— Fast jobb kommer høyt opp på lista, enda høyere enn lønn og pensjonsrettigheter, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Vil stoppe kortsiktige ansettelser med langtidsplanen

Høring. Onsdag er det høring på Stortinget om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Akademikerne vil be om at Stortinget ser på tiltak som kan gi flere vitenskapelig ansatte faste jobber. Plan S blir også tema i høringen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

8. oktober i fjor la regjeringen fram både statsbudsjett og revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Med planen kom satsinger for 481 millioner kroner i 2019.

Onsdag er det åpen høring om langtidsplanen på Stortinget. Der får en rekke aktører noen tilmålte minutter til å si sin mening om langtidsplanen. En av dem er Akademikerne, som mener langtidsplanen burde inneholdt mer om hvordan sektoren kan rekruttere gode ansatte og skape karrieremuligheter for dem.

Fast jobb kommer høyt opp på lista, enda høyere enn lønn og pensjonsrettigheter

Kari Sollien

— Vi mener langtidsplanen inneholder gode overordnede mål, men når det kommer til virkemidler mener vi det mangler en del på hvordan man kan rekruttere ansatte og forhindre for mye midlertidighet. Midlertidighet er en stor utfordring for sektoren, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne til Khrono.

I desember skrev Khrono om forskeren Jan Messel, som i en alder av 61 fikk sin første faste jobb. Langt flere vitenskapelige ansatte har midlertidig stilling ansatte i andre deler av offentlig sektor.

— Våre unge medlemmer er tydelige på at midlertidigheten er et problem. Skal de velge akademia, må akademia være konkurransedyktig med næringslivet. Fast jobb kommer høyt opp på lista, enda høyere enn lønn og pensjonsrettigheter, sier Sollien.

Fakta

Disse satsingene ble lagt til i langtidsplanen i høst

Teknologiløft, foreslått 260 millioner i 2019

 • Muliggjørende og industrielle teknologier, spesielt grunnleggende IKT-forskning og IKTsikkerhet
 • Studieplasser innenfor teknologi
 • Teknologi for det grønne skiftet
 • Teknologi for en bedre og mer effektiv offentlig sektor
 • E-infrastruktur for åpen forskning

FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet, foreslått 136 millioner i 2019

 • Basisbevilgninger til de teknisk-industrielle instituttene
 • Forskerutdanning for d5et nye næringslivet
 • Tiltak for økt kommersialisering, forskningsbasert innovasjon og næringsrettet forskning

Kvalitet i høyere utdanning, foreslått 85 millioner i 2019

 • Styrking av Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning
 • Tiltak for bedre og mer praksis, i første rekke praksis i kommunesektoren for helse- og sosialfagstudenter
 • Læringsarealer

Kilde: Revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Ber om evaluering av finansieringssystemet

— Vi mener ministeren må gi tydelig beskjed, en type marsjordre, til sektoren om å ansette flere fast. Og vi håper Stortinget er villige til å se på finansieringssystemet, sier Sollien.

En stor andel prosjektmidler og kortsiktig finansiering av forskning bidrar til korte ansettelser, men det er unødvendig ifølge fagforeningslederen.

— Vi ser at ansatte jobber i mange år i samme virksomhet og at de er ansatte som institusjonene egentlig har langsiktige planer for, sier Sollien.

— Og langtidsplanen er stedet for å gjøre også stillingene mer langsiktige?

— Vi tenker langtidsplanen er stedet. Stortinget bør be om en evaluering for av finansieringssystemet for å se om det ligger strukturelle hindringer i veien for å ansette mindre midlertidig, maner Sollien, som også ønsker seg et lovverk som bidrar til å stramme inn på midlertidige ansettelser for universiteter og høgskoler.

