høgskolen i østfold

Vil tilby flere masterfag for lærere

Høgskolen i Østfold ønsker å opprette grunnskolelærer­utdanning med fordypning i fransk og spansk.

Illustrasjonsfoto fra klasserom
Høgskolen i Østfold ønsker å tilby flere fremmedspråk som masterfag for grunnskolelærere.

Høgskolen i Østfold har allerede masterfprdypning i tysk for grunnskolelærerstudenter. Nå ønsker de å søke Nokut om akkreditering for nye masterfordypninger i fransk og spansk for grunnskolelærer 5–10.

Dette er en av sakene som skal behandles på dagens styremøte, som du ser direkte her fra klokken 8.30.

I saksframstillingen kommer det frem at dersom høgskolen får godkjent spansk og fransk som masterfag, vil de bli den eneste lærerutdanningen i Norge som kan tilby alle de tre største fremmedspråkene som masterfordypning.

Her er hele sakslisten:

  • 15/23 - Anbefaling om ny administrativ organisering
  • 16/23 - Revisjon av kvalitetssystemet for utdanning ved Høgskolen i Østfold
  • 17/23 - Strategisk vurdering av studieporteføljen 2023-2024
  • 18/23 - Søknad om akkreditering av fransk og spansk som masterfordypninger i Grunnskolelærerutdanning 5-10
  • 19/23 - Delårsregnskap 1. tertial 2023
  • 20/23 - LØNNSOPPGJØRET 2023 - FORHANDLINGSFULLMAKT
  • 21/23 - Delegert fullmakt til rektor fra styret - sommeren 2023
  • 22/23 - Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 15.6.2023
  • Eventuelt
Powered by Labrador CMS