HK-dir åpnet

Åpnet nytt stor­direktorat: — Må ikke bli et glava-lag

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim mener det ikke er noen fare for at det nye HK-direktoratet skal bli et isolasjonslag mellom departementet og kunnskapssektoren.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim åpnet det nye HK-dir i Bergen fredag formiddag.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim åpnet det nye HK-dir i Bergen fredag formiddag.
Publisert Oppdatert

Skepsisen mot det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har vært betydelig. Noe av skepsisen ble gjentatt under dagens høytidelige åpning i Bergen, der hovedkontoret skal ligge.

Fakta

HK-dir sitt samfunnsoppdrag

  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse skal fremme kvalitet, tilgjengelighet og fleksibilitet i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og i kompetansesektoren for øvrig, koble forskning og utdanning, styrke befolkningens kompetanse og bidra til at arbeidslivet får tilgang på kompetent arbeidskraft.
  • Direktoratet skal bidra til at utdannings- og opplæringssystemet fremmer integrering og inkludering og styrker samfunnets sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraft og omstillingsevne.
  • Direktoratet skal legge til rette for den enkeltes muligheter til å ta gode utdannings- og karrierevalg.
  • Direktoratet skal bidra til å gjøre utdanning og opplæring tilgjengelig for alle hele livet. Direktoratet skal fremme og styrke internasjonalisering og digitalisering i forskning, utdanning og opplæring.
  • Direktoratet skal sørge for tilgang på relevante og pålitelige data og statistikk og et solid kunnskapsgrunnlag, og bidra til at politikken, virkemidlene og tjenesteproduksjonen innenfor direktoratets ansvarsområde er kunnskapsbasert. Statistikk, data og analyser skal tilgjengeliggjøres og formidles på en måte som er tilpasset ulike målgrupper. HK-dir skal sørge for å ha et system for oppfølgingen av sine faste oppgaver.

Til skamme

— Vår frykt har vært at HK-dir skal bli et glavalag mellom departementet og institusjonene. At det skulle bli et stort byråkrati som instruerer oss uten å være i dialog og forstå hva som er utfordringene. Men nå er det opp til oss alle å gjøre disse bekymringene til skamme, sa rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet under åpningen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim hilste det nye direktoratet velkommen og understreket at det ikke må bli slik at det nye direktoratet gjør det vanskelig å plassere ansvar eller være i dialog med departementet.

Paneldebatt. Fra venstre Sveinung Skule, direktør i HK-dir, på veggen NAV-direktør Hans Kristian Holte, i panelet fra venstre:Libe Rieber Mohn (direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Henrik Asheim (forsknings- og høyere utdanningsminister), Julie Lødrup (førstesekretær, LO), Dag Rune Olsen (rektor, UiT Norges arktiske universitet)Rebekka Borsch (avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon, NHO)
Paneldebatt. Fra venstre Sveinung Skule, direktør i HK-dir, på veggen NAV-direktør Hans Kristian Holte, i panelet fra venstre:Libe Rieber Mohn (direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Henrik Asheim (forsknings- og høyere utdanningsminister), Julie Lødrup (førstesekretær, LO), Dag Rune Olsen (rektor, UiT Norges arktiske universitet)Rebekka Borsch (avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon, NHO)

— Men jeg har tilgode å oppleve at rektorene ved universitet og høyskoler sliter med å ta kontakt, lo ministeren lett ironisk og understreket at det nye stordirektoratet skal være et viktig verktøy for å inkludere flere i arbeidslivet.

— Å hjelpe mennesker til å kvalifisere seg til de jobbene som arbeidslivet har behov for er en viktig og en meningsfull jobb som har stor betydning for samfunnet og for den enkelte, sa statsråden i sin hilsningstale.

Forsoning

HK- dir ble offisielt etablert 1. juli 2021 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgaver frå NOKUT. Dette gjelder blant annet godkjenning av utenlandske utdanninger.

Kristin Vinje, direktør i NOKUT
Kristin Vinje, direktør i NOKUT

NOKUT-direktør Kristin Vinje er i ferd med å utarbeide en høringsuttalelse i forbindelse med oppgavefordelingen. Men var forsonende i sin hilsen til det nye direktoratet og direktør Sveinung Skule.

Hun drog noen spøkefulle paralleller til kongehistorien og kong Skule, men fryktet ikke å havne i krig på HK-dir.

— Jeg tror ikke vi har grunn til å frykte en blodig maktkamp. Slik jeg kjenner Sveinung Skule tror jeg vi finner samarbeidsløsninger, sa NOKUT-direktøren.

Høyere enhet

Sveinug Skule sa i sitt innlegg at han har stor respekt for oppgaven det er å samle de sammenslåtte enhetene til ett direktorat.

— Å slå seg sammen har ifølge synonymordboka minst 34 synonymer. Men jeg fant ett favorittsynonym, og det er å gå opp i en høyere enhet, sa Skule og fortalte at det er jobben i øyeblikket.

Han viste til virksomhetsinstruksen og samfunnsoppdraget.

— Direktoratet skal bidra til at utdannings- og opplæringssystemet styrker samfunnets omstillingsevne og den sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraften. Det er ganske inspirerende, sa direktøren.

Sveinung Skule er toppsjef i det nye direktoratet.
Sveinung Skule er toppsjef i det nye direktoratet.
LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

To år

Det er likevel et lengre løp å få alt på plass i nyvinningen. I tildelingsbrevet datert 1.juli i år beskriver Kunnskapsdepartementet en endring, der det nye direktoratets overordnede, langsiktige mål ikke etableres før i 2023.

For inneværende år gjelder målene for de sammenslåtte virkosomhetene slik de var satt enkeltvis. For 2022 skal det gjennomføres en dialog med departementet for sette overordnede mål. Men først i 2023 skal en grundig prosess fastsette de mer langsiktige målene.

— Jeg kan forsikre om at de rådene som vi gir både til departementet og sektoren vil være kunnskapsbaserte, understreket Skule. Han var opptatt av at et sammenslått direktorat vil kunne se helheten bedre og lettere dra veksler på kunnskap fra sektoren.

Powered by Labrador CMS