Se også: Her kan du følge høringen i stortinget fra klokken 10.15

Vil ta opp Plan S-bekymring

Også Universitets- og høgskolerådet (UHR) skal legge fram sine synspunkter for stortingspolitikerne onsdag formiddag. Et av temaene blir behovet for å sikre at også andre departementer enn Kunnskapsdepartementet bidrar inn i langtidsplanen, opplyser leder for UHR, NMBU-rektor Mari Sundli Tveit. I den reviderte langtidsplanen er nemlig finansieringen av flere satsinger også lagt til andre departementer.

«Ambisjonene må likevel følges opp i de årlige budsjettene fra de ulike departementene», skriver UHR i sitt notat til høringen.

Rektor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og leder for Universitets- og høgskolerådet, Mari Sundli Tveit. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Plan S er også på UHR sin agenda.

«Plan S fremskynder overgangen til åpen forskning. UHR er bekymret for tidsplanen i Plan S», skriver UHR.

Det er nemlig flere spørsmål som må besvares på kort tid, utdyper Tveit.

— Full åpen publisering av forskning må til hvis vi skal få til en reell kunnskapsbasert samfunnsutvikling og mer åpenhet, transparens og tillit til forskningen. E-infrastruktur er et av eksemplene under opptrappingsplanen for et teknologiløft. Men overgangen til åpen forskning dreier seg om mer enn infrastruktur. Det dreier seg om hvordan dette skal implementeres, hvordan vi sikrer kvalitet, hvor vi skal publisere og hvem som skal betale, nevner hun.

UHR og Sundli Tveit vil ha med flest mulig på laget på vei mot Plan S.

— Vi er bekymret for at det er svært mange avklaringer som må på plass på kort tid, og vi er opptatt av at forskerne ikke må bli skadelidende når man nå har inntatt en så steil forhandlingsposisjon. Det er etter min mening viktig at forlagene, de etablerte tidsskriftene og svært velprøvde kvalitetssikringssystemene blir en del av løsningen for åpen publisering, sier Tveit.

Slik skal høringen foregå onsdag

Felles høring med 4 organisasjoner:

10.15 - 10.18: NORGES FORSKNINGSRÅD Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør

10.18 - 10.21: FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA (FFA) Agnes Landstad, daglig leder

10.21 - 10.24: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Mari Sundli Tveit, styreleder Alf Rasmussen, generalsekretær Ragnar Lie, seniorrådgiver Ann Elin B. Andersen, seniorrådgiver

10.24 - 10.27: NASJONAL KOMITÉ FOR AGENDA 2030 I UH-SEKTOREN Annelin Eriksen, viserektor ved UiB

10.27 - 10.37: Felles spørsmålsrunde

Felles høring med 4 organisasjoner:

10.39 - 10.42: DET NORSKE VITENSKAPS-AKADEMI Øystein Hov, generalsekretær

10.42 - 10.45: TEKNOLOGIRÅDET Hilde Lovett, prosjektleder Tore Tennøe, direktør

10.45 - 10.48: INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING Henrik Urdal, direktør Halvor Berggrav, rådgiver

10.48 - 10.51: AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERE Katerini Storeng, leder Magnus Aronsen, nestleder

10.51 - 11.01: Felles spørsmålsrunde

Felles høring med 4 organisasjoner:

11.10 - 11.13: NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO) Håkon Mikalsen, leder Eigil Lønning, fagpolitisk ansvarlig Wenche Åsheim, rådgiver

11.13 - 11.16: SAIH – STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND Beathe Øgård, leder Stian Antonsen, politisk rådgiver

11.16 - 11.19: UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE Mari Viko, seniorrådgiver

11.19 - 11.22: HLF – HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND Erlend Hammershaug Holt, styremedlem i HLFU Niklas Didrik Hellum, interessepolitisk rådgiver

11.22 - 11.32: Felles spørsmålsrunde

Felles høring med 4 organisasjoner:

11.34 - 11.37: NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Tore Li, seniorrådgiver

