ansatt rektor 2021

Vil lyse ut rektorstilling snarest

Stillingen som rektor ved UiT Norges arktiske universitet foreslås utlyst 10. september.

Anne Husebekk skal gi rektorkjedet ved UiT videre til en ansatt rektor neste sommer.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved UiT vedtok i juni med 6 mot 5 stemmer at rektor den neste fireårs-perioden skal ansettes, og ikke som i dag velges blant ansatte og studenter.

På styremøtet 27. august skal utlysningstekst og prosess for ansettelse av ny rektor fra 1. august 2021 vedtas.

Hvis det går som universitetsdirektør Jørgen Fossland anbefaler blir stillingen som rektor lyst ut snarest, cirka 10. september, med frist 19. oktober. Målet er å ansette rektor ved årsskiftet 2020-21.

Les også: Prorektor Ruud er rektorfavoritt ved UiT

Vil ha ny rektor på plass

Fossland sier at det er to hovedgrunner til at rektor bør ansettes så snart som mulig.

— Det ene grunnen er å sikre oss at ny rektor blir ansatt i tide til at vedkommende kan tiltre 1. august neste år. Det andre er at det vil gi oss mulighet til å konsultere den nye rektoren i viktige spørsmål før tiltredelsen, sier han.

Hva slags spørsmål kan det være?

— Det kan være sammensetningen av den nye universitetsledelsen, og også få rektor involvert i en rekke tilsettinger i lederstillinger som skal skje i 2021, sier han.

I tillegg til at åremålene til hele rektoratet utløper 31. juli neste år, har alle seks dekanene åremål som utløper 31. desember 2021.

Går for innstillingsutvalg

I innstillingen til universitetsstyret legges det også opp til at et innstillingsutvalg på sju medlemmer skal ha et helhetlig ansvar for hele ansettelsesprosessen fram til det er avgitt innstilling til universitetsstyret.

Utvalget skal, ifølge forslaget, ledes av en av de eksterne representantene i universitetsstyret. Videre skal det bestå av to ansatte-representanter som er valgt til kollegiale organer ved universitetet, to studentrepresentanter oppnevnt av Studentparlamentet, en faglig-administrativ leder (dekan, instituttleder eller tilsvarende) og en ansattrepresentant som er oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene.

Professor eller dosent

Ifølge forslaget til utlysningstekst må den som ansettes som rektor ha kompetanse på faglig toppnivå, det vil si professor eller dosent.

«Slik kompetanse vil bidra til at den som ansettes lettere kan oppnå høy faglig legitimitet og gjennomslagskraft både internt ved UiT og i nasjonale sammenhenger», heter det.

I en høring om valg av ledelsesmodell våren 2020, svarte et flertall av høringsinstansene at de ønsket å videreføre kravet om at rektor må ha kompetanse som rektor eller dosent. Videre svarte alle høringsinstansene som berørte temaet at rektor bør ha tung vitenskapelig og utdanningsfaglig kompetanse fra et av UiTs fagområder.

I høringen var det også et helt klart flertall for å fortsette med valgt rektor, men flertallet i universitetsstyret ville det annerledes.

Blir store endringer

I dag har UiT todelt ledelse der valgt rektor er styreleder og en universitetsdirektør er øverste administrative leder. Fra 1. august 2021 blir rektor også administrerende direktør, men med en ekstern styreleder.

Dette medfører at stillingene som universitetsdirektør og assisterende universitetsdirektør formelt opphører fra samme dato.

Universitetsdirektør Fossland foreslår at universitetsstyret prioriterer ansettelse av rektor i høst, og at de andre endringene i organisasjonen tas neste vår, etter at ny rektor er ansatt.

Powered by Labrador CMS