DEBATT ● Karl Øyvind Jordell

Vil KrF tvinge øvingslærere til å jobbe for Norsk Lærerakademi?

Det er nødvendig at diskrimineringsombudet klargjør om hun mener det KrF omtaler som en markering fra skoler, men som altså er oppsigelser fra enkeltlærere, påvirker noens muligheter for fri religionsutøvelse.

Hans Fredrik Grøvan (KrF).
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

På Khrono kunne man 29.april lese at KrF «mener Oslo-skolers boikott av NLA Høgskolen utfordrer religions­friheten». En resolusjon om dette ble vedtatt landsmøtet samme dag, innearbeidet i en resolusjon om friskoler.

Avsnittet om Oslo-skolene lyder: «Flere Oslo-skoler har avsluttet et samarbeid med NLA Høgskolen på grunnlag av skolens verdidokument. Byrådet og skoleledelsen har valgt å ikke gripe inn. KrF mener dette er uforenlig med målet om et livssynsåpent samfunn, og er enig med Likestillings- og diskrimineringsombudet som mener Oslo-skolenes markering er problematisk med tanke på religionsfriheten

I det rundskrivet som regulerer øvingslærerordningen (vedlegg 1 a til rundskriv F-04-05) heter det: «Utvelgelsen av hvilke lærere … som skal ha funksjon som øvingslærer … foretas etter intern utlysning av rektor, en representant for høyskolen og en tillitsvalgt.» Her ser man klart at lærere søker på en funksjon som øvingslærer ved en bestemt høyskole, som deltar i utvelgelsesprosessen. En del øvingslærere i Oslo-skolen har altså søkt om å være øvingslærer ved NLA. Men så har noen av dem trukket seg. Hvis alle ved en gitt skole trekker seg, må skolen meddele dette til NLA. Det er knapt noen markering.

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

Diskrimineringsombudet ble 27.4. intervjuet at Vårt Land i denne saken; det er i dette intervjuet hun uttaler seg om forholdet mellom oppsigelsene og religionsfriheten. Som jeg har påpekt, både i Vårt Land 9.4. og i en kommentar til oppslaget på Khrono, hadde diskrimineringsombudet imidlertid på flere punkter en feilaktig forståelse om avtalen slik den er fastlagt i rundskrivet. Blant annet trodde hun at lærerne ble tilsatt i en generell øvingslærerfunksjon, som ikke er knyttet til en spesifikk høgskole.

Som det fremgår, har KrF vist til diskrimineringsombudet i sin resolusjon. Det er derfor nødvendig at ombudet klargjør om hun mener det KrF omtaler som en markering fra skoler, men som altså er oppsigelser fra enkeltlærere, påvirker noens muligheter for fri religionsutøvelse.

Som jeg har påpekt, både i Vårt Land 9.4. og i en kommentar til oppslaget på Khrono, hadde diskrimineringsombudet imidlertid på flere punkter en feilaktig forståelse om avtalen slik den er fastlagt i rundskrivet.

Karl Øyvind Jordell

Hvis hun mener det, må hun ta steg for at Byrådet og skoleadministrasjonen i Oslo endrer den avtalen som ligger til grunn for ordningen; de må i sin tur forhandle med lærerorganisasjonene, og forsøke å få dem med på for eksempel følgende: «Hvis det ikke melder seg søkere til øvingslærerfunksjoner for NLA, vil lærere bli pålagt denne oppgaven».

Det er rimelig å legge til grunn at NLA må nevnes i bestemmelsen, siden det ikke har vært problemer med rekruttering av søkere til øvingslærerstillinger ved andre høyskoler.

Det er mulig KrF vil forsøke å få gjennom et slikt pålegg, selv om diskrimineringsombudet skulle komme til mer den sannsynlige konklusjon, at det å la være å søke en stilling ikke er ‘problematisk med tanke på religionsfriheten’. Da er det interessant at avsnittet om Osloskolers markering er del av en resolusjon om friskoler – om foreldres rett til ordne annen opplæring av sine barn enn i den offentlige skolen. Men lærere skal altså få sin frihet begrenset – de skal kunne pålegges å jobbe for private høyskoler, mot sin vilje.

Powered by Labrador CMS