universitetet i sørøst-norge

Vil redusere antall studie­tilbud med færre enn 20 studenter

Universitetet i Sørøst-Norge snur mange steiner for å spare penger. Antall årsverk og antall stipendiater skal ned, og det samme gjelder studietilbud med under 20 studenter.

Bilde av styreleder ved USN; Tore Isaksen
Tore Isaksen, styreleder Universitetet i Sørøst-Norge.
Publisert

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) behandlet universitetets økonomi i flere runder på styremøtet 8. mars. Først hadde det en debatt om styring av studieporteføljen og premisser for dette arbeidet.

Studieemner og tilbud med under 20 studenter går en utrygg framtid i møte ved universitetet. Ifølge tall presentert i styremøtet gjelder dette 39 prosent av alle studietilbudene USN har.

Årsverk og stipendiater

I tillegg behandlet styret forslag til revidert budsjett for 2024 og diskuterte langtidsprognose fram til 2028.

Lønnsutgifter er den største utgiftsposten for universitetet, og denne ønsker man å få ned. Forslaget er reduksjon på 72 årsverk i løpet av 2024. Ved inngangen til året hadde universitetet 48 færre årsverk enn for ett år siden.

Økonomidirektør Terje Thomassen sa derfor i møtet at de har et godt utgangspunkt, bare man ikke oppskalerer i løpet av vårsemesteret.

— Vi starter alltid lavere ved inngangen til et nytt semester, men så vokser det ofte utover i semesteret, sa Thomassen.

Økonomidirektøren la også fram til tall som tilsier at USN i dag har 185 stipendiater, mens de bare har finansiering fra Kunnskapsdepartementet til 102.

— Dette er også noe man bør se nøyere på framover. De overskytende stipendiatene er jo finansiert på bekostning av noe annet, sa Thomassen til styret.

Forskerforbundet: Dette rammer faglig aktivitet

Berit Bratholm, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved USN, skriver til Khrono at Forskerforbundet sammen med øvrige fagforeninger er blitt informert om den økonomiske situasjonen ved USN.

Hun trekker fram at ledelsen er opptatt av at innstrammingene ikke skal ramme tiltak som bidrar til økt studiekvalitet. Ei heller for de strategiske forskningssatsingene.

— Imidlertid har vi allerede erfart innstramningstiltak i fagmiljøer ved USN. På grunn av den økonomiske situasjonen flere fagmiljøer befinner seg i, har ledelsen satt i gang sparetiltak både på driftsmidler for forskning og mobilitet. for USN-ansatte, skriver Bratholm. 

Hun trekker fram et eksempel fra et av fagmiljøene som nettopp viser dette. 

— Ifølge notat på nyåret settes det av 200.000 kroner for konferansedeltakelse, og det vil ikke bli tildelt mer enn inntil 10.000 kroner til en ansatt til deltakelse på konferanser i 2024. Med et institutt på rundt 100 vitenskapelig ansatte, betyr dette at kun et lite fåtall vil få dekket konferansedeltakelse, skriver Bratholm.

Hun legger til at selv om antall stillinger i inneværende år reduseres med 72 årsverk, er man på god vei med denne reduksjonen. 

— Ledelsen karakteriserer ikke nedbemanningen som et omstillingsvedtak. Dette betyr etter vår oppfatning at naturlig avgang, reduksjon av vikarer og midlertidige stillinger vil være de første tiltakene som iverksettes. Som fagforening vil vi overvåke arbeidsvilkårene til våre medlemmer og sikre at lov- og avtaleverk anvendes på en korrekt måte, skriver Bratholm.

— Må finne gode løsninger

Under behandlingen av årsregnskapet sa styreleder Tore Isaksen at universitetet har for høye lønnskostnader.

— Vi har også vært gjennom utfordringer i studieporteføljen og styringen av denne. Vi må finne gdoe løsninger.

— Vi må ha reserve, og vi må ikke miste handlingsrommet vårt. Vi må følge månedlig med på utviklingen, la han til. 

Styremedlem Kari Jøssing spurte om det hadde vært lurt at styret fastsatte et måltall for hvor mange av studietilbudene med under 20 studenter som bør bort. 

— Kanskje burde styret si at 50 prosent av studietilbudene med under 20 studenter bør bort, spurte Jøssing.

Rektor Pia Cecilie Bing- Jonsson lovte styret å komme tilbake til dette til neste styremøte. 

Powered by Labrador CMS