glad for hvordan engasjerte kolleger på VID har lykkes i å styrke studentmobiliteten i våre profesjonsutdanninger. Dette vil bidra til å heve kvaliteten på våre utdanninger innen vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og sykepleie, uttaler Bård Mæland.

I 2021 var det Høgskulen på Vestlandet (HVL) som fikk prisen, mens det i 2020 var NMBU som trakk det lengste strået.

Tidligere har blant andre Universitetet i Stavanger (UiS) og NTNU vunnet prisen, som i år deles ut for niende gang.

Årets pris ble delt ut for niende gang under Erasmusseminaret for høyere utdanning 2022 i Trondheim tirsdag kveld.

I sin begrunnelse skriver juryen:

«VID vitenskapelige høgskole har hatt en positiv utvikling i bruken av Erasmus+ de siste årene. Engasjementet understrekes av sterke studentmobilitetstall og ble også tydelig demonstrert gjennom Erasmus+-uken, som VID arrangerte høsten 2022, med egne webinarer for å fremme kunnskap om Erasmus+.»

Powered by Labrador CMS