Smittevern

12 av 22 institusjoner har obligatorisk smittevernkurs

— Vi har gått for en tillitsbasert løsning, der vi på det sterkeste oppfordrer alle til å gjennomføre smittevernkurset, sier UiO-rektor Svein Stølen.

Dette bildet er fra OsloMet sitt smittevernkurs. Universitetet opplyser at kurset er obligatorisk for ansatte og studenter, og forrige uke hadde over 12.000 fullført kurset. Se informasjon fra 21 andre institusjoner i faktaboksen i denne artikkelen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uken starter landets universitet og høgskoler opp med forelesninger, både på campus og digitalt.

De fleste institusjonene hadde offisiell studiestart forrige uke, og særlig ble fadderuken og arrangementene gjenstand for mye negativ medieoppmerksomhet.

Fakta

Smittevern

Av de 22 institusjonene Khrono har fått svar fra, svarer 17 ja på spørsmål om det eksisterer smittevernkurs ved institusjonen. Blant 12 av disse er kursene obligatorisk for å få fysisk tilgang til campus. 9 av de 22 institusjonene har tall på hvor mange som har gjennomført smittevernkurset.

Ettersom inkubasjonstiden til koronaviruset kan være opp mot 14 dager, kan det fortsatt ta litt tid før man får et fullstendig bilde av hvor mange av landets studenter som har blitt smittet i forbindelse med studiestarten.

Foreløpige rapporter tyder uansett på at det hele kan ha godt bedre enn ventet, kunne man lese i Bergens Tidende mandag denne uken.

Når det gjelder smittevern og kursing forbindelse med dette, er det en viss variasjon i sektoren. Khrono har vært i kontakt med 22 institusjoner, og selv om ikke alle har for eksempel obligatoriske kurs for fysisk tilgang til campus, er gjennomgangsmelodien at fokuset på smittevern er sterkt.

Fakta

Smittevern ved norske universitet og høgskoler

  • Svarene og tallene er innhentet i løpet av uke 33.
  • Khrono har spurt universitetene og høgskolene om det eksisterer smittevernskurs for ansatte og studenter ved deres institusjon, om de har tall på hvor mange som har gjennomført kurset og om kurset er obligatorisk for for eksempel å få tilgang til campus. Her er svarene vi fikk, se gjerne også presiseringer nederst i faktaboksen.

Norges Handelshøyskole
Ja (har ikke oppgitt tall)
Obligatorisk

NLA Høgskolen
Ja (har ikke oppgitt tall)
Obligatorisk for ansatte

Universitetet i Stavanger
Nei

VID Vitenskapelige høgskole
Ja (985 har gjennomført kurset)
Obligatorisk

Politihøgskolen
Ja (har ikke oppgitt tall)
Ikke obligatorisk

Høgskulen i Volda
Ja (har ikke oppgitt tall)
Obligatorisk

Høgskolen i Østfold
Ja (1120 har gjennomført kurset)
Obligatorisk

Universitetet i Agder
Ja (har ikke oppgitt tall)
Obligatorisk

Høgskolen i Innlandet
Ja (har ikke oppgitt tall)
Ikke obligatorisk

OsloMet
Ja (12.291)
Obligatorisk

Universitetet i Sørøst-Norge
Nei

NTNU
Ja (23.380)
Obligatorisk

Nord universitet
Ja (907)
Obligatorisk

Høgskolen i Molde
Nei

Universitetssenteret på Svalbard
Ja (65)
Obligatorisk

Høgskulen på Vestlandet
Nei

Handelshøyskolen BI
Nei

Universitetet i Bergen
Ja (12.390)
Obligatorisk

Universitetet i Oslo
Ja (har ikke oppgitt tall)
Ikke obligatorisk

UiT - Norges arktiske universitet
Nei

NMBU

Ja (4500)
Obligatorisk

Samisk Høgskole

Ja (55)
Obligatorisk

  • De som svarer nei på spørsmål om de har smittevernkurs, informerer alle om at det ligger mye informasjon om korona og smittevern ute på de respektive hjemmesidene, i tillegg til plakater og god merking på de ulike campusene. Noen understreker også at flere av de ansatte og studentene har vært involvert i kursing rundt smittevern i forbindelse med studiestarten, og at det eksisterer smittevernsveiledere som det oppfordres til å sette seg inn i. Samtilige understreker også at fokuset på smittevern er sterkt, og at ansatte og studenter anbefales å gjennomføre kursene og/eller sette seg inn i smittevern generelt, selv om det ikke er obligatorisk.

