nedstengningen

2000 NMBU-studenter er i ferd med å bli forsinket

Manglende tilgang til laboratorier gjør at 1 av 3 NMBU-studenter ligger an til å bli forsinket. I dag, fredag, kommer forslag til tiltak som kan redde en del av dem.

Bekymret studentleder Tuva Todnem Lund og forsinka masterstudent Silje Kvist Simonsen, bare på utsiden av byggene på NMBU i ÅS - foreløpig. De venter spent på tiltak og åpning av laboratorier.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bergen/Oslo/Ås (Khrono): Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås har omlag 6000 studenter. Rundt 2000 av disse er i ferd med å bli forsinket i studieløpet sitt.

Årsaken er stengt campus, og særlig manglende tilgang til laboratorier. Noen studenter får ikke gjennomført kurs, noen går glipp av hele emner, andre får ikke gjort forsøk de trenger for å bli ferdig med masteroppgaven sin til normert tid.

Fakta

NMBU

  • NMBU (Norges Miljø- og bitovitenskaplige fakultet) ble til i 2008, da daværende UMB (universitetet for miljø- og biyovitenskap) fusjonerte med Veterinærhøgskolen.
  • Norges høyere landbruksskole ble grunnlagt som landets fjerde høyere utdanningsinstitusjon i 1859.
  • Ble universitet i 2005.
  • Blir samlokalisert i Ås fra høsten 2021. Fllyttingen av Veterinærhøgskolen er i gang.
  • 6000 studenter og 1800 ansatte.
  • 7 fakulteter, 64 studiepogram og et dyresykehus bestående av smådyrklinikk og hesteklinikk.

Kilde: nmbu.no

Aksel Vardeberg Skeie (26) går tredje år på bachelor i biologi på NMBU.

— Vi lærer oss jo verken de teknikkene vi behøver eller de maskinene vi skal beherske når labkurset skjer digitalt. Vi er bekymret for hva vi mister av kompetanse, sier Skeie.

Silje Kvist Simonsen (24) er inne i det hun trodde skulle være siste semester på sin master. Men plutselig stengte hele Viken fylke ned. Og deriblant alle campus på universitetene i fylket. For Simonsen førte dette til store utfordringer.

— Jeg hadde en uke igjen av forsøket mitt. Nå krysser jeg fingre for at jeg kommer igang 15. april. Da klarer jeg å bli ferdig med god margin til aller siste frist 15. august, forteller Simonsen til Khrono.

Studentleder: — Jeg er kjempebekymret

— Jeg er kjempebekymret, sier studentleder Tuva Todnem Lund.

Hun er studentleder på fulltid dette året, men deler nå hjemmekontor med søsteren - som gjennomfører labkurs via Zoom.

— NMBU har vært svært dyktige, og har gjort all undervisning som er forsvarlig å gjennomføre digitalt, digital. Det som var igjen på campus, var det vi var helt nødt til å ha der, sier Lund.

Hun uroer seg også for studenter som mister motivasjonen, er lei seg og fortvilet.

— Jeg er redd for frafall. Jeg er også veldig bekymret for hvilket læringsutbytte studentene sitter igjen med. Underviserne har strukket seg veldig langt for å tilpasse undervisningen etter retningslinjene, sier Lund.

— Jeg synes også at arbeidsgruppen som skal se på tiltak for denne gruppen har fått for lang tid. Her vet vi at mangel på tilgang på lab har store konsekvenser for svært mange enkeltstudenter. Det trengte vi ikke sette ned en arbeidsgruppe for å fortelle oss. Tre uker er for lenge, sier Lund.

Noen kan miste ett år

Fredag kommer rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på såkalte kompenserende tiltak. Dette var også nevnt da statsminister Erna Solberg presenterte planen for gjenåpning tidligere denne uken.

Arbeidsgruppen har bestått av tre representanter fra universitets- og høgskolesektoren, én representant for fagskolesektoren, én studentrepresentant, en representant for fagskolestudentene og én representant for utenlandsstudentene.

I tillegg har institusjonene blitt bedt om å rapportere inn hvilke effekter pandemien så langt har hatt på studieprogresjonen.

