rektor og rektorkandidat

Vil ikke bli distrahert av Knudsen-saken ved UiB

Rektor Margareth Hagen vil ikke kommentere samarbeidet med tidligere rektor Dag Rune Olsen. Hun vil heller ikke distraheres av den såkalte Knudsen-saken.

Margareth Hagen ble rektor ved Universitetet i Bergen som følge av at Dag Rune Olsen trakk seg ved årsskiftet. Nå skal hun håndtere koronakonsekvensene og Knudsen-saken i tillegg til å drive valgkamp når den tiden kommer.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Margareth Hagen var forberedt på å kjempe i en valgkamp for å bli rektor ved UiB. Men Dag Rune Olsen valgte å kaste kortene, dermed rykket 55-åringen inn som toppleder. Nå skal UiB-skuten styres gjennom bølger skapt av korona og den etter hvert svært mye omtalte Knudsen-saken.

Ikke normalt

— Du har brukt uttrykk som annerledes og krevende om din egen start som rektor. Hva legger du i den beskrivelsen?

— Det er ikke normalt å hoppe inn i rektorrollen på denne måten. Vi har en spesiell tid for Universitet i Bergen. Vi har følgene av koronapandemien hengende over oss, i tillegg til den såkalte Knudsen-saken. Det skaper noen ekstra utfordringer, sier Margareth Hagen.

— Og hvordan skal dere takle dette?

— Praksisportal-saken skal håndteres av den eksterne gjennomgangen som styret har bedt om. Da lar vi det arbeidet gå sin gang, så får vi forholde oss til resultatene av den om en og en halv måned. Dette skjer på min vakt. Men heldigvis er jeg ikke alene, vi er et lag som er satt til å løse disse oppgavene.

— En slik sak lager vel støy som det er vanskelig å se bort fra?

— Det er mye annet å gjøre på UiB. Dette er min vakt nå. Jeg er opptatt av at vi sørger for å holde oppmerksomheten på kjerneoppgavene. Og ikke la oss distrahere for mye av denne saken.

Studentene og unge forskere

Med kjerneoppgavene mener Hagen forskning og undervisning. I den forbindelse handler det om å la koronarestriksjonene få minst mulig negative konsekvenser for studenter, forskere og driften for øvrig.

Å starte med en valgkamp nå ville være å svikte som rektor.

Margareth Hagen, rektorkandidat og fungerende rektor ved UiB

— Studentene har det tøft, ikke bare førsteårsstudentene, men alle, som nå erfarer at de mister kontakten med studievenner, med studentlivet og som må sitte på digitale flater. Det er ganske fortvilende. Jeg skulle gjerne ha gjort mer, uttaler Hagen.

Rektor Margareth Hagen ved UiB er opptatt av at unge forskere ikke blir sittende alene med beslutninger om hvor de skal gå videre i karrieren.

Hun er også spesielt opptatt av de unge forskerne.

— Postdoktorer og ph.d.-studenter har jobbet mot en frist og skal velge vei videre. Det er viktig at de ikke blir sittende alene med såpass store beslutninger, derfor håper jeg vi kan finne løsninger som ivaretar denne gruppen ekstra når vi fortsatt har koronarestriksjoner, sier UiB-rektoren. Hun er også opptatt av at de politiske rammene for universitets- og høgskolesektoren.

Når det gjelder det kommende semesteret er det flere saker som er viktige. Hagen trekker frem styringsmeldingen, UH-loven og spørsmålene rundt høyere utdanning og arbeidslivsrelevans.

Ikke med laser

— Du har selv skrevet at UiB ønsker å flombelyse Knudsen-saken og at dere vil ha full åpenhet. Hva legger du i disse utsagnene?

— Vi vil ha full flombelysning, det er sant. Med det ønsker jeg å understreke at UiB ønsker saken belyst bredest mulig. Samtidig er dette en ekstern gjennomgang og ikke en gransking. Det betyr at vi ikke bruker laser, altså ikke en punktbelysning av det som har skjedd. Men en bredere gjennomgang uten at noe er forutinntatt. En gransking er et mer dramatisk uttrykk å bruke. Her gjør vi en gjennomgang.