11.37 - 11.40: MARITIMT FORUM Ivar Engan, daglig leder

11.40 - 11.43: NORSK REISELIV Per-Arne Tuftin, direktør

11.43 - 11.46: NORGES REDERIFORBUND Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder Kaja Braathen, rådgiver

11.46 - 11.56: Felles spørsmålsrunde

Felles høring med 4 organisasjoner:

12.30 - 12.33: UNIO Ragnhild Lied, leder Anne Folkvord, sekretariatssjef

12.33 - 12.36: FORSKERFORBUNDET Guro Elisabeth Lind, leder Jorunn Dahl Norgård, fagsjef

12.36 - 12.39: UTDANNINGSFORBUNDET Stine Christensen Holtet, sentralstyremedlem Gunn Gallavarra, seniorrådgiver Astrid Sund, seniorrådgiver

12.39 - 12.42: NORSK SYKEPLEIERFORBUND Eli Gunhild By, forbundsleder NSF Eva Østvik, seniorrådgiver utdanning Marit Leegaard, seniorrådgiver forskning

12.42 - 12.52: Felles spørsmålsrunde

Felles høring med 4 organisasjoner:

12.54 - 12.57: FELLESORGANISASJONEN (FO) Kathrine H. Martinsen, FOs forbundsledelse Inger Karseth, rådgiver

12.57 - 13.00: NORSK SJØOFFISERSFORBUND Jens Folland, seniorrådgiver Trond Løfgren, rådgiver

13.00 - 13.03: EL- OG IT-FORBUNDET Robert Kippe, kommunikasjonssjef Are Solli, forbundssekretær Monica Derbakk, leder av utviklingsavdelingen Vidar Hennum, nestleder

13.03 - 13.06: INDUSTRI ENERGI Michal Jan Warecki, studentleiar

13.06 - 13.16: Felles spørsmålsrunde

Felles høring 4 organisasjoner:

13.30 - 13.33: AKADEMIKERNE Kari Sollien, leder Joakim Østbye, samfunnspolitisk seniorrådgiver Helge Kvandal, rådgiver

13.33 - 13.36: SAMFUNNSØKONOMENE Trond Tørstad, leder Espen Moen, professor Sigurd Løkholm, generalsekretær

13.36 - 13.39: TEKNA – TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING Line Willersrud, rådgiver Lise Lyngsnes Randeberg, president Tonje Løvstakken, leder Tekna student

13.39 - 13.42: NITO og NITO-STUDENTENE Tom Helmer Christoffersen, hovedstyremedlem/tillitsvalgt TechnipFMC, NITO Marianne Bevum, seniorrådgiver, NITO Tobias Lynghaug, studentleder, NITO-Studentene

13.42 - 13.52: Felles spørsmålsrunde

Felles høring med 3 organisasjoner:

13.54 - 13.57: KS – KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON Jon Drøpping, fagleder FOU Eva Margrethe Kvalvaag, spesialrådgiver Una Voss Christophersen, rådgiver

13.57 - 14.00: ABELIA Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, leder utdanning og forskning

14.00 - 14.03: ENERGI NORGE Eivind Heløe, direktør fornybar energi Brynhild Totland, kompetanserådgiver

14.03 - 14.11: Felles spørsmålsrunde

Felles høring med 4 organisasjoner:

14.13 - 14.16: HOVEDORGANISASJONEN VIRKE Stian Sigurdsen, direktør politikk og tariff Camilla Gramstad, miljø- og CSR-ansvarlig

14.16 - 14.19: VIRKE IDEELL OG FRIVILLIGHET Martin Ulvestad Østerdal, fagsjef

14.19 - 14.22: VIRKE KUNNSKAP OG TEKNOLOGI Hans Christian Westlye, direktør Robert Straumann, fagsjef

14.22 - 14.25: LO – LANDSORGANISASJONEN I NORGE Julie Lødrup, førstesekretær i LO Arvid Ellingsen, spesialrådgiver

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS