Debatt Rebekka Lie

Vil ha ny fadderuke og en telefon

Studentene trenger organisert sosialisering ved semesterstart etter jul. Kall det gjerne fadderuka Vol2, skriver Rebekka Lie i Tekna Student.

Rebekka Lie i Tekna Student har to gode råd til ekspertutvalget for studentenes pyskiske helse.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Tiden er knapp og ressursene begrenset. Ekspertutvalget for studenters psykiske helse har en stor oppgave foran seg for å løse noen av utfordringene studentene står foran nå. Tekna Student har to viktige råd til utvalget.

I Tekna Student har vi jobbet for å løfte utfordringene med studenters psykiske helse på den politiske dagsordenen. Vi er derfor fornøyde med at vi har blitt hørt og at det er kommet en ekstra bevilgning på 10 millioner til studentenes psykiske helse.

Hvordan disse pengene skal brukes på en mest mulig fornuftig måte er det et ekspertutvalg som skal komme frem til. Tiltakene kommer allerede 23.november, for dette haster. Det har vi sett i våre undersøkelser om studenters psykiske helse. Skal vi hindre rekordmange psykisk syke studenter og et rekordstort frafall fra studier, må vi ha tiltak nå.

Nå går vi inn i det tredje semesteret med stengte skoler, hjemmeundervisning og lite sosial aktivitet. Alle gode ting er ikke alltid tre!

Vi har gitt to råd til ekspertutvalget som vi mener bør på plass tidlig i neste semester for å gi studentene et lite løft i en ellers tøff hverdag.

  • Vi bryr oss om deg!

Vi mener at alle studenter i løpet av semesterstart i januar, skal bli oppringt av en som kjenner studentenes psykiske helsetilbud, for eksempel en studentrådgiver.

Hvor mange ganger har vi ikke hørt at vi alle må bli flinkere til å bry oss om hverandre og ta den ekstra telefonen til en du ikke snakker så ofte med? Hvorfor blir vi oppfordret til dette? Jo, fordi det betyr mye å bli sett.

Å ringe alle studentene er en god anledning til å sørge for at alle er informert om at det finnes et psykisk helsetilbud og sosiale aktiviteter både på utdanningsinstitusjonene og hos samskipnaden.

Skal vi fange opp de som sliter, må vi oppsøke dem. Det viser tall fra studentenes helse og trivsel undersøkelse (SHoT) fra 2018. I 2018 søkte altfor få studenter hjelp for psykiske plager. I gruppen som oppga å ha alvorlige og mange symptomer på psykiske plager (11 % av studentene) hadde 6 av 10 ikke oppsøkt hjelp. Vi har troen på at et «vennskapelig hei» i andre enden av røret er fint uansett om du trenger hjelp eller ikke.

  • Vi skal møtes igjen!

Vi mener at vi trenger organisert sosialisering ved semesterstart etter jul. Kall det gjerne fadderuka Vol2.

Korona har satt en kraftig brems på sosiale aktiviteter og arenaer. . For mange studenter er lesesalen, kantina, forelesninger og foreningslivet der de møter venner. Slik er det ikke nå. Nå sitter vi hjemme med begrenset sosial kontakt. Ja, vi kan fortsatt treffes, men det er ikke alltid like lett å ta initiativ for dem som har det ekstra tøft. I Tekna sin psykiske helseundersøkelse fra juni kom det frem at over halvparten av våre studenter er ensomme.

Førsteårsstudentene mistet hele eller deler av fadderuken i august, og rakk ikke å bli ordentlig kjent og finne venner. Andre- og tredjeklassingene har tilbrakt store deler av studieåret hjemme og hatt få kontaktpunkter med medstudenter.

Organisert sosialisering vil hjelpe nye studenter å stifte bekjentskap og gi andre muligheten til å ta opp gamle bekjentskaper. Aktivitetene må selvfølgelig være i tråd med gjeldene koronatilitak, men det er fortsatt mye vi kan gjøre sammen, enten digitalt eller fysisk med god avstad.

Powered by Labrador CMS