ocean space centre

Vil ha svar på hvorfor regjeringen plutselig snudde

Først ville regjeringen kutte i støtten og utsette Ocean Space Centre. Mandag snudde de. Venstre vil ha svar på grunnen til vinglingen.

Vi ble ikke så mye klokere over det som ble sagt mandag, sier Alfred Bjørlo (V).
Publisert

Siden 23. mai har regjeringen og SV vært i forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett. Samtidig som forhandlingene pågikk mandag hasteinnkalte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til pressetreff om Ocean Space Centre i Trondheim. Der annonserte han at at regjeringen snur og vil gi penger til prosjektet likevel. Bra, men merkelig u-sving, melder Venstre.

— Vi ble egentlig ikke så mye klokere over det som ble sagt mandag. Hva er det som er nytt nå fra da de leverte fra seg det revidert nasjonalbudsjett 12. mai? Det virker som om regjeringen her kun smører interne uenigheter med mer oljepenger, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V).

Ville utsette på grunn av kostnad

Regjeringen foreslo i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å utsette prosjektet til senest 2025 i tillegg til et budsjettkutt på 405 millioner kroner. Bakgrunnen var usikkerhet knyttet til kostnad for prosjektet. Kostnadsrammen totalt er 8,6 milliarder kroner.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) forsvarte bremsen på prosjektet 25. mai med at planene må gjennomgås på nytt. Under en måned senere melder statsråd Skjæran at de at det var riktig å vurdere prosjektet mer nøye.

– I den økonomiske situasjonen vi er i, var det helt rett å ta en fot i bakken. Det koker i norsk økonomi, og vi ønsket å gå gjennom alle kostnadskrevende prosjekter fordi vi er nødt til å ta ned den offentlige pengebruken, sa statsråden til VG mandag.

I revidert nasjonalbudsjett åpnet regjeringen opp for å ta en ny vurdering i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Etter en måned med masse kritikk har de nå gjort det allerede. Når man nå fortsetter med prosjektet vil kostnadene også øke. Skjæran sa mandag at kostnadsrammen øker med 837 millioner kroner. Det betyr at det er behov for ytterligere 230 millioner kroner inkludert de 95 millionene som allerede var i budsjettforslaget for at prosjektet skal komme i gang i høst, meldte han.

Har stilt skriftlig spørsmål

Bjørlo understreker at han er glad for at regjeringen har snudd om Ocean Space Centre.

— Det hadde vært en fullstendig skandale for hele forskningsnorge om prosjektet stoppet opp. Samtidig er det fortsatt et dårlig budsjett for forskning.

Likevel sitter han igjen med noen spørsmål etter mandagens nyhet. Spesielt siden regjeringen har signalisert at det er viktig å holde oljepengebruken nede.

— Jeg har stilt et skriftlig spørsmål i Stortinget til statsråden om hvor pengene er tatt fra. Formelt så har regjeringen levert fra seg forslaget, men det har ikke kommet noen tilleggsproposisjon med denne endringen.

— Har du noen tanker på hvorfor de har snudd?

— Jeg tror nok de ble tatt litt på sengen over opprøret i forskningsnorge, både i denne saken og andre kutt i sektoren. Nå prøver man en krisehåndtering for å unngå de verste utslagene, mener Venstre-politikeren.

VG spurte Skjæran mandag om det var politisk press som utløste snuoperasjonen.

— Dette er et viktig prosjekt for Norge som nasjon og vi har hele veien sagt at dette er et viktig prosjekt for regjeringen. Men vi mener fortsatt at det var viktig å ta en fot i bakken. Gjennomgangen har vist at vi kan få til en styring av prosjektet, som gjør at vi ikke risikerer å bruke mer penger enn nødvendig, svarte han da.

Khrono har også spurt Nærings- og fiskeridepartementet hvilke budsjettposter som eventuelt er omdisponert for å sikre at Ocean Space Centre ikke utsettes. Men departementet henviser til forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget.

SV ble overrasket

Samtidig som snuoperasjonen ble annonsert i Trondheim satt SV i forhandlinger med regjeringen om budsjettet. Mindretallsregjeringen er avhengig av andre partier for å få gjennomslag på Stortinget. Der kommer SV inn i bildet. De har vært klar på at de ikke vil kjempe for å redde Ocean Space Centre i forhandlingene.

– Gitt at det som er kommet fram stemmer, så kan jeg si at vi ikke kommer til å prioritere å sikre disse midlene i revidert. Jeg er så lei av at Ap kommer til oss for å rydde opp etter dem, sa SVs Lars Haltbrekken til Adresseavisen i mai.

Ovenfor Universitetsavisa har samme mann sagt at finansieringen av Ocean Space Centre må finne penger på områder som styrker en profil på budsjettet som SV kan støtte. Da trakk han frem følgende:

— De store veiprosjektene, der kan man godt hente penger fra, sa Haltbrekken til avisen.

— Det er ikke SVs rolle å hjelpe regjeringa med å innfri sine valgløfter og rydde opp i egne problemer. Vi går inn i forhandlingene om revidert budsjett med våre ønsker, krav og prosjekter, sa Freddy Andre Øvstgård (SV) om forhandlingene til Khrono 12. mai.

Nyheten som kom mandag var fortsatt uavklart i budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV samme dag.

– Vi er svært forundret over at regjeringen foretar en snuoperasjon uten at det er avklart med SV i forhandlingene om budsjettet som pågår nå, sa SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en uttalelse til NTB.

– Vi er også overrasket over at de foreslår å finansiere Ocean Space ved å øke ramma for revidert budsjett, som i praksis nå betyr økte oljepenger. Så langt har de nektet å åpne for å redde norsk bistand gjennom oljepengebruk, som i motsetning til dette ikke har noen betydning for inflasjon, sa Fylkesnes videre.

Powered by Labrador CMS