akkreditering

Ytterligere tre høgskoler vil bli universitet

Én av dem har også gjort seg opp tanker om navnet.

NHH-rektor Øystein Thøgersen avslører at det vil være aktuelt for Norges handelshøyskole å søke om universitetsstatus dersom akkrediteringsreglene endres.
Publisert Oppdatert

VID vitenskapelige høgskolen og Høyskolen Kristiania har hatt universitetsambisjoner i strategiene sine i flere år. Nå melder flere utdanningsinstitusjoner seg på universitetstoget.

Ifølge Forskerforum ønsker både Norges handelshøyskole, Norges idrettshøgskole og MF vitenskapelige høyskole å bli universiteter.

— Faglig og forskningsmessig fortjener vi å være universitet, men vi må ta én ting om gangen, sier NHH-rektor Øystein Tøgersen til Forskerforum.

Han understreker at NHH-styret foreløpig ikke har behandlet en universitetsstrategi.

— Et tenkelig utfall er å få status som universitet, men at navnet Norges handelshøyskole forblir, sier Thøgersen, og viser til at Europas beste handelshøyskole, Handelshochschule St. Gallen, fortsatt heter «handelshøyskole» selv om de har status som universitet.

Sommeren 2025

Tidligere denne måneden overleverte en ekspertgruppe som har vurdert kravene for å bli akkreditert som universitet, sine anbefalinger til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Utvalget har foreslått en del lettelser i forhold til dagens krav, blant annet at man går bort fra kravet om fire doktorgradsprogrammer.

Det er også foreslått endringer når det gjelder hvem som skal ta den endelige beslutningen. I dag er det regjeringen som har denne oppgaven, men dette ønsker ekspertgruppen å endre på. Utvalget anbefaler at den endelige beslutningen om institusjonskategori bør fattes av Nokuts styre.

Høgskolen i Innlandet og Høgskulen på Vestlandet er begge kommet langt i arbeidet med å gå fra høgskole til universitet. Innlandet sendte sin universitetssøknad før jul, mens Vestlandet har varslet at de vil sende i løpet av 2023.

Dersom det nye akkrediteringsforslaget vedtas av Stortinget, kan nye regler tre i kraft fra sommeren 2025.

— Sånn jeg leser det, ligger det an til at vi bør kunne lage en sterk søknad, sier rektor ved Norges idrettshøgskole, Lars Tore Ronglan, til Forskerforum.

Han bekrefter at NIH kommer til å søke om å få universitetsstatus dersom de nye reglene blir vedtatt.

— Kan levere bedre

I løpet av de siste månedene har flere høgskoler meldt at de vil se på mulighetene fra å gå fra å være høgskole til å bli universitet.

I høst fortalte rektor ved Høyskolen Kristiania, Trine Meza, at tanker om universitetsakkreditering først ble nevnt i Kristianias strategiprosess tilbake i 2016, men at dette nå er blitt gjort tydeligere i den nye prosessen som gjelder frem til 2025.

— Vi tenker at ved å bli universitet kan vi levere bedre på samfunnsoppdraget vårt, sa Meza til Khrono.

Tidligere på høsten meldte VID vitenskapelige høgskole at de ønsker å bli det første private universitetet i Norge. Også ved VID har dette vært et tema tidligere, nærmere bestemt i 2018.

Nå melder altså flere utdanningsinstitusjoner seg på. I tillegg til NHH og NIH er også MF vitenskapelige høyskole tydelige på at de ønsker å bli universitet. Rektor Vidar Haanes har sittet i ekspertutvalget som har levert det nye akkrediteringsforslaget til regjeringen.

— I store trekk tror jeg forslagene blir vedtatt som de er, siden det var en så representativ gruppe som satt i utvalget. Det var stor grad av enighet, men en vet jo ikke før prosessen er ferdig. Hvis det blir omtrent som vi har foreslått, ser ikke vi noen grunn til å vente. Da kommer vi til å søke, sier Haanes til Forskerforum.

Powered by Labrador CMS