direkte i kveld

Akademiet kjører virtuelle foredrag om pandemier

— Det er behov for mer nøktern og uavhengig kunnskap og refleksjon rundt det som nå skjer, sier preses Hans Petter Graver. Han er i front for pandemi-foredragsrekke.

— Det er mye å ta fatt i, for det er mye uro og usikkerhet om påstander som spres om korona for tiden, sier Hans Petter Graver.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det Norske Videnskaps-Akademi — en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner, lot ikke koronapandemien stoppe deres aktivitet.

Akademiet har lang tradisjon for å invitere til foredrag og møter, og preses i akademiet og jussprofessor, Hans Petter Graver benyttet anledningen til å lansere en virtuell foredragsserie: «Pandemi — tillit i koronaens tid» — fordi vitenskap og forskningsbasert kunnskap ifølge dem nå er viktigere enn noen gang.

— Dette ser vi som naturlig forlengelse av akamiets kjerneoppgaver — å holde møter med faglige foredrag av interesse for medlemmer og allmennheten, og bidra med det vi kaller «science advice» — best mulig forskningsbasert kunnskap til demsom skal treffe beslutninger, sier Hans Petter Graver.

Skal invitere til refleksjon

Fakta

Det Norske Videnskaps-Akademi

Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer.

Akademiet hadde 922 ordinære medlemmer per 31. desember 2019.

Medlemmene er fordelt på to klasser:

 • Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
 • Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap

Hver klasse er inndelt i åtte grupper.

Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til nye medlemmer, som vurderes basert på vitenskapelige kriterier.

Akademiet ledes av et presidium som i 2020 består av:

 • preses Hans Petter Graver
 • visepreses og leder for Den matematisk-natuvitenskapelige klasse Kenneth Ruud
 • visespreses og leder for Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap Gunn Elisabeth Birkelund
 • generalsekretær Øystein Hov

Torsdager klokken 18:00 denne våren foreleser en av akademiets eksperter i 20 minutter om et korona-relevant tema, om alt fra «medisineren i pandemien» til «pandemien i litteraturen» til «rettferdighet og sosialt ansvar i pandemien».

Først ute var Thomas Hylland Eriksen forrige uke. Han snakket om solidaritet i koronaens tid. I dag, torsdag 2. april er det biologiprofessor Nils Christian Stenseth som skal snakke om «Middelalderens pest – dagens koronapandemi?». Møtet kan ses gjennom Zoom her.

Graver sier at når de har flyttet denne aktiviteten over på nettet, gir det foredragene lettere for allmenheten å følge.

— Det er mye å ta fatt i, for det er mye uro og usikkerhet om påstander som spres om korona for tiden. Det er behov for mer nøktern og uavhengig kunnskap og refleksjon rundt det som nå skjer. Foredragene skal ikke handle direkte om hvordan vi kan bekjempe pandemien, men heller invitere til refleksjon, sier han.

Kan gi en annen type forståelse

— Hvorfor er det viktig å belyse pandemier fra så mange perspektiver?

— Det er en annen måte å nærme seg temaet på enn rykter og diskusjon som bare går «her og nå» basert på frykt og reaksjoner. Det er nyttig for mennesker å lære at denne typen situasjoner er noe mennesker har tenkt på også i andre tider og sammenhenger. Å se temaet i et historisk perspektiv eller gjennom litteraturen kan gi en type forståelse som kan sette folk bedre i stand til å håndtere det de står oppe i på rasjonell måte, sier han.

Graver synes og det er positivt at forskerne som bidrar i foredragsserien kan gi noe tilbake til samfunnet.

— De kan vise folk verdien av vitenskapelig kunnskap, ved siden av dag til dag-kunnskap, sier han.

Temaer foredragsserien skal ta opp denne våren:

 • Medisineren i pandemien (Det første foredraget etter påsken)
 • Pandemiens utbredelsesdynamikk
 • Pandemien i litteraturen
 • Pandemien og økonomien — Individ og gruppe/samfunn
 • Rettferdighet og sosialt ansvar i pandemien
 • Pandemi og demokrati
 • Overnasjonale løsninger i pandemien?
 • Sorteringssamfunnet og pandemien - Medisinsk etikk. Å velge mellom syke.
Powered by Labrador CMS