Det er i denne tilbakemeldingen NMBU har rapportert inn om alle som kan bli forsinket. I tilbakemeldingen skriver universitetet at lengden på forsinkelsene og det reelle antallet studenter som rammes, er avhengig av i hvor stor grad de har mulighet og ressurser til å ta igjen det tapte.

— Enkelte masterstudenter vil kun bli forsinket tilsvarende utsatt frist for innlevering av oppgave. For andre grupper er det klart allerede nå at de vil bli minst ett semester, kanskje ett år, forsinket i studieløpet, fordi det hoper seg opp med studenter som ikke får gjennomført obligatoriske lab- og feltemner, heter det i tilbakemeldingen.

Rektor Sjur Baardsen har tidligere vært kritisk til at det har tatt tid å få kompenserende tiltak på plass.

Han har også sagt at han skal betale dersom masterstudent Oda Goa Berge får bot fordi hun var på campus to dager etter at universitet og høgskoler i Viken ble helt stengt midt i mars.

Unntak fra stengt lab er viktigst

— Vårt mål er selvsagt å få så mange som mulig gjennom, og vi skal naturligvis gjøre vårt ytterste for å hjelpe studentene som står i fare for å bli forsinka, sier Baardsen.

Men han understreker at de ikke vet før sensuren foreligger hva som blir de reelle effektene av pandemien på studieprogresjonen totalt sett. Han mener at det er klart at for eksempel ekstra midler til ekstra undervisning vil kunne øke sjansene for å lykkes.

— Det virkemiddelet som er aller viktigst i tillegg til det økonomiske, er å kunne få gjøre unntak fra stengingen for de studentene som er avhengig av ferdighetstrening og labforsøk, sier Baardsen.

Så påpeker han at i tillegg til forsinkelser, så er forringelse av innholdet i fag som i stor grad er praktiske, en stor negativ konsekvens av nedstengingen.

— Dette er en viktig problemstilling å jobbe med framover, sier rektoren.

Midt mellom urbygningen og speildammen ved NMBU i Ås: Studentleder Tuva Todnem Lund og biologistudent Aksel Vardeberg Skeie.

Biologistudenten Aksel Vardeberg Skeie forteller at han ikke blir særlig forsinket i sine studier, men han er bekymret for læringsutbytte når han sitter på kjøkkenbordet med et hjemmelagd labkit, samt ser på at andre utfører forsøk via laptopen.

— Vi lærer ikke de maskinene og teknikkene vi egentlig skal beherske når vi er ferdig med bacheloren. dette er utstyr det er forventet at vi behersker ute i arbeidslivet eller når vi går i gang med master, noe som er min plan, forteller Skeie.

— Burde ikke vært stengt helt ned

Vi treffer NMBU-studentene Skeie og Simonsen ute på campus i Ås i bitende vind og null grader og med behørig 2-meters avstand.

— Synes du det er urimelig at laben din ble stengt?

— Ja, svarer Simonsen kontant.

Hun legger til:

— Vi kunne lett overholde svært strenge smittervernregler på labben. Vi ble jo stengt ned en uke i februar, og etter det øynet jeg faktisk håp om å bli ferdig i tide. Men så kom beskjeden som lyn fra klar himmel. Alt stenger, forteller Simonsen.

Hun hadde en uke igjen av forsøket sitt, og nå håper hun at hun får lov til å komme i gang igjen 15. april. Da skal hun klare å bli ferdig med god margin før siste frist 15. august.

— Jeg har fått utsettelse og forsinkelsen får ikke de store økonomiske konsekvensene for meg. Men jeg kjenner flere andre som blir ett semester forsinket. Da snakker vi om at man ikke får konvertert lånet, siden man ikke oppnår nok studiepoeng dette semesteret, dessuten tapt arbeidsinntekt for de som er i avsluttende semester og må forlenge studieperioden, sier Simonsen.

Forsinket master-student i Ås, Silje Kvist Simonsen.

Selv forteller hun at hun er jobbsøkende og er villig til å jobbe dobbelt med ny jobb og master i sommerferien sin.

— Vi skjønner veldig godt at man må ta hensyn med tanke på smitte, men denne totale nedstengingen har slått veldig urimelig ut og kunne vært løst bedre fra myndighetenes side. Jeg er enig med vår studentleder at NMBU virkelig har gjort alt de kan for oss.

Kritisk for både teater- og ingeniørstudenter

Også andre utdanningsinstitusjoner rapporterer om studenter som risikerer å bli forsinket. Hos Høyskolen Kristiania er det om lag 900 studenter som står i fare for å få redusert læringsutbytte, skriver høgskolen i sin tilbakemelding. Dette gjelder studenter innen musikk og teater, men også studenter på blant annet årsstudium i makeup, maske og hår.

Høgskolen i Østfold melder om mellom 600 og 700 studenter som risikerer å bli forsinket, blant annet ingeniørstudenter som trenger tilgang til laboratorium for å bli ferdig med bacheloroppgavene sine.

— Dersom nedstengingen vedvarer utover 11.april, vil det gi store utfordringer knyttet til obligatoriske arbeidskrav innen labaktivitet, praksis, bachelor og masteroppgaver. Det gir også store utfordringer knyttet til løpende skikkethetsvuderinger og oppfølging av studenter som er underlagt skikkethetsvurdering, skriver høgskolen (tiltakene er forlenget til 14.april etter at brevet ble sendt, journ.anm).

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) melder om 174 avgangsstudenter som står i fare for å bli forsinket.

— KHiOs studieprogram er helt avhengig av at studentene har tilgang til læringsareal på campus for å oppnå læringsutbytte og progresjon. For eksempel er verkstedene for keramikk, grafikk, metall og tekstil avansert utstyrte verksteder som det ikke er mulig å sette opp på en studenthybel eller hjemme. Dersom verkstedene stenger mister studentene mulighet til læring, ferdighetstrening og ferdigstilling av sine avgangsarbeider, heter det i tilbakemeldingen.

Ikke eksamen for musikkstudenter

Også ved Norges musikkhøgskole er det utfordringer. Rundt 75 studenter ligger per nå an til å bli forsinket. Høgskolen støtter derfor departementets forslag om å kunne forlenge vårsemesteret.

OsloMet-rektor Curt Rice vært kritisk til dette forslaget.

— Dersom tiltaksnivå 5a innføres i Oslo kommune ut vårsemesteret 2021, vil dette ha svært store konsekvenser for NMHs studenter. Ingen avgangsstudenter på utøvende utdanninger vil kunne gjennomføre endelig eksamen og hele kull vil måtte få tid til eksamensforberedelser, samt avvikle eksamen når smittesituasjonen tillater det, skriver høgskolen i sitt svar.

Også Universitetet i Sørøst-Norge (USN) mener forlengelse av semesteret kan bli nødvendig. Rektor Petter Aasen har tidligere, som kollega Baardsen, vært kritisk til at det har tatt tid før tiltak kan komme på plass.

— Vi har lyst til å arrangere alternativ praksis på campus, men det får vi altså ikke lov til. Da har vi malt oss opp i et hjørne med tanke på å sikre studieprogresjon, sa Aasen til Khrono i mars.

Nå skriver USN i sitt svar at de mener det er sannsynlig at de vil ha anledning til å gi studenter i 1. og 2. studieår kompenserende aktiviteter allerede neste år, og at de derfor har fokusert på de studentene som skal uteksamineres denne våren.

— Dersom dagens strenge tiltaksnivå opprettholdes etter påske, ser vi at utvidelse av vårsemesteret vil være et helt nødvendig virkemiddel.

Også krevende med praksis

Praksis er også noe som har vært en kilde til frustrasjon det siste året. Som Khrono har skrevet, har utdanningsinstitusjonene kommet med tilbakemelding også om dette til departementet.

Konklusjonen er at mange har støtt på utfordringer, særlig innen noen fagfelt. For noen studenter kan læringsutbyttet være svakere, rapporterer institusjonene, og peker blant annet på mindre ferdighetstrening enn man ville fått i et normalår.

Nord universitet peker på praksis også i denne tilbakemeldingen til departementet. Universitetet skriver at noen studenter har hatt utfordringer med å få avviklet praksis. Det er også fare for forsinkelser i samlingsbaserte helsefagutdanninger, blant annet på grunn av begrensninger knyttet til reiseaktivitet.

Powered by Labrador CMS