Debatt ● Jan-Henrik Kulberg

Åpent spørsmål til Kongsberg Gruppen: Blir det brukt norsk våpenteknologi i Midtøsten?

Universitetet i Sørøst-Norge har et samarbeid med Kongsberg Gruppen rundt forskning og studier. Jeg spør derfor: Kan Kongsberg Gruppen garantere at ingen av deres produkter er i bruk i krigen mellom Hamas og Israel?

Bildet viser luftvernsystemet NASAMS III i aksjon. Systemet er utviklet av Kongsberg Gruppen. Det er ikke kjent om Kongsberg Gruppens våpensystemer er involvert i krigen mellom Israel og Hamas.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I likhet med mange andre er jeg sterkt preget av hvordan uskyldige nok en gang blir ofre i konflikten mellom Hamas og Israel.

Hamas' forferdelige terroraksjon mot sivile israelere er opprørende. Jeg føler sterkt med de mange familiene som er rammet, og alle de som fortsatt ikke vet om deres kjære er i live.

Jeg er også opprørt over den massive nedslaktingen av sivile som følge av Israels bombing av Gaza, og de lidelsene blokaden og bakkeoperasjonene påfører uskyldige palestinere. 

For oss på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) føles dette ekstra nært. USN samarbeider med universiteter både i Israel og Palestina. Nå er en av våre samarbeidspartnere, Det islamske universitetet i Gaza (IUG) rammet av luftangrepene. I tillegg skal dekan dr. Ibrahim Al Astal, hans kone og to døtre være drept under et israelsk bombeangrep mot byen Khan Younis i forrige uke. Dr. Ibrahim har tidligere besøkt USN som del av et Norpart-prosjekt.

Mange kollegaer har knyttet tette bånd til kollegaer og studenter fra Midtøsten, og de er nå sterkt preget av det som skjer. USN-ansatte med familie på Gaza vet ikke om de overlever fra en dag til den neste, og vi har studenter fra Midtøsten på campusene våre.

Vår rektor Petter Aasen har vært forbilledlig klar og tydelig i sin fordømmelse av vold mot sivile på begge sider av konflikten. Aasen har fordømt angrepet fra Hamas, og også de «uforholdsmessige represaliene fra Israel som rammer sivilbefolkningen, barn, sykehus og skoler, og nå også akademiske institusjoner.» 

Med alt dette som bakteppe, bekymrer det meg at det kommer beskyldninger om at våpensystemer og deler fra en av USNs samarbeidspartnere, Kongsberg Gruppen, ender opp i Israel og potensielt blir brukt i den folkerettsstridige okkupasjonen av palestinske områder, og den nåværende krigføringen i Gaza.

Anklager om dette er blant annet nylig fremsatt av studenter ved Universitetet i Oslo og gjengitt i avisen Universitas

I februar i år hevdet leder i Palestinakomiteen, Lina Khateeb, at «når Israel bomber Gazastripen er det norskproduserte deler i rakettene. Norskeide Kongsberg Gruppen samarbeider med selskapet Rafael, en del av Israels krigsmaskineri.» 

I Stortingets spørretime 20. februar i år stilte Bjørnar Moxnes fra Rødt spørsmål om dette til utenriksminister Anniken Huitfeldt, og viste til at «det er dokumentert samarbeid mellom Nammo Talley og Kongsberg Gruppen og amerikanske våpenprodusenter som igjen samarbeider med israelsk våpenindustri.» 

Daværende stortingsrepresentant Tine Skei Grande (V) stilte et liknende spørsmål til daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i 2012: 

«Vil utenriksministeren undersøke opplysningene om at våpen produsert av et norskeid selskap kan ha blitt brukt av israelske styrker under krigen i Gaza i 2009, og hvis opplysningene viser seg å stemme, hva vil utenriksministeren gjøre for å hindre at dette skal skje igjen?»

Hun viste til boken «Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel», der det kom frem opplysninger som tydet på at panservernraketter av typen M72, produsert av norskeide Nammo Talley i USA, ble brukt under Israels krigføring i Gaza i 2009. Dette skal ha skjedd til tross for at Norge fordømte denne krigen, og til tross for at norsk regelverk ikke tillater eksport av våpen til Israel. 

Støre hevdet M72 var et amerikansk produkt, selv om den amerikanske produsenten Nammo Talley hadde norske eiere, nemlig Nammo. Nammo eies av den norske stat og finske Patria, der Kongsberg Gruppen har 50% eierskap.

Kongsberg Gruppen har tidligere bekreftet at de følger norsk eksportregelverk på dette området. 

Likevel har det altså flere ganger kommet anklager om at deres våpenteknologi havner i Israel.

Paradoksalt nok har Kongsberg Gruppen også blitt anklaget av organisasjonen Med Israel for fred for å selge våpen til Hamas

Dette skal ha skjedd indirekte via den store våpenteknologi-eksporten til Qatar, et land som vi i de fleste andre sammenhenger er opptatt av å markere avstand til, på grunn av de mange menneskerettighetsbruddene.

USN har et samarbeid med Kongsberg Gruppen rundt forskning og studier. Jeg spør derfor:

Kan Kongsberg Gruppen garantere at ingen av deres heleide/deleide produkter/produktdeler er i bruk i krigen mellom Hamas og Israel,og at deres datterselskaper i utlandet ikke selger våpen og våpendeler til Israel?

Dette er et spørsmål som det er viktig for meg å få et klart svar på.

Som tidligere befal i Forsvaret er jeg ikke mot norsk våpenproduksjon, men jeg mener det betyr noe hvem man selger til, hvem man samarbeider med og ikke minst hvem sluttbrukeren er.

Powered by Labrador CMS