Lærerutdanning

Vil kreve lærer­utdanning for fast ansettelse i skolen

Regjeringen vil lovfeste at det kreves lærerutdanning for fast ansettelse i skolen. 

Regjeringen vil stramme inn hvilken kompetanse som kan gi fast ansettelse i skolen.
Publisert Oppdatert

Regjeringen sender på høring et forslag om å lovfeste at man må ha lærerutdanning for å bli fast ansatt som lærer. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. 

— Vi skal ha en skole med høy kvalitet der læring og mestring er viktig. Vi satser på læreren. Sammen med partene har regjeringen kommet fram til et forslag om en lovendring som skal understreke og løfte fram betydningen av at lærere har lærerutdanning, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Portrett Kari Nessa Nordtun
Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil lovfeste at lærere som får fast ansettelse i skolen, skal ha lærerutdanning.

Forslaget ble varslet allerede i august av daværende kunnskapsminister Tonje Brenna, noe Khrono har skrevet om. Brenna uttalte at det ikke handlet om å avskilte noen, men å sørge for fremtidig formell lærerkompetanse. 

Relevant lærerutdanning

Det ble vedtatt en ny opplæringslov i Stortinget i juni som ble kritisert av Utdanningsforbundet allerede på vårparten. Den sa nemlig ikke noe om hvilke krav som skal stilles til lærerne som skal undervise i skolen. 

Dette er den foreslåtte endringen: 

«I dagens lov er det et krav om at den som ansettes i lærerstilling skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Etter tett dialogen med partene i skolesektoren, foreslår regjeringen å endre dette til et krav om relevant lærerutdanning.»

— Endringen vil bidra til at barna våre får god opplæring av lærere med lærerutdanning, og til å utvikle skolen. Det vil også bidra til å øke statusen til læreryrket, og være med på å gjøre det mer attraktivt for de som skal velge en utdanning, sier Nordtun.

Bør ansette på krav om å fullføre

Samtidig er det en kritisk situasjon for lærerbestanden. Det er vanskelig å rekruttere, og det er ikke nok lærere i skolen. 

Derfor ønsker regjeringen å beholde dagens mulighet for at skoleeier kan ansette midlertidig også på vilkår om å fullføre en lærerutdanning, når de mangler kvalifiserte søkere. Samtidig vil de med en språklig endring presisere at det er ønskelig at skolene forsøker å ansette med krav om fremtidig utdanning, heller enn annen midlertidighet.

Powered by Labrador CMS