abelia

Abelia: Ola Borten Moe utøver fryktbasert ledelse

Direktør for bransjeorganisasjonen Abelia, Øystein Søreide, reagerer på metodene til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide.
Publisert

— Det at Ola Borten Moe velger å sparke styret for Forskningsrådet samme dag som man legger fram revidert nasjonalbudsjett er spesielt og dramatisk, sier Abelia-sjef Øystein Søreide til Khrono.

Søreide er administrerende direktør for bransjeorganisasjonen Abelia, som er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sin forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Abelia har 2700 medlemmer og organiserer mange private forskningsinstitutter og de har fått mange bekymra henvendelser fra sine medlemmer de siste dagene.

Fakta

Forskningsrådet og Ola Borten Moe

  • I forbindelse med framlegging av revidert nasjonalbudsjett 2022 12. mai fortalte Ola Borten Moe at hadde kastet styret for Forskningsrådet og satt inn et midlertidig styre ledet av Kristin Halvorsen.
  • Bakgrunnen er et notat utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), lagt fram i februar. Notat vises det til at Forskningsrådet ikke følger statens økonomireglement i sin håndtering av avsetninger.
  • I slutten av april gir Riksrevisjonen tommel opp for årsregnskapet til Forskningsrådet uten bemerkninger.
  • I lys av den nye saken rundt Forskningsrådet erkjenner Riksrevisjonen at de burde adressert utfordringene DFØ har streket opp. De vil komme tilbake med sin vurdering av disse forholdene.
  • I en artikkel i Aftenposten sa Ola Borten Moe også at han ville stoppe bevilgninger midlertidig.
  • Mandag 16. mai hadde det nye styret sitt første møte der de fikk en gjennomgang fra Forskningsrådet med deres oppfatning av den økonomiske situasjonen.
  • Det nye styret har fått som mandat å få gjort en ekstern gransking av situasjonen for Forskningsrådet.
  • Tiltakene fra Ola Borten Moe har skapt betydelig uro i sektoren.
  • I instituttsektoren er man kanskje særlig bekymret for konsekvensene rundt EU-søknader.
  • Rektorer ved universiteter og høgskoler har vært samlet i sine reaksjoner og sin kritikk.

— Det at Ola Borten Moe velger å sparke styret for Forskningsrådet samme dag som man legger fram revidert nasjonalbudsjett er spesielt og dramatisk, sier Søreide til Khrono.

— Skaper en betydelig usikkerhet

Søreide er rask med å legge til:

— Vi mener ikke det er feil av en ansvarlig statsråd utfordre egen sektor og komme med nytenkning, men det er måten Ola Borten Moe velger å gjøre dette på som vi reagerer på.

— Han skaper på denne måten en betydelig utrygghet. Det å sparke styret på denne måten er en dramaturgi vi ikke er vant med, og kanskje heller ikke tjent med, sier Søreide.

Abelia-direktøren trekker fram at både forskere og forskningsledere i privat og offentlig sektor spør seg nå om hva det er som egentlig skjer, og spør seg om hva regjeringen egentlig vil med forskningen, og lurer på om det rammer dem og hvordan.

— Dette er en måte å drive fryktbasert ledelse på. Jeg tror ikke regjeringen er tjent med en slik tilnærming, sier Søreide.

— Hva vil regjeringen egentlig?

— Hva tror du han vil oppnå med tiltakene og måten de blir lagt fram på?

— Vi ser jo en statsråd som oppfattes som handlingskraftig. Han evner å vise hvem det er som er sjefen og at han evner å skjære igjennom, men spørsmålet om det er er å utøve god ledelse.

Søreide sier at mange etterlyser hva som er regjeringen og Ola Borten Moes forskningspolitikk.

— Som leder er det viktig å peke ut en retning og en kurs for sektorområdet. Altså vise fram at hva man vil både med området og de tiltakene man da iverksetter, slike signaler mangler helt, sier Søreide og legger til:

— Vi kan ikke se at Borten Moe har kommet med noen løsninger så langt, statsminister Jonas Gahr Støre må på banen for å rydde tvil og usikkerhet til side.

— Økonomisk kontroll er viktig

Han legger også til:

— Vi alle sammen anerkjenner at økonomisk kontroll er viktig og man har budsjetter som skal salderes og overholdes. Men forskningen er svært viktig for å løse de store utfordringene hele samfunnet står overfor. Hva Ola Borten Moe mener om dette er det faktisk vanskelig å få øye på, sier Søreide.

Han legger til at alle anerkjenner at økonomisk kontroll viktig og betydningen av å ha budsjettkontroll.

— Det vi opplever nå er en sjokktilstand i sektoren ingen er tjent med. Og jeg tror ikke det er fordi man ikke tåler å bli ledet, men metodene har skapt en betydelig usikkerhet, samtidig som folk har vanskelig for å forstå hva man vil og hvorfor det er valgt så drastiske metoder. Og da er jeg tilbake til at dette er det jeg vil kalle en uholdbar fryktbasert ledelse, sier Søreide.

Powered by Labrador CMS