universitetet i sørøst-norge

Ansetter fem nye ledere

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge ansatte fredag 8. mars tre dekaner og to viserektorer.

Portretter av Stephan Hamberg, Cecilie Varsi, Per-Ludvik Kjendlie, Heidi Ormstad og Elisabet Syverud.
Disse er ansatt: Fra venstre Stephan Hamberg, Cecilie Varsi, Per-Ludvik Kjendlie, Heidi Ormstad og Elisabet Syverud.
Publisert Oppdatert

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vedtok fredag 8.mars å tilby viserektorstillinger til Stephan Hamberg og Heidi Ormstad.

Hamberg får tilbud om stillingen som ny viserektor for utdanning, mangfold og internasjonalisering.

Ormstad får tilbud om å fortsette fire år til som viserektor, nå med tittelen viserektor for forskning, bærekraft og omstilling.

Tre dekaner

Styret ansatte også tre dekaner. Cecilie Varsi, Per-Ludvik Kjendlie og Elisabeth Syverud er alle tilbudt fireårig åremål som dekaner.

Varsi, som har en ph.d.-grad i sykepleie fra Universitetet i Oslo, er nå fungerende dekan ved Fakultetet for helse og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. . Syverud er p.t. leder for Institutt for realfag og industrisystemer ved USN. 

Kjendlie tiltrådte som dekan på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) i Sørøst-Norge i 2020, og får nå tilbud om å fortsette i fire nye år.

Hentet fra Kristiania

USN skriver på sine nettsider at Hamberg kommer fra Høyskolen Kristiania, der han er dekan med ansvar for forskerutdanningen og med plass i rektors ledergruppe. Hamberg blir viserektor for utdanning, mangfold og internasjonalisering.

Hamberg har en ph.d.-grad i statsvitenskap fra University of Washington. Han har lang og bred erfaring fra sektoren, både i Norge og utenlands. Han har hatt lange forskningsopphold i Ghana og Kenya.

Fra 2015 til 2021 var Hamberg ansatt i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene), der han arbeidet med evaluerings- og utviklingsprosjekter og hadde ansvar for nasjonale eksamener for sykepleie- og grunnskolelærerutdanning. Han var også med i akkrediteringen av USN som universitet.

Fortsetter som viserektor

Ormstad, som nå skal ha tittelen viserektor for forskning, bærekraft og omstilling kom til USN fra OsloMet i 2020, der hun var ansatt som professor i helsevitenskap. Hun har en doktorgrad i immunologi fra UiO. Fra 2013—2019 var hun ansatt som professor i biomedisin ved Fakultet for helse og sosialvitenskap ved USN, og fra 2020 har hun vært viserektor for forskning.

Ormstad har også erfaring som forskningsleder ved Vestre Viken helseforetak fra 2007- 2012. I denne tiden hadde hun også en ii-stilling ved Høgskolen i Buskerud, en av institusjonene som senere har blitt USN.

Kom til USN i 2021

Varsi, som blir dekan ved Fakultet for helse- og sosialfag, kom til USN som visedekan for forskning i 2021. Hun har tidligere vært ansatt som forsker og seniorforsker på Oslo universitetssykehus. Hun har klinisk erfaring fra Rikshospitalet, blant annet som avdelingsoversykepleier, før hun i 2007 gikk over til forskningsarbeid.

Elisabet Syverud som blir dekan på Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Hun er nå instituttleder for Institutt for realfag og industrisystemer på USN.

Syverud har en ph.d.-grad i turbomaskinteknologi og lang erfaring innenfor systemteknikk og ledelse fra industrien, før hun i januar 2019 kom til USN som førsteamanuensis.

Fortsetter i fire nye år

Per-Ludvik Kjendlie fortsetter som dekan på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Han har tidligere vært professor ved Politihøgskolen og avdelingsleder med ansvar for bachelorutdanningen i Stavern. Kjendlie har en ph.d.-grad i idrettsvitenskap.

Powered by Labrador CMS