Israel

Avslutter to Israel-avtaler. Ikke en akademisk boikott, sier rektor

Universitetet i Sørøst-Norge avslutter sine avtaler med Universitetet i Haifa og Hadassah Academic College i Jerusalem.

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Pia Cecilie Bing-Jonsson, sier at USNs ledelsen er rystet over Israels angrep på Gazas sivilbefolkning og infrastruktur.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har hatt en utvekslingsavtale for sykepleierstudenter med Universitetet i Haifa og en avtale om faglig samarbeid og utveksling av ansatte og studenter på Senter for syn, optikk og øyehelse med Hadassah Academic College i Jerusalem.

Begge avtalene har nå blitt sagt opp, ifølge en pressemelding fra USN

På grunn av sikkerhetssituasjonen i landet har det ikke vært noen studenter eller ansatte på utveksling til Israel den siste tiden, og avtalene har derfor ikke vært aktive.

Fakta

Norwegian University Ends Israel Agreements

  • The University of Southeast Norway (USN) has terminated its exchange agreement with the University of Haifa and a collaboration with Hadassah Academic College in Jerusalem, citing the grave situation in Gaza and Israel's disregard for international court statements.
  • USN rector emphasizes the decision is not an academic boycott, allowing individual freedom for staff and students to choose their collaborations. Despite pressure, USN maintains its partnership with Kongsberg Gruppen, differentiating it from the Israeli institutional agreements.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

This summary is generated by Labrador AI, and read through by a journalist. 

Likevel mener rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson at det er viktig å sende et tydelig signal. 

— Vi har lagt vekt på den graverende situasjonen som er i Gaza. Israelske myndigheter har valgt å overse den internasjonale domstolens uttalelser, og har ikke oppfylt kravene om å bedre den humanitære situasjonen. Etter påtrykk fra studenter, ansatte og media har vi valgt å vurdere situasjonen på nytt, og valgt å avslutte samarbeidet med Israel på et institusjonelt nivå, sier hun til Khrono.

Ikke en akademisk boikott

7. oktober eskalerte den langvarige konflikten mellom Palestina og Israel, da den militære fløyen i Hamas angrep en rekke mål i Israel. Angrepet utløste et motsvar fra Israel, som gikk inn i Gaza.

Siden den gang har den israelske krigføringen blitt kraftig kritisert, og krigen har utløst en ny diskusjon i Norge om akademisk boikott.

Bing-Jonsson er tydelig på at deres beslutning om å si opp avtalene ikke er det samme som en akademisk boikott. 

— Det henger sammen med den akademiske friheten hver enkelt medarbeider og student har. Selv om samarbeidsrelasjonen mellom USN og de israelske universitetene avsluttes nå, kan hver enkelt ansatt og student velge fritt hvem de ønsker å samarbeide med, sier USN-rektoren. 

Bryter ikke med Kongsberggruppa

Studentene i Palestinakomiteen ved USN har i debattinnlegg også krevd at USN avslutter sitt samarbeid med Kongsberg Gruppen og Nammo. Universitetet har en samarbeidsavtale med førstnevnte, men ikke sistnevnte, men USN er involvert i noen prosjekter der Nammo også er part.

«Her produseres det våpen og militært materiell som viser seg å ende opp i Israels krigsforbrytelser i Gaza. Er det et problem for universitetet?» skrev Heming Olaussen, leder av Palestinakomiteen i Vestfold i Gjengangeren. 

Avtalen med Kongsberg Gruppen har også blitt gjennomgått nå, forteller Bing-Jonsson, men USN-ledelsen har falt ned på at det er naturlig å skille mellom avtalene de har med israelske universiteter og andre samarbeidsavtaler med norske aktører. 

— Kongsberg Gruppen er en viktig aktør i vår region, og en stor arbeidsgiver der mange av våre studenter vil jobbe. Det handler igjen om den akademiske friheten der det er opp til hver enkelt om noen ønsker å samarbeide med dem. Vi legger vekt på at våre samarbeidspartnere følger norsk lovgivning med tanke på eksportkontrollregelverket, sier hun.

— Et steg i riktig retning

Leder av Palestinakomiteen, Line Khateeb, roser USN for å ha tatt grep og avsluttet avtalene med de israelske samarbeidsuniversitetene. 

— Det er et steg i riktig retning, og det er faktisk ganske viktig at de tar stilling og uttrykker det. Vi ser at det er mye engasjement i akademia blant ansatte og studenter, som legger press på styrene og ledelsen for å gå videre med en akademisk boikott.

Palestinakomiteens leder Line Khateeb roser USN for å ha tatt handling og brutt to avtaler med israelske universiteter. Her er hun avbildet under en demonstrasjon ved Jernbanetorget i Oslo i oktober.

Men hun stusser over USNs tolkning av akademisk boikott, og mener det må være en misforståelse rundt hva det er.

— Det handler nettopp om å avslutte institusjonelt samarbeid med israelske institusjoner, men ikke å boikotte individer. For eksempel har noen israelske akademikere mistet jobben fordi de har uttalt seg kritisk om Israels folkemord i Gaza. Det er viktig å støtte opp om enkeltpersoner som tar stilling mot okkupasjon og apartheid, og at vi skiller mellom kontakt med enkeltpersoner og de institusjonelle avtalene, som er med på å legitimere Israels krigsforbrytelser i Gaza.

Khateeb er skuffet over avgjørelsen om å ikke bryte med Kongsberg Gruppen. 

— Jeg forstår at det handler om økonomi, men dette viser at vi har en vei å gå. Både Kongsberg Gruppen og Nammo har et stort statlig eierskap, og her må norske myndigheter gjøre mer for å sørge for at norsk våpenteknologi ikke brukes av Israel. 

OsloMet-vedtak

USN er ikke eneste universitet som har avbrutt sine avtaler med israelske universiteter. OsloMet bestemte nylig i et styremøte å fryse sin utvekslingsavtale med Universitetet i Haifa. De bestemte også at det ikke skal inngås nye samarbeidsavtaler med israelske utdanningsinstitusjoner. 

Vedtaket ble gjort med 9 mot 2 stemmer etter en diskusjon som varte i 4 timer og et kvarter, til dels med høy temperatur og sterke følelser, bare avbrutt av parlamentering på bakrommet i to omganger.

Powered by Labrador CMS