Juks

Antall utestengte studenter stuper

I desember 2022 var det registrert 795 saker med utestengte studenter. I år er det 564.

Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge, peker på systematisk informasjonsarbeid når hun skal forklare hvorfor antallet utestengelser har falt så kraftig.
Publisert

Det har vært en formidabel nedgang i antallet saker hvor studenter er stengt ute fra høyere utdanning, viser desember-tallene fra Register for utestengte studenter (Rust).

Med 564 registrerte sanksjoner er nedgangen på nesten 30 prosent, fra 795 i desember 2022. Tallene viser antallet sanksjoner registrert, og ettersom en student kan være registrert med flere sanksjoner, er antallet utestengte studenter gjerne noe lavere enn antallet registrerte sanksjoner. 

Over 90 prosent av sanksjonene er knyttet til juks eller forsettelig medvirkning til juks.

80 prosent av sanksjonene er på 7 til 12 måneders utestengelse. 34 av sanksjonene er opptakskarantene, 523 er påmeldingsnekt. Sistnevnte er et forbud mot å avlegge eksamen i en gitt periode, førstnevnte at en ikke får bli saksbehandlet til opptak til nye studier. 

Blant utdanningsinsitusjonene med størst nedgang er Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

— Dette er gledelige tall, og så håper vi dette blir trenden fremover, sier Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved universitetet.

Her kan du lese noen av forklaringene studenter som mistenkes for juks kommer med for å unngå å bli utestengt.

Vil unngå at «studentene sklir inn i juks»

Fakta

Dette er RUST

  • RUST (Registeret for utestengte studenter) ble etablert i 2014.
  • Institusjonene sendte tidligere brev seg imellom for å utveksle informasjon om vedtak om utestengninger.
  • Kunnskapsdepartementet tok initiativ til  et sentralt elektronisk register som sørger for at informasjonsutvekslingen mellom institusjonene foregår digitalt.
  • Informasjonen slettes etter at utestengingsperioden er utløpt. RUST sørger derfor for at studenten starter med blanke ark etter at perioden er utløpt.

Vedtak kan følge av følgende paragraf i universitets- og høyskoleloven:

  • §3-7(8): falske vitnemål
  • §4-8(1)(2): forstyrrende/plagsom atferd
  • §4-8(2): farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervsning
  • §4-8(3): fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk
  • §4-10(3): utestenging etter skikkethetsvurdering

Kilde: Unit/Felles studentsystem (FS)

I desember 2022 var det registrert 113 sanksjoner ved USN, i hovedsak utestengelser som følge av juks. Med det hadde USN ikke bare flest utestengelser relativt til antall studenter ved institusjonen. Universitetet hadde også flest totalt.

Til sammenligning hadde NTNU, med over dobbelt så mange studenter, 69 utestengte.

Ett år senere er USN nede i 71. En betydelig nedgang, selv om de fremdeles er den utdanningsinstitusjonen med flest registrerte sanksjoner.

— Vi har jobbet veldig systematisk med informasjon om juks, og arrangerer blant annet en utdanningskvalitetsuke tidlig i høstsemesteret hvor vi bruker mye tid på informasjon for å sikre at studentene er godt informert om hva som er juks. Vi gjør dette for å unngå at studentene sklir inn i juks, og for at de skal vite konsekvensene av å jukse, sier Larsen.

— Dette er jo ikke en statistikk en ønsker å toppe, for å si det sånn.

— Er det mye juks som er et resultat av at studentene ikke vet bedre?

— Det har jeg ikke grunnlag for å si, men det er jo kompliserte regler for en del ting. Så da vil vi i hvert fall vite at vi har gjort vårt for at studentene ikke skal jukse mot bedre vitende.

— En kan også snu på det og spørre om dette handler om at færre blir tatt heller enn at færre jukser?

— Vi har akkurat de samme kontrollmekanismene som før, og jeg mener de er veldig gode.

NSO: — Uklare definisjoner

— Det er gode nyheter at færre studenter i år enn i fjor er utestengt. Økt fokus på juks de siste årene kan ha bidratt til at flere institusjoner har blitt bedre på å gi god informasjon til studenter slik at færre går i juksefellen, i tillegg til at studenter er er oppmerksomme på konsekvensene av juks og derfor lar være, sier Oline Sæther, leder i Norsk studentorganisasjon.

Men selv om det er en positiv utvikling, mener Sæther det fremdeles er en vei å gå.

— Det er fortsatt en del uklarhet rundt definisjonen av juks. Vi ønsker nasjonale retningslinjer og en felles forståelse, og der er vi ikke enda. Det er fortsatt mye som kan gjøres for å gi studenter god informasjon.

Sæther nevner blant annet selvplagiat og kunstig intelligens som felt hvor det fortsatt er et lerret å bleke. 

