Næringslivet

Flere tette bånd i NTNUs avtaler med næringslivet

Også NTNUs samarbeidsavtale med Kongsberg Gruppen inneholder formuleringer om felles kommunikasjon.

Anne Borg og Ole Erik Almlid signerer avtalen mellom NTNU og NHO
20. november 2023 inngikk daværende rektor ved NTNU Anne Borg og direktør i NHO Ole Erik Almlid den nye samarbeidsavtalen. Nå har NTNU publisert flere næringslivsavtaler etter påtrykk fra styremedlemmer.
Publisert Oppdatert

Fredag publiserte NTNU alle samarbeidsavtaler på nivå 1, altså på rektornivå, på en nettside tilgjengelig for alle. I alt 20 avtaler er lagt ut, etter krav fra NTNU-styret. 

Etter hvert vil NTNU også legge ut flere avtaler etappevis. Nå har de startet på nivå 1.  NTNU opplyser at hvor mange som til slutt legges ut, vurderes opp mot omfang og relevans. Dette blir avklart under arbeidet med styresaken som legges fram seinere i vår. 

Khronos gjennomgang av avtalene med næringslivet viser at det også i avtalen med Kongsberg Gruppen AS er en formulering tilsvarende den som det ble reagert på i NHO-avtalen.

— Ikke god formulering

I avtalen med Kongsberg står det følgende:

«Der det er relevant, har partene en intensjon om å fremme felles synspunkter til aktører nasjonalt og internasjonalt når kompetanse, innovasjon og forskningssatsinger skal formes».

— Denne formuleringen er ikke god. Den synes jeg er en kandidat til å bli fjernet. Den minner om NHO-avtalen, sier ansattrepresentant Bjørn Skallerud i NTNUs styre. 

 Skallerud har selv ikke fått satt seg inn i denne avtalen ennå, og har fått lest opp formuleringen av Khrono. Tidligere har han også tatt til orde for at omdiskuterte  formuleringer i NTNUs avtale med NHO bør fjernes.

— Hva er det du ikke liker med formuleringen?

— NTNU og Kongsberg Gruppen har i utgangspunktet ikke behov for å ha felles synspunkter, slår Skallerud fast.

Khrono har vært i kontakt med Kongsberg Gruppen fredag ettermiddag. De har så langt ikke hatt anledning til å kommentere saken.

— Kommenterer ikke enkeltavtaler

Prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril Anita Nagelhus Hernes, sier at hun ikke ønsker å kommentere enkeltavtaler.

— Vi skal nå gå gjennom de forskjellige avtalene nøye i henhold til styrevedtaket for å sikre NTNUs akademiske ytringsfrihet og uavhengighet. Dette skal gjøres systematisk fremover, og vi vil vurdere om det er hensiktsmessig å foreta endringer. Vi tar styrets vedtak på alvor, sier hun til Khrono.

«Felles kommunikasjons­tiltak»

Det vakte oppstuss da en formulering i samarbeidsavtalen mellom NTNU og NHO ble kjent på tampen av fjoråret. 

I avtalen, som ble inngått 20. november, sto det at partene har intensjon om «å utvikle felles budskap og gjennomføre koordinerte kommunikasjonstiltak i sammenheng med viktige politiske prosesser, hvor partene har sammenfallende interesser og synspunkter.»

NTNU-styret vedtok på det ekstraordinære styremøtet i desember, der Anne Borg trakk seg som rektor, at NTNU må gjennomgå samarbeidsavtalene. 

I tillegg til NHO og Kongsberg Gruppen AS har NTNU også avtaler med Sparebank1 SMN, Equinor, Norsk Hydro og DNB. Disse avtalene går i stor grad ut på samarbeid om forskning og forskningssøknader, undervisning og etter- og videreutdanning med mer i bytte mot økonomiske bidrag. 

— Sikre akademisk frihet

I vedtaket fra det ekstraordinære styremøtet i desember heter det blant annet:

«Styret understreker videre at NTNU skal forvalte og forsvare den akademiske friheten, uavhengig av eksterne interessenter, og at dette ivaretas i samarbeidsavtaler. Styret ber om at eksisterende relevante avtaler gjennomgås for å sikre akademisk frihet og NTNUs uavhengighet.»

Når det gjelder den omstridte formuleringen i avtalen med NHO, har direktør Ole Erik Almlid åpnet for å fjerne den.

— Oppfattes den som problematisk, så er ikke denne formuleringa ønskelig.

På spørsmål fra Khrono om dette betyr at formuleringen vil forsvinne ut av avtalen, svarte NHO-direktøren:

— Det må eventuelt NTNU komme tilbake til, så ser vi gjerne på det. Men skaper den et uheldig inntrykk, så tar vi den bort.

Endringslogg kl 16:00: Presisert at det ikke er avklart at NTNU skal legge fram alle avtaler på alle nivåer i organisasjonen. Hvor mange som blir lagt ut totalt, blir avklart etter hvert. 

Powered by Labrador CMS