— Åpenhet er det som sikrer kvalitet i akademisk arbeid. Hva tenker du om at åpenhet bør gjelder universitetene generelt?

— Det er jeg helt enig i. Og jeg er klar på at UiB skal jobbe for åpenhet, også som jeg har sagt i forbindelse med praksisportal-saken. UiB er en samfunnsinstitusjon som får tillit. Den skal man verne om nettopp ved å være åpen. Det gjelder med hensyn til hvordan vi jobber i alle ledd.

— Hva tenker du om søkelyset Knudsen-saken har fått?

— Jeg vet ikke om jeg skal si så mye om det. Jeg tar til etterretning at praksisportal-saken har fått stor oppmerksomhet.

— Hvilken rolle har du selv hatt i saken?

— Jeg vil svare at jeg ikke har hatt noen rolle i praksisportal-saken. For øvrig vil jeg vise til hva jeg tidligere har sagt om dette.

— Hvilke lærdommer tror du UiB vil trekke av Knudsen-saken?

— Det har jeg ikke lyst å forskuttere. Vi er enige om at den eksterne gjennomgangen og resultatene av den må være klare før vi trekker noen konklusjoner.

«Ikke noe jeg har valgt»

— Du er kandidat i det kommende rektorvalget. Hvordan vil det at du nå er blitt rektor påvirke valget og valgkampen?

— Det er viktig for meg at jeg her snakker som rektor og ikke som rektorkandidat. Å tre inn som rektor nå er ikke noe jeg har valgt. Samtidig ligger det i stillingsbeskrivelsen at prorektor er rektors stedfortreder. For meg er det vesentligste nå at vi får gjennomført et best mulig vårsemester for både studenter og ansatte.

— Men dere er tre i rektoratet som stiller som kandidater i vårens valg. Hvordan skal dere håndtere det?

— Sett utenfra ser det nok rart ut. Men jeg tror vi skal klare dette fint. Vi kjenner hverandre godt. Og hvordan vi skal kombinere en svært travel hverdag for rektoratet og valgkamp får vi snakke om.

— Har rektorvalgkampen startet nå?

— Jeg opplever ikke det. Vi må prøve å få til en valgkamp. Samtidig er hverdagen vår svært travel. Å starte med en valgkamp nå ville være å svikte som rektor, føler jeg.

Vil ikke kommentere

— Du og Dag Rune Olsen stilte som tospann i det forrige rektorvalget. Hvordan har samarbeidet vært i de tre og et halvt årene?

— Jeg har egentlig ikke lyst å gå inn på det. Rektoratet har fungert slik at vi har hatt våre distinkte oppgaver. Jeg har følt at jeg har hatt stort handlingsrom innenfor mine oppgaver som har vært forskning, og oppfølging av strategien.

— Hvordan synes du Dag Rune Olsen har håndtert den såkalte Knudsen-saken?

Nyslått rektor Margareth Hagen ved UiB vil ikke gå inn på samarbeidsforholdet til tidligere rektor Dag Rune Olsen.

— Jeg har en avtale med meg selv og de andre at vi avventer den eksterne gjennomgangen i forhold til å kommentere det som gjelder den saken.

Margareth Hagen mener Knudsen-saken er en enkelthendelse som akkurat nå får altfor mye oppmerksomhet på bekostning av alt det viktige som skjer ved UiB.

— Det blir en sterk problemfokusering rundt den saken. Jeg tenker tilbake på hvordan UiB-organisasjonen på mesterlig vis snudde seg rundt da nedstengingen skjedde i mars i fjor. Vi som var på jobb da fikk se medarbeidere som på rekordtid tilpasset seg og organiserte en ny hverdag for både seg selv og studentene. Det var rett og slett noe vi skal være veldig stolte av, sier Hagen.

— Hvordan er omdømmet til UiB påvirket, tror du?

— UiB er så mye større enn en sak. Samtidig må jeg si at Dag Rune Olsen har gjort mye annet som er bra. Jeg tror ikke omdømmet til UiB blir skadet av dette. Men det er ikke heldig. Og ingen ønsker å være i denne situasjonen. Men det rokker ikke ved at vi er en stor og solid institusjon med høy kvalitet.

Powered by Labrador CMS