Koronautbruddet

Vurderer full avlysning av utvekslingen til høsten

Full avlysning eller utveksling bare med enkelte regioner. Dette er blant alternativene som diskuteres for studentutveksling.

BI anser det som lite sannsynlig at utveksling kan gå som normalt, sier prorektor Bendik Samuelsen ved Handelshøyskolen BI
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kan internasjonalisering og utveksling av studenter gå som normalt til høsten? Spørsmålet runger gjennom digitale møterom i akademia.

Rund 7000 norske studenter reise på utveksling hvert år, regjeringen har slått fast at de ønsker det skal være normalen og har satt et mål om at hele 50 prosent skal dra på utveksling.

Khrono har snakket med flere sentrale aktører i universitets- og høgskolen om hvordan utvekslingen påvirkes av koronautbruddet. Ingen kan gi et klart svar. Alle synes å være i villrede.

— På lik linje med resten av UH-sektoren ser vi store utfordringer med inn- og utveksling høsten 2020. Vi forventer at koronautbruddet vil ha konsekvenser for BIs internasjonalisering og utveksling, skriver prorektor Bendik Samuelsen ved Handelshøyskolen BI i en mail til Khrono.

Han fortsetter:

— At utvekslingen vil kunne gå som ‘normalt’ anser BI som mindre sannsynlig.

Vurderer flere alternativer

BI har utveksling av studenter med en rekke land. Denne uka står utvekslingen til høsten på dagsorden for ledelsen ved handelshøyskolen.

Samuelsen skriver til Khrono at det også er usikkert hva som blir mottakerinstitusjoners handlingsrom i de ulike landene, eller om norske myndigheter vil implementere innreise/oppholdsrestriksjoner for noen land/regioner.

— BI vurderer flere alternativer, hvor full avlysning er ett. Vi understreker at ingen beslutning er tatt, sier Samuelsen.

BI vurderer flere alternativer, hvor full avlysning er ett. Vi understreker at ingen beslutning er tatt.

Bendik Samuelsen, prorektor ved BI

En av mulighetene flere peker på er utveksling med bare noen land eller regioner.

— Gitt at land verden over er i forskjellige smittestadia og tiltakene forandrer seg fra dag til dag og land til land, er det umulig for BI å komme med bastante utsagn om utveksling til visse regioner, sier prorektoren.

Asheim fikk spørsmål om utveksling

Det er ikke bare BI-ledelsen som har utveksling på dagsorden denne uka, direktør Harald Nybølet i Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) sier til Khrono at de har kalt inn institusjonene i sektoren til møte for å diskutere nettopp dette tirsdag.

Denne uka er det også varslet at forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skal komme med skriftlig svar på spørsmål som kom opp i et møte med rektorer og andre aktører i sektoren torsdag forrige uke.

Til møtet ble det reist flere spørsmål rundt internasjonaliseringen, blant annet fra rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet, som ville vite hvordan de skal planlegge for inn- og utreisende studenter høsten 2020.

UiT viste til at de har rundt 30 internasjonale gradsprogram med studenter fra hele verden.

— Vi er bekymret for at denne studentgruppen kan ha vanskelig for å komme i tide til studiestart i august. Vi kjenner ikke koronasituasjonen utover sommeren, UDI bruker relativt lang tid for å behandle søknad om oppholdstillatelse i Norge, og det kan påløpe karantenetid etter ankomst til Norge.

Husebekk ville vite om det er «sannsynlig at internasjonale studenter vil være klare for studiestart i august».

Skretting: Etterlyser en nasjonal plan

Det ble også reist spørsmål fra rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

— Vi er usikre på om smittesituasjonen vil være slik at det er tjenlig med internasjonalisering til høsten, både når det gjelder inn- og utreisende studenter. Dette spørsmålet vil antakeligvis gjelde flere institusjoner enn HINN. Har KD tanker om å fraråde utveksling kommende studieår eller i alle fall det første semesteret, høst 2020?

Det er noen spørsmål vi løser selv og noen det kan være fordel å ha en enhetlig nasjonal løsning for.

Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet

Skretting la til:

— I så fall bør dette avklares raskt. HINN vurderer å sette egne frister når vi må avlyse ulike tiltak med studier i utlandet.

Etter møtet med Asheim sier Skretting ved HINN til Khrono at de ikke har konkludert med hva de gjør, men vil vite hva de andre institusjonene tenker og hva som er mulig politikk.

— Det er noen spørsmål vi løser selv og noen det kan være fordel å ha en enhetlig nasjonal løsning for, sier rektoren.

Kan se minsket motivasjon for å reise

Hva som skal skje med utveksling og internasjonalisering er nettopp noe av det de etterlyser en nasjonal plan for. Hun regner med at de kommer til å følge de nasjonale rådene for utveksling. Så hva blir rådene?

Skretting opplevde ikke svaret fra Asheim under møtet dit at de vil stanse alle studenter fra å reise inn og ut.

— De tenkte nok at driften skal tilbake til det normale, det innebærer også utveksling, kanskje med unntak fra noen regioner i verden, sier Skretting og legger til at de forventer at det skal komme klarere svar fra Kunnskapsdepartementet.

— Vi er glade for at virksomheten skal gå som normalt, men hva skjer om vi får en plutselig forverring, spør hun.

Det er uansett «ikke sikkert at internasjonal mobilitet blir på sitt høyeste i høst», sier rektoren.