Selvplagiat har fått mye oppmerksomhet det siste året, blant annet gjennom en sak ved Høgskolen i Innlandet hvor en student i høst vant fram i lagmannsretten og fikk medhold i at utestengelsen på to semester var ugyldig.

Og hva kunstig intelligens angår er det ikke bare Sæther og NSO som etterspør retningslinjer.

— ChatGPT har ettårsjubileum, og fremdeles er det ingen nasjonale føringer for hvordan vi skal tilpasse undervisning og høyere utdanning. Det er helt krise, sa landets ledende stemme på feltet, Inga Strümke, til Khrono tidligere i høst.

— I tillegg mener vi at dersom studenten velger å klage så må en vente med å iverksette utestengelse fram til klagen er behandlet. Det blir feil å sone straffen mens en venter på at klagen skal behandles. Det stemmer ikke overens med andre rettsprinsipper, sier Sæther. 

Sanksjoner per 16.12.2023

Institusjon Antall studenter Antall sanksjoner (fjorårets tall i parantes) Andel sanksjoner
Universitetet i Sørøst-Norge1725571 (113)0,41%
Handelshøyskolen BI2059565 (101)0,32%
NTNU4388062 (69)0,14%
Universitetet i Oslo2613061 (61)0,23%
Høgskolen i Innlandet1489558 (58)0,39%
Universitetet i Agder1386048 (94)0,35%
Høyskolen Kristiania1536526 (17)0,17%
OsloMet2283522 (44)0,10%
Universitetet i Bergen2012021 (31)0,10%
Nord universitet1114019 (35)0,17%
UiT Norges arktiske universitet1657016 (49)0,10%
VID vitenskapelige høgskole571012 (11)0,21%
Norges handelshøgskole417511 (?)0,26%
Høgskolen i Østfold708011 (10)0,16%
Universitetet i Stavanger1238511 (28)0,09%
Høyskole for ledelse og teologi3009 (?)3%
Høgskulen på Vestlandet164858 (17)0,05%
Noroff?7 (?)
Dronning Mauds Minne Høgskole11106 (?)0,54%
NLA Høyskolen27456 (7)0,22%
Høgskolen i Molde3760? (26)
NMBU7685? (7)

Institusjoner med færre enn fem utestengelser er ikke med i oversikten av personvernhensyn. Kilder: Registeret for utestengte studenter og Database for høyere utdanning.

Noe pandemieffekt

Juksetallene skjøt i været under pandemien, og da Khrono skrev om sanksjonstallene i 2022, ble det blant annet pekt på at det fremdeles var en del pandemitilpassede (les hjemme-) eksamener hvor det var lettere å jukse.

Men selv om en i 2023 har vært tilbake til normalen etter pandemien, kan ikke en storstilt tilbakegang til klassiske eksamener med tilsyn forklare nedgangen ved USN, ifølge Larsen.

— Selv om det naturlig nok har vært flere eksamener på campus i etterkant av pandemien, jobber vi for at studentene skal møte varierte vurderingsformer. Så det er ikke sånn at alle har returnert til skoleeksamen nå som pandemien er over, sier hun.

En annen institusjon som har hatt en kraftig nedgang, er Universitetet i Agder. Der er nedgangen i antall registrerte sanksjoner på nesten 50 prosent, fra 94 i fjor til 48 i år.

— Vi opplevde en økning i juksesaker under pandemien, spesielt knyttet til hjemmeeksamen. Tallene nå viser at dette er på vei til å stabilisere seg på et lavere nivå igjen. Utover dette kan vi ikke slå fast hva årsaken til nedgangen er, skriver utdanningsdirektør Greta Hilding ved universitetet i en e-post til Khrono.

Men også på Sørlandet kan noe av nedgangen muligens forklares med mer informasjon.

— Sammen med Studentorganisasjonen i Agder har vi gjort forebyggende kommunikasjonstiltak rettet mot studentene for å øke kunnskapen om hva juks er og hva konsekvensene kan være, uten at vi kan måle hva slags effekt dette har hatt når det kommer til antall tilfeller av juks, skriver Hilding. 

Åtte utestengelser blant de over 60

Den store majoriteten av studentene er mellom 19 og 24 år. Her er det registrert 223 sanksjoner, nøyaktig hundre flere enn i aldersgruppen 25—29. Men det er ikke bare unge voksne som blir utestengt. I målgruppen til bladet «Vi over 60» finner en åtte registrerte sanksjoner, en økning fra seks i desember i fjor.

Kjønnsbalansen har beveget seg ørlite siden i fjor, og det er nå fire prosent flere menn som blir kastet ut av studiene enn kvinner, mot fjorårets to prosent.

Powered by Labrador CMS