Purrer i Volda

Ved Høgskulen i Volda er det for eksempel innført «solidaritetskarantene», som går ut på at ansatte som har vært utenlands blir oppfordret til å gå i frivillig karantene i ti dager, uavhengig om de har vært på reise til grønne eller røde land.

Volda-rektor Johann Roppen sier til Khrono at smittevern er noe som står svært sentralt i studiestarten på Sunnmøre.

— Her har det eksistert obligatoriske kurs helt fra starten av. Nå er det versjon nummer to som gjelder, og denne er også i ferd med å bli revidert ytterligere, forteller Roppen.

Smittevernkurset foregår digitalt, og det er obligatorisk for både ansatte og studenter å gjennomføre kurset.

— Det blir registrert hvem som har gjort det, men vi har ikke koblet det opp mot fysisk tilgang til campus, understreker Roppen, og legger til:

— De som ikke har gjennomført kurset, blir purret.

Tillitsbasert løsninger

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, forteller at hans opplevelse av de ansatte og studentenes holdning til smittevern er at alle er svært dedikerte.

— Vi har valg tå gå for en tillitsbasert løsning, der vi på det sterkeste oppfordrer alle til å gjennomføre smittevernkurset. Dette er noe jeg tror de aller fleste gjør, både i vår sektor, men også ellers i samfunnet, sier Stølen til Khrono.

Ved UiT - Norges arktiske universitet er det ingen formell kobling mellom obligatorisk smittevernkurs og fysisk oppmøte på campus.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland forteller at de heller har valgt å gå for en smittevernveileder, som ligger lett tilgjengelig på internett. Dette gjelder også for flere andre institusjoner i landet (se egen faktaboks).

— Det finnes både skriftlige veiledere og videoveiledere på norsk og engelsk. Det er sendt ut link til dette til alle ansatte og studenter, og vi kan lese ut ifra antall nedlastinger at dette er noe folk tar seriøst. Så langt har over 10.000 lastet ned veilederne, informerer Fossland.

UiB: Ikke lenger et krav

Ved Universitetet i Bergen ble det i starten av forrige uke påvist smitte hos en student som hadde deltatt på fadderarrangement blant annet i Nygårdsparken i Bergen. Onsdag bestemte UiB seg for å avlyse alle fadderarrangement på kveldstid resten av fadderuken.

Ved Universitetet i Bergen måtte ansatte og studenter i vår gjennomføre et digitalt smittevernkurs for å få fysisk tilgang til campus, men rektor Olsen informerer nå om at dette ikke lenger er tilfelle.

— Kurset ble utviklet i vår, og er i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. Det samme kurset er også tatt i bruk av andre institusjoner, informerer Olsen i en e-post til Khrono.

— Det er ikke lenger krav om fullført kurs for fysisk tilgang til campus, bekrefter Olsen på telefon til Khrono torsdag 20. august.

(Se endringsmelding nederst i artikkelen)

Innfører bruk av munnbind

Under regjeringens pressekonferanse forrige freda, kom det frem at de anbefaler bruk av munnbind på kollektivtransport i Indre Østfold, i Oslo og på kollektivreiser til og fra Oslo.

Helsedirektoratet anbefaler også blant annet bruk av munnbind for arbeidstakere som jobber i nærkontakt med andre, der man ikke kan unngå ansikt-til-ansikt-kontakt tettere enn én meter.

Flere universiteter og høgskoler har nå innført bruk av munnbind i enkelte undervisningssituasjoner.

— Vi vil sørge for munnbind til alle studenter og ansatte i de undervisnings- og arbeidssituasjonene der én meter avstand ikke lar seg gjøre, uttalte rektor ved OsloMet, Curt Rice, i en pressemelding fredag ettermiddag.

Som man kunne lese i Khrono tirsdag denne uken er det fortsatt høy beredskap og kriseledelse i store deler av den høyere utdanningssektoren. Nøyaktig hvordan det blir arbeidet i forbindelse med studiestarten, varierer fra institusjon til institusjon, men felles for alle er at beredskapen er relativt høy.

Endring i artikkelen:
Oppdatering 20. august kl 08:50: Da denne artikkelen først ble publisert torsdag morgen, stod det at det var krav om gjennomført kurs for fysisk tilgang til campus ved Universitetet i Bergen. Rektor Dag Rune Olsen tok raskt kontakt med Khrono og informerte om at han hadde uttalt seg feil som følge av en misforståelse, og at dette ikke lenger er tilfelle ved institusjonen.

Powered by Labrador CMS