— Det har vært en målsetning om at vi skal ha internasjonale studenter inn og sende noen ut, men det kan jo være at noen studenter uansett er blitt mer skeptiske. Vi kan komme til å se at motivasjonen for å reise ut har minsket, sier hun og viser til at mange studenter har kjent den svake kronekursen på kroppen, med høyere husleie og levekostnader enn de hadde regnet med.

Diku: Vil ikke gi bastante anbefalinger

Utveksling med bare enkelte regioner er som sagt noe flere nevner som en mulighet.

— En kan se for seg at man vurderer enkelte regioner og land som åpne for utveksling, mens andre kanskje vil være i en situasjon vi av helse- og smittevernmessige hensyn verken vil sende studenter til eller motta studenter fra. Vi må være åpne for en ad hoc-tilnærming, det er viktig at vi ikke allerede nå går ut med bastante anbefalinger, sier direktør Harald Nybølet i Diku til Khrono.

— Hvilke regioner eller land kan det være snakk om?

— En av de tingene vi skal gjøre i møtet med UH-sektoren er å høre hvilke problemstillinger de er opptatt av og se om vi kan få en så god internasjonal oversikt som mulig over situasjonen og muligheten for utveksling. Vi er ikke der at jeg kan spesifisere mer, vi må se hvordan situasjonen utvikler seg i ulike land og regioner og vurdere i lys av det.

Hvis utveksling skal settes på vent eller avlyses må det være basert på solid kunnskapsgrunnlag og nasjonale føringer for smittevernhensyn.

Harald Nybølet, direktør for Diku

Nybølet sier at situasjonen er preget av mye uvisshet og mange bekymringer og at det derfor er vanskelig å svare veldig bastant på hva som kan skje med utvekslingen til høsten.

— Det er viktig å ha litt is i magen og se hvordan situasjonen utvikler seg. Dette med internasjonalisering og internasjonalt utdanningssamarbeid er en viktig pilar i Dikus mandat, det var det før koronasituasjonen satte inn, og det er det nå under denne situasjonen.

Internasjonalt samarbeid er viktigere enn noensinne, sier Diku-direktøren og viser til hvordan forskere fra flere kontinenter jobber mot samme mål om å finne løsningen på koronaviruset.

Vil kombinere virtuell og fysisk mobilitet

Han viser til møtet de skal ha nå tirsdag, for å høre hvilke problemstillinger institusjonene er mest opptatt av og se hvordan de kan samarbeide framover.

— Vi vil prøve å få oversikt over hva som er situasjonen internasjonalt og i de viktigste samarbeidslandene, der vi sender flest studenter. Men vi er inne i en tidlig fase, her vil ting utvikle seg fortløpende. Vi må ha god kommunikasjon med institusjonene hjemme og ute for å se hva vi kan få til, sier han.

Nybølet var ikke til stede under møtet med Asheim torsdag, men skal i møte med statsråden neste uke. Han sier han har fått inntrykk av at Asheim understreker at en skal prøve å planlegge som normalt.

— Hvis utveksling skal settes på vent eller avlyses må det være basert på solid kunnskapsgrunnlag og nasjonale føringer for smittevernhensyn.

Nybølet viser også til hvordan digitale virkemidler og nettbasert undervisning nå brukes mer enn noen gang.

— Det vil prege oss i tiden framover, jeg tenker vi må se på hvordan vi kan få til en kombinasjon mellom virtuell mobilitet og fysisk mobilitet.

— Hvor lenge kan man vente før en bestemmer seg for hva som skjer med utvekslingen?

— Det er noe av det vi må snakke med institusjonene om.

ANSA: — Positivt at man ser muligheter

ANSA-president Hanna Flood sier til Khrono at hun ikke tør å spekulere i om utvekslingen kan gå som normalt til høsten.

Smittesituasjonen kan endre seg fra dag til dag, også innad i land og regioner, episenteret kan flytte seg og det kan bli mulig med utveksling til enkelte steder.

Hanna Flood, president for ANSA

— Det kommer an på hvordan situasjon er når den tid kommer. Hvis man skal dra på utveksling må det være forsvarlig fra et helsemessig og smittervernmessig ståsted. Men jeg håper institusjonene følger med på situasjonen og ser på muligheten for å sende folk på utveksling til høsten. Selv om vi er midt i en krise nå er viktig å huske at det kommer en morgendag, vi skal tilbake til en normalsituasjon.

— Hva tenker du om muligheten for å utelukke enkelte regioner?

— Det er positivt at man ser muligheter, ikke bare begrensninger. Smittesituasjonen kan endre seg fra dag til dag, også innad i land og regioner, episenteret kan flytte seg og det kan bli mulig med utveksling til enkelte steder, men ikke andre, sier Flood.

En annen som har pekt på at forholdene kan variere fra land til land er Dag Rune Olsen, leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og rektor på Universitetet i Bergen (UiB). I et intervju med Khrono fredag mante han til å ha is i magen.

— De ulike institusjonene har jo litt forskjellige tidsfrister på dette området, men jeg tror vi her må se an utviklingen framover. Noe vil eksempelvis avhenge av hvilke land våre studenter ønsker seg til, sier Olsen.

Han sier man kan se for seg at det til høsten vil være land og områder som defineres som trygge, mens andre land og områder vil man fraråde studenter å dra til.

— Vi trenger ikke en isolasjonistisk holdning og tilnærming, understreker han i intervjuet.

Powered by Labrador CMS