Klima

Vil rive av universitetenes bånd til fossilindustrien

Å la fosilindustrien finansiere klimaforskning er som å la tobakksindustrien finansiere folkehelseforskning, heter det i et åpent brev fra 500 akademikere.

Den tidligere erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, som nå er chancellor ved University of South Wales, er blant de over 500 som har signert det åpne brevet.
Publisert Oppdatert

Det må bli slutt på at universitetene tar imot penger fra selskaper innen fossil energi til å finansiere klimaforskning. Dét mener over 500 akademikere, som i et åpent brev legger press på britiske og amerikanske universiteter.

I brevet heter det at universiteter over hele Storbritannia og USA mottar betydelig finansiering fra slike selskaper «til forskning for å løse problemer denne industrien forårsaker og stadig forverrer».

Som Khrono har skrevet om tidligere er det snakk om betydelige summer. En gjennomgang fra 2021 viste at britiske toppuniversiteter siden 2017 hadde mottatt mer en milliard kroner fra noen av verdens største oljeselskaper.

Det var store forskjeller mellom universitetene. Den som hadde mottatt desidert mest var Imperial College, deretter fulgt University of Cambridge og University of Oxford. Imperial College hadde alene mottatt over 54 millioner pund fra ulike oljeselskaper på fire år, 39 millioner kom fra Shell. Pengene hadde blant annet finansiert forskning på «energy transition, lowering carbon emissions in extraction and in carbon mitigation measures».

Det er dette akademikerne som har signert det åpne brevet vil ha en slutt på.

Sammenligner med tobakksindustrien

Brevet er signert av flere kjente akademikere, med klimaforskerne Peter Kalmus ved NASA og Michael Mann ved Penn State University blant de mest kjente.

Det er også signert av den tidligere erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, som nå er chancellor ved University of South Wales og den tidligere irske presidenten Mary Robinson, som nå jobber ved Trinity College Dublin.

I brevet argumenterer de for at industriens finansiering av klimaforskning «representerer en iboende interessekonflikt, står i motsetning til universitetenes akademiske og sosiale kjerneverdier, og bidrar til grønnvasking av industrien». Slik «kompromitteres universitetenes institusjonelle integritet, akademiske frihet og evne til å håndtere klimakrisen», mener de.

— Academics must be free to determine their own research agendas, speak their minds, and declare their findings without fear of censorship, reprisal, or the withdrawal of funding for future projects. That freedom is compromised by reliance on funding from an industry whose core business model is diametrical opposed to science-led climate action, heter det i brevet.

Å ta imot midler fra industri innen fossil energi for å finansiere forskning på klimaendringer, sammenlignes med å la tobakksindustrien finansiere forskning på folkehelse.

Mener unge kaster bort energien

Selv om brevet retter seg mot britiske og amerikanske universiteter, heter det at de vil at universiteter i resten av verden skal gå samme vei.

«Vi starter med amerikanske og britiske universiteter, som noen av de mest ressurssterke og prestisjefylte institusjonene for høyere utdanning i verden, i to av de landene som er mest ansvarlige for historiske globale utslipp, har de et ansvar for å være først», heter det i en presentasjon av kampanjen.

Kravet fra forskerne kommer etter at de samme universitetene i flere år har vært under press for å kvitte seg med investeringer i fossil energi. En rekke britiske universiteter har sluttet seg til denne kampanjen. Men i det ferske brevet ber altså akademikere universitetene om å ta et steg videre og kutte alle bånd til denne industrien, det er første gang det kommer en større oppfordring om dette fra sentrale akademikere, ifølge The Guardian.

Men alle er ikke enige i kravet som reises i brevet. Den britiske avisa siterer blant andre James Hansen, tidligere sjef-forsker ved Nasa.

— Det er feil fokus, det får unge mennesker til å kaste bort energien på uproduktive aktiviteter, mens de faktisk har potensialet til å lede an i en løsning, sier han til The Guardian.

En annen, Bob Ward ved Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment ved London School of Economics, sier til samme avis at han mener universitetene kan akseptere slik finansiering om selskapene viser ekte forpliktelse til endring selv, men at de må være «forsiktige med å akseptere direkte eller indirekte finansiering fra olje-, gass- og kullselskaper som ikke genuint forplikter seg til en overgang til ren energi og forsøker å grønnvaske omdømmet sitt».

Powered by Labrador CMS