Merittering

30 nye meritterte undervisere på tampen av november

Noen håndfuller ansatte ved Universitetet i Oslo og NTNU fikk denne uken hevet sin status.

Bilde av F.v.: Viserektor Bjørn Stensaker, professor Marte Eidsand Kjørven, førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen, professor Dag Kristian Dysthe, universitetslektor Andreas Haraldsrud, førsteamanuensis Omid Mirmotahari, førstelektor Lex Nederbragt, professor Greta Björk Gudmundsdottir, førsteamanuensis Nora Elise Hesby Mathé og leder for Pedagogisk akademi, Lisbeth Brevik.
F.v.: Viserektor Bjørn Stensaker, professor Marte Eidsand Kjørven, førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen, professor Dag Kristian Dysthe, universitetslektor Andreas Haraldsrud, førsteamanuensis Omid Mirmotahari, førstelektor Lex Nederbragt, professor Greta Björk Gudmundsdottir, førsteamanuensis Nora Elise Hesby Mathé og leder for Pedagogisk akademi, Lisbeth Brevik.
Publisert


— Det å bli en merittert utdanner er en utmerkelse som henger høyt. Dette handler om mer enn bare undervisning, det handler om å tenke helhetlig om utdanning der studentenes læring står i sentrum, sier Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo, til universitetets egen kanal for aktuelle saker.

Der ble ni ansatte torsdag utnevnt til meritterte utdanner, eller meritterte undervisere som ordningen het inntil nylig. Totalt var det 15 som hadde søkt.

De meritterte får beholde tittelen så lenge de er ansatt, og de har også krav på å bli vurdert lønnsmessig for sin ekstraordinære innsats, et krav arbeidsgiver vil fremme på vegne av dem. I tillegg gis fagmiljøet de er tilknyttet 50.000 kroner til tiltak som skal fremme utdanningskvaliteten.

Dagen før gjorde NTNU en lignende øvelse, og utnevnte hele 21 meritterte undervisere.

— De meritterte underviserne gir oss spisskompetanse på undervisning, noe som er kjempeviktig for miljøene de underviser i, men også for NTNU som helhet. Ordningen er i tillegg viktig fordi den synliggjør og promoterer god undervisning ved NTNU, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan, til NTNUs egen nyhetsside.

Hun beskriver en merittert underviser som en som har «utmerket seg ved å ha et gjennomgående og tydelig fokus på studentene sin læring i undervisningsvirksomheten sin» og som har en utforskende tilnærming til utvikling av egen undervisning og utdanningene ved NTNU.

Tidligere i år har Nord universitet merittert 14 undervisere, og OsloMet åtte.

Dette er de meritterte:

 • Jan Magnus Aronsen, førstemanuensis ved Institutt for medisinske basalfag, UiO
 • Dag Kristian Dysthe, professor ved Fysisk institutt, UiO
 • Greta Björk Gudmundsdottir, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
 • Andreas Haraldsrud, universitetslektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,  UiO
 • Marte Eidsand Kjørven, professor ved Institutt for privatrett, UiO
 • Nora Elise Hestby Marthé, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
 • Omid Mirmotahari, førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, UiO
 • Lex Nederbragt, førstelektor ved Institutt for biovitenskap, UiO
 • Elin Sæther, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
 • Ellen Marie Bardal, førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Randi Stokke, førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, NTNU
 • Heidi Libæk Wold, førstelektor ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, NTNU
 • Siri Marte Hollekim-Strand, førsteamanuensis ved Institt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Alex Strømme, dosent ved Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Ove Østerlie, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Jardar Cyvin, dosent ved Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Erlend Dehlin, professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Øyvind Bjerke, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Anna Krulatz, professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Luca Finocchiaro, førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og teknolog, NTNU
 • Steffen Wellinger, professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
 • Bassam Hussein, førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU
 • Magnus Borstad Lilledahl, professor ved Institutt for fysikk, NTNU
 • Torstein Bolstad, førsteamanuensis ved Institutt for elektroniske systemer, NTNU
 • Sobah Abbas Petersen, førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
 • Kiran Raja, førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
 • Espen Storli, professor ved Institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU
 • Hanna Musiol, professor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU
 • Tim Torvatn, førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
 • Øystein Widding, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Powered by Labrador CMS