Gjenåpningen av sektoren

Ansatte kan komme på jobb to dager i uka

Universitetet i Bergen og OsloMet er blant de som har praktisert koronastenging av campus strengt. Nå åpner de opp mer for ansatte.

Dag Rune Olsen og Curt Rice signaliserer en gradvis oppmykning av sine campus for ansatte. Berit Rokne vil se an situasjonen over helgen. Svein Stølen forteller at de er i gang med en sakte opptrappingsplan.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert.)

Torsdag ettermiddag ble det klart at regjeringen lemper på flere av restriksjonene som har vært på plass for å hindre spredningen av koronaviruset.

Rådet om å holde avstand til andre personer reduseres fra to til minst én meter. Og det blir lov for inntil 50 personer å samles på arrangementer på offentlig sted, hvis det finnes en ansvarlg arrangør. De nye reglene trår i kraft fra 7. mai.

Da helseminister Bent Høie (H) ble spurt direkte om dette betyr at flere kan komme tilbake på jobb, svarte han følgende:

— For næringslivet betyr dette mye. Rådene knyttet til hjemmekontorene vil vi komme tilbake til i neste uke. Dette er forankret i to forhold: Hvor lett vi klarer å holde avstand på jobben og presset på kollektivtransporten. Mange arbeidsplasser vil få det lettere ved at rådet nå gjelder for minst én meter avstand.

Kan jobbe deler av uka på kontoret

Gledelige nyheter for mange kulturarrangører, men også gledelig for ansatte ved universiteter og høgskoler som er lei hjemmekontor.

Universitetet i Bergen (UiB) har denne uka sendt ut en melding til sine ansatte om hvordan neste fase av gjenåpningen vil se ut fra mandag 4. mai.

Selv om hjemmekontor fortsatt er hovedregelen, åpner ledelsen for at ansatte kan få tilgang til kontor for hele eller deler av arbeidsdagen/uken dersom det er krevende arbeidssituasjon på hjemmekontor og smittevern kan ivaretas på campus.

I en intern melding til ansatte på Institutt for informasjon- og medievitenskap er beskjeden at ansatte kan søke om å benytte kontoret inntil to dager i uka. Ikke flere enn fem personer kan samles i en gruppe samtidig, og det skal ikke være flere enn en tredjedel av ansatte på et institutt på jobb samtidig.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen (t.h.), er glad for at universitetet kan åpne for stadig flere ansatte..

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, forteller at de jobber kontinuerlig med å lempe på tiltakene.

— Rådene regjeringen la fram i dag er en stor lettelse. Universiteter og høgskoler har mange seminar. Dagens nyheter åpner for nye muligheter i sektoren, selv om det helt klart er noen logistikkutfordringer.

— Hva er en krevende arbeidssituasjon?

Det er ikke mulig å gi et entydig svar på det. Det kan være alt fra ansatte som ikke har en avgrenset arbeidsplass, som ikke har nødvendig stillhet, eller der isolasjon er en psykososial påkjenning. Som arbeidsgiver har vi pålagt våre ansatte å jobbe hjemmefra, det utløser et ansvar. Men hva en krevende arbeidssituasjon betyr må være en skjønnsvurdering, sier Olsen.

UiB-ansatte blir også oppfordret til å unngå kollektivtransport, og heller gå eller sykle til jobb.

— Viktig informasjon med tanke på studiestart

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting.

Kathrine Skretting er rektor på Høgskolen i Innlandet.

Skretting trekker fram at gårsdagen informasjon er særlig viktige for planleggingen av studiestart til høsten.

— Vi ønsker ikke at all undervisning skal skje digitalt. Vi tror det er viktig for læring og trivsel at vi kan tilrettelegge for læring i mindre grupper. Planleggingen av dette er i gang, forteller hun i en sms til Khrono.

Hun legger til:

— Vi har også ansatte som svært gjerne vil arbeide mer på studiestedet, så fort som mulig. Vi planlegger for noe enklere tilgang for noen fler. Renhold er viktig i denne situasjonen, og setter grenser for tilgang, i tråd med smittevernreglene, som vi følger, skriver Skretting.

Åpner opp mer fra 11. mai

I et beredskapsmøte torsdag ettermiddag har OsloMet bestemt at universitetet skal åpne for at betydelig flere ansatte skal kunne bruke komme på jobb fra 11. mai, dersom det ikke skjer noe spesielt i mellomtiden.

— Forutsetningen er at man jobber hjemmefra hvis man har anledning til det. Samtidig åpner vi for at man, etter søknad, kan komme inn i bygningene våre hvis det er tjenstlige behov for det, sier direktør for digitalisering og infrastruktur, Asbjørn Seim.

Innen onsdag 6. mai vil det foreligge en detaljert instruks om hvordan dette skal gjennomføres. Dekaner, senterledere og andre ledere på nivå 2 får myndigheten til å beslutte hvem som skal ha tilgang til bygningene.

— Du sier at betydelig flere ansatt vil kunne komme på jobb. Har dere satt en maksgrense?

Det vil være en øvre grense som styres av hvor mange som kan være i bygget, men det er vanskelig å si et nøyaktig tall.

Nyhetene fra pressekonferansen åpner også for nye muligheter. Seim forklarer at ledelsen over helgen skal ta stilling til hva dette kan bety for studentens tilgang på byggene og hvilke arrangementer som eventuelt kan gjennomføres.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier at signalet fra pressekonferansen bekrefter den tendensen han har sett den siste tiden.

— Denne uka har flere ansatt jobbet på campus, og vi ser for oss at dette antallet øker ytterligere, sier Stølen.

Les også: Rice mener statsråden vingler: — Føler jeg må beklage til mine ansatte

Ser på dette til uka

Både organisasjonsdirektør Ida Munkeby på NTNU og rektor på Høgskulen på Vestlandet (HVL), Berit Rokne, sier det i utgangspunktet ikke blir noen endringer på deres institusjoner etter dagens pressekonferanse.

— Vi har møte i beredskapsgruppen mandag og vil se på dette da, forteller Rokne.

Munkeby på NTNU sier det samme og at beskjeden fra Kunnskapsdepartementet er at det ikke kommer signaler om endringer for kunnskapssektoren før tidligst 7. mai.

Uit har ikke vært helt stengt

Jørgen Fossland er universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet.

Han har oppfattet signalene fra Kunnskapsdepartementet på samme måte som NTNU, og han forteller også at UiT har praktisert stenging på samme måte som NTNU.

— All undervisning har foregått digitalt, men ansatte med særskilte behov som er godkjent av nærmeste leder har fått tilgang til bygninger og de rom de har trengt, forteller Fossland, selvsagt med krav om å forholde seg til gjeldende smittevernregler.

Han trekker fram at for studentene er situasjonen avklart ut semesteret, og at han regner med at for flertallet av de ansatte vil det være hjemmekontor som blir hovedregelen til over sommeren.

Endringslogg:

1.mai 2020, kl. 19.50: oppdatert med kommentar fra Høgskolen i Innlandet.

Powered by Labrador CMS