koronatiltak

Vurderer forlenget semester for å ta igjen det tapte

Forlengelse av vårsemesteret eller tidligere studiestart er tiltak som Kunnskapsdepartementet vil ha vurdert for å hindre koronaforsinkelser i studiene.

Rektor Lars Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold mener det viktigste tiltaket er å få åpnet campus.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet er i gang med å vurdere tiltak for å hindre forsinkelser og frafall fra studiene som følge av pandemien.

Arbeidet skal være ferdig uken etter påske, med frist 9. april.

Blant tiltakene som skal vurderes er forlengelse av vårsemesteret og tidligere start på høstsemesteret. Dette skal gi mulighet for å ta igjen aktivitet som er blitt utsatt på grunn av perioder med stengt campus. Departementet ber også gruppen vurdere om juli bør skjermes, slik at ansatte og studenter får et pusterom.

— Sammen med mange andre forslag vil utvidelse og tidlig start av semesteret være potensielle tiltak som arbeidsgruppen tar inn i sin vurdering, sier rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, som er medlem av gruppen.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, var allerede tidlig i april i fjor inne på samme tanker om forlengelse av semesteret og eventuelt eksamen i juli.

Mest opptatt av å få åpnet

Jelsness-Jørgensen sier at han, i likhet med flere andre rektorer, er mest opptatt av å få åpnet campus, noe som for Høgskolen i Østfold ville bety å gå fra tiltakssone 5A til 5B, samt at det blir gjort unntak for noen studentgrupper som trenger tilgang til campus for å opprettholde progresjon.

— Samtidig er jeg bekymret for de ringvirkninger dagens nedstengning også vil ha for institusjonene neste år. Der tror jeg vi trenger å tenke, reflektere og se fremover sammen, sier han.

Universiteter og høgskoler har fått frist til fredag 26. mars med å komme med innspill til hvilke tiltak de anbefaler og arbeidsgruppen skal være ferdig med arbeidet 9. april.

Har hatt to møter

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ved Universitetet i Agder sitter også i arbeidsgruppen.

Hun forteller at arbeidet er i gang. De har hatt to møter denne uken og har planlagt to møter etter påske.

— Så langt har vi gått gjennom foreliggende kunnskapsgrunnlag, hatt idédugnad om aktuelle tiltak og vi venter på at institusjonene skal gi sine tilbakemeldinger til fredag, sier Smith-Tønnessen.

Ønsker rask åpning

Også Smith-Tønnessen er opptatt av å få åpnet campusene snarest mulig.

— Jeg tenker at regjeringen og Kunnskapsdepartementet ikke trenger å vente på arbeidsgruppen for å vurdere om campusene kan være åpne. Så kan det komme andre innspill fra arbeidsgruppen som forhåpentligvis er nyttige for både studenter og universiteter og høgskoler. Under hele pandemien har vi ledet institusjonene etter liv og helse som prioritet én og studentenes progresjon som prioritet to. Innenfor dette er jeg tilhenger av mest mulig lokale vurderinger, sier hun.

Under hele pandemien har vi ledet institusjonene etter liv og helse som prioritet én og studentenes progresjon som prioritet to.

Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør

Vil UiA vurdere forlengelse av vårsemesteret eller tidligere start av høstsemesteret?

—UiA holder på å gå gjennom departementets henvendelse og skal svare på fredag. I den forbindelse skal vi diskutere aktuelle tiltak ut fra vår situasjon, svarer Smith-Tønnessen.

Direktør Seunn Smith-Tønnessen. Universitetet i Agder

Vurderer utsatte frister

Andre tiltak som Kunnskapsdepartementet har bedt arbeidsgruppen vurdere er utsettelse av innleveringsfrister og om sensur kan gis i august. Dette går fram av et brev fra Kunnskapsdepartementet til universitetene og høgskolene 19. mars.

I brevet skriver departementet at eventuelle tiltak må rettes inn mot studenter som står i fare for å bli forsinket eller falle fra.

«Vi ønsker tett dialog med sektoren om hvordan slike eventuelle tiltak best kan innrettes og hva nasjonale myndigheter kan bidra med», heter det.

Disse sitter i arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen ledes av ekspedisjonssjef Joakim Bakke i Kunnskapsdepartementet.

De andre medlemmene er:

Ekspedisjonssjef Joakim Bakke i Kunnskapsdepartementet.
 • Oddrun Samdal, viserektor ved Universitetet i Bergen og leder av UHR-utdanning
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold
 • Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør Universitetet i Agder og leder av UHR-Administrasjon
 • Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd
 • Annbjørg Pasteur Stø, Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Solveig Hansine Torgersen, ANSA
 • Wictor Østwand Jensen, leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)
 • Observatør: Fam Karine Heer Aas, Samskipnadsrådet

Dette er oppdraget:

 • gi lærestedene ideer og støtte i deres planleggingsarbeid for gjennomføring av undervisning og vurdering våren og sommeren 2021.
 • legge vekt på grupper som på grunn av gjeldende og mulige framtidige smitteverntiltak er særlig utsatt for forsinkelser våren 2021. Tiltakene bør utformes slik at de tar hensyn til variasjoner mellom institusjonene og utdanningene, og inneholde vurderinger av hvilke studentgrupper som bør prioriteres.
 • skal vurdere hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres fra nasjonale myndigheter eller med involvering av nasjonale myndigheter, for at de skal kunne gjennomføres ved institusjonene.
 • Gruppen skal ikke vurdere nivå på smitteverntiltak, men gjøre vurderinger som kan støtte institusjonene innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner.
 • Vurderingene skal gjelde studenter på bachelor- og masternivå ved universitetene og høyskolene, samt alle fagskolestudenter.
Powered by Labrador CMS