styremøte

Ansetter ny rektor og vedtar campus på Romerike

Styret ved OsloMet skal avgjøre den betente saken om ny campus på Romerike. Ny rektor skal også på plass.

I et nybygg på Ahus i Lørenskog (bygget til høyre) skal OsloMet flytte inn hvis styret følger innstillingen fra fungerende rektor Nina Waaler. Konseptillustrasjon Asas arkitektur.
I et nybygg på Ahus i Lørenskog (bygget til høyre) skal OsloMet flytte inn hvis styret følger innstillingen fra fungerende rektor Nina Waaler. Konseptillustrasjon Asas arkitektur.
Publisert

Styret ved OsloMet har heldigitalt møte onsdag med flere store saker på sakskartet. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 9.

Ny campus på Romerike og ansettelse av ny rektor er saker som det er knyttet stor interesse til.

Tre finalister

Tre søkere er i finalen som ny rektor ved OsloMet. Det er fungerende rektor Nina Waaler, som har hatt stillingen siden Curt Rice sluttet midt i sin andre periode for å bli rektor ved NMBU. De to andre er prorektor ved Høyskolen Kristiania, Christen Krogh, og tidligere dekan ved det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Pål Barkvoll. Styret ansetter rektor for lukkede dører mot slutten av møtet.

Betent lokaliseringssak

Lokalisering av en ny campus på Romerike er en gjenganger i OsloMet-styret, men onsdag skal det endelig skje. Da skal styret bestemme hvor den nye campusen skal ligge, etter at det samme styret allerede i mars 2020 bestemte at universitetet skal ut av dagens bygg på Kjeller i Lillestrøm kommune.

Innstillingen fra fungerende rektor Nina Waaler er at Romerike-campusen lokaliseres i et nytt bygg på Ahus (Akershus universitetssykehus i Lørenskog).

Det skjer etter at fire alternativer kom til en finale; to alternativer på Ahus, et i Lillestrøm sentrum og et på Jessheim. Det er det største av de to alternativene på Ahus fungerende rektor innstiller på.

På sakskartet

  • Etablering av ny Campus Romerike
  • Etablering av femårig masterstudium i lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag
  • Etablering av masterstudium i entreprenørskap
  • Forskrift om endring i forskrift om graden Philosophiae doctor (ph.d) ved OsloMet.
  • Organisasjonsendring - sammenslåing av Institutt for fysioterapi og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved Fakultet for helsevitenskap
  • Langtidsplan og budsjett 2022-2024
  • Utvidet sensurfrist - nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
  • Rekruttering av rektor OsloMet
  • Meldingssaker. Referatsaker: a) Protokoll Universitetsstyret 28.10.2021 b) Referat Sentralt IDF - informasjon, drøfting, forhandling 11.11.2021 Orienteringssaker: c) Rektors orienteringer 8. desember
Powered by Labrador CMS