Debatt gard aasmund skulstad johanson

Åpenhet er hovedregelen, hemmelighet bør være unn­taket

Å lukke styremøtene går på tvers av akademias kjerneverdi om åpen meningsbryting, og jeg frykter det vil undergrave universitets­demokratiet på sikt, skriver Gard Aasmund Skulstad Johanson.

Civita-leder og representant i UiO sitt styre, Kristin Clemet, sier hun ville takket nei til styrevervet om hun visste at møtene var åpne.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Tirsdag denne uken kunne vi lese at styremedlem Kristin Clemet ved Universitetet i Oslo trolig ville takket nei til å sitte i universitetsstyret dersom hun visste at møtene er åpne. Dette står hun fritt til å mene, men jeg er uenig i premisset om at det er uheldig at universitetsstyrets møter er åpne.

Å lukke styremøtene går på tvers av akademias kjerneverdi om åpen meningsbryting og jeg frykter det vil undergrave universitetsdemokratiet på sikt.

I artikkelen mener Clemet at åpne styremøter kan skade den kollegiale tonen mellom styrets medlemmer og redusere viljen til å stille spørsmål og diskutere åpent.

Andre trekker frem risikoen for dårlige prosesser og politisering av styrene som argumenter for lukkede møter. Disse bekymringene må vi helt klart ta på alvor, men jeg har til gode å oppleve denne utviklingen selv.

Mitt inntrykk er tvert imot at de gode diskusjonene dyrkes, også når møtene er åpne og strømmes. Jeg har selv stilt både dumme og (forhåpentligvis) lure spørsmål i styret og har endret mening i saker etter gode diskusjoner.

Jeg har heller ikke opplevd at diskusjonene flytter seg ut av styremøtene og til lukkede konferanser eller samtaler på gangen, tvert imot mener jeg at åpne møter kan bidra til å sikre at styrets diskusjoner er reelle og at møtene ikke brukes til å banke gjennom forhåndsavklarte vedtak.

Jeg skal ikke påstå at det finnes et fasitsvar og at åpne møter er riktig i alle situasjoner. Åpenhet medfører en risiko og jeg skal være den første til å innrømme at det tidvis kan være et tveegget sverd.

Mitt inntrykk er tvert imot at de gode diskusjonene dyrkes, også når møtene er åpne og strømmes

Gard Aasmund Skulstad Johanson, representant i universitetsstyret ved UiB

Selv har jeg opplevd at videoklipp er delt i sosiale medier uten kontekst og brukt i et forsøk på å undergrave min integritet. Det var imidlertid også video fra et annet møte som gjorde at jeg kunne imøtegå de feilaktige påstandene og «renvaske» meg selv.

Så er det noen saker som er svært betente og der steile fronter gjør at jeg er enig i at møter bør lukkes av hensyn til styrets diskusjoner om institusjonens beste. Styret er valgt til å ta slike beslutninger og da må diskusjonene være gode også i vanskelige saker.

Heldigvis er det gode muligheter til dette i dag og mitt inntrykk er at styrene diskuterer godt i åpent møte når de kan og lukker møtene når det trengs.

Jeg opplever at Clemet påpeker reelle dilemmaer med åpne styremøter, men at hun kaster barnet ut med badevannet. Det store engasjementet i viktige saker og de demokratiske prinsippene som akademia er tuftet på må bevares og hovedregelen om åpne styremøter bør bestå!

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS