NTNU-styremøte

Vil problematisere avtalen med Kongsberg Gruppen

Da NTNUs styre diskuterte krigen i Gaza onsdag, ønsket flere medlemmer at det undersøkes hvordan konsernets våpensalg foregår. 

Aksel Tjora hilser på hver eneste aksjonist på vei til styremøtet.
Styretmedlem Aksel Tjora hilser på hver eneste aksjonist på vei til styremøtet.
Publisert Oppdatert

Styremedlemmene på vei inn til styremøtet, måtte passere et stort antall aksjonister som hadde stilt seg opp langsetter veggen, opp den lange trappa som førte fram til styrerommet. 

De sto der, helt stille, med plakater påført budskapet: «Kunnskap for folkemord», myntet på NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden». En annen lød: «NTNU — stopp samarbeidet med Israel.»

Aksjonister på NTNU
I den ærverdige aulaen i NTNUs hovedbygning sto aksjonistene med budskapet: «Kunnskap for folkemord»

Styremedlem Aksel Tjora tok en etter en av aksjonistene i handa på vei til styremøtet. 

Da styremøtet var i gang klokka 08.00, sto vinduene åpne mot den varme sommerdagen. Da hørte de taktfaste rop utenfor. Det var ikke lett å høre hva det handlet om, men Palestina ble ropt. Det forstyrret møtet og et vindu ble lukket. 

Aksjonistene var Studenter for Palestina i Trondheim og Akademisk Nettverk for Palestina ved NTNU. De har siden fredag satt opp telt rett ved Hovedbygningen, der styremøtet fant sted. 

Fire krav

På forhånd fremmet de følgende krav, som de vil at NTNUs styre skulle diskutere:

  • NTNU fryser samarbeidet med Kongsberg Gruppen, frem til Kongsberg Gruppen slutter å selge våpen og våpendeler til Israel, enten direkte eller via tredjeland.
  • NTNU ikke inngår nye forskningsprosjekt med israelske statlige institusjoner og bedrifter som bidrar til okkupasjonen av Palestina, via Horisont Europa rammeavtalen.
  • NTNU kommer med en uttalelse som fordømmer Israels angrep på sivile og på utdanningsinstitusjonene i Gaza.
  • NTNU bidrar til gjenoppbyggingen av Gazas utdanningsinstitusjoner. Vi ber om at Styret ved NTNU tar opp kravene våres på sitt neste styremøte den 15. mai, eller ved et ekstraordinært styremøte senest 1. juni.

Grande vil ikke følge opp kravet om Kongsberg

Tor Grande , nyansatt rektor NTNU.

Rektor Tor Grande gikk på talerstolen og kommenterte hvert enkelt punkt. Som han har sagt tidligere, støtter NTNU norske myndigheters arbeid med våpenhvile og at krigen må ta slutt. Videre vil NTNU støtte det humanitære arbeidet og arbeidet med gjenoppbygging. 

— Ingen institusjoner i Norden har gått til akademisk boikott av Israel. Det er i tråd med standpunktet NTNU har hatt fram til i dag. 

Grande viste til at den institusjonelle avtalen med et israelsk universitet er avsluttet fra NTNUs side av andre grunner. 

Når det gjaldt kravet om frysing av samarbeidet med Kongsberg Gruppen, sa Grande at NTNU har en samarbeidsavtale med konsernet som handler om kunnskapsutvikling og forskning. Den ble avtalt før krigen i Gaza ble startet, og handler ikke om våpenutvikling og våpenproduksjon.

— Rådet jeg gir er at vi ikke følger opp dette kravet, sa han. 

Samtidig sa han at samarbeidsavtaler med bedrifter er under lupen som følge av et vedtak i styret. Der vil de også se på avtalen med Kongsberg Gruppen. 

Mye av diskusjonen handlet om skillet mellom forsker til forsker-samarbeid og statlig samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Styret var opptatt av at forsker til forsker-samarbeid er ønskelig. 

— En boikott strider med den akademiske friheten. 

Aksjonister med to plakater
Kunnskap for folkemord er en variant av NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden.

Ville ha konkretisering

Styremedlem Aksel Tjora var ikke fornøyd med Grandes gjennomgang og ønsket mer konkretisering. 

— Når det gjelder Kongsberg Gruppen, så vet vi at det via tredjeland dukker opp norske våpen. Det er av prinsipiell og symbolsk betydning av NTNU støtter utsatte mennesker og bruker punktet som pressmiddel for å revurdere en strategi rundt våpensalg. At NTNU ikke har en avtale som går på våpensalg, er ikke relevant for dette punktet. Det går på samarbeid med Kongsberg som sådan. Alle punkter fortjener et ordentlig svar. 

NTNU burde være en uavhengig stemme og ikke følge etter hva de andre mener, sa han. 

Bjørn Skallerud tok ordet:

— Vi kunne stoppe avtalen med Kongsberg Gruppen til vi får en oversikt over hvor våpnene havner hen, foreslo han. 

Styreleder Remi Eriksen oppsummerte: Kongsberg-avtalen må vi se ytterligere på og hva deres prosess er rundt salg av våpen, og å få noen garantier fra dem. 

Diskusjonen om krigen i Gaza er ikke slutt med denne diskusjonen i styret. Studentrepresentant Anders Lie Hagen foreslo at det blir en styresak på neste styremøte der styret kan vedta hva de skal mene om punktene fra aksjonistene. 

Powered by Labrador CMS