Universitetet i Oslo

Arbeidstilsynet gir pålegg etter kniv­stikkingen

Arbeidstilsynet mener Universitetet i Oslo har brutt flere paragrafer i arbeidsmiljøloven etter en gjennomgang av knivstikkingen av en ansatt.

Det var i disse lokalene at knivstikkingen skjedde.
Publisert

Torsdag 24. august gikk en 23 år gammel student til angrep på to kvinnelige ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO). Inne i lokalene til Farmasøytisk institutt ble førsteamanuensis Ingunn Björnsdottir (63) påført 19 knivstikk av studenten. 

Etter en slik hendelse er det normalt at Arbeidstilsynet er inne i saken og gjennomgår rutinene. 

I deres tilsynsrapport, som kom før jul, har de funnet grunn til å gi fire pålegg til UiO. 

— Vi mener at det er alvorlig at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har forebygget faren for vold og trusler, sier seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Kirsti Been Tofte. 

Brudd på loven

Det første pålegget handler om risikovurdering. Ifølge tilsynet gjennomførte Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet en risikovurdering i 2016, hvor blant annet vold og trusler var tema. 

Arbeidstilsynets vurdering er at risikovurderingen ved fakultetet er for generell. De mener det ikke er tilstrekkelig å ha en risikovurdering som gjelder for 2000 arbeidstakere spredt på åtte institutter med ulik geografisk beliggenhet. 

Seksjonsleder Kirsti Been Tofte i Arbeidstilsynet mener saken er alvorlig.

«Det kan være ulike risikoforhold avhengig av lokaler, studentgruppe, arbeidsoppgaver og sammensetting av ansatte. Virksomhetens internkontrollsystem må tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse», slår tilsynet fast. 

Arbeidstilsynet påpeker at risikovurderingen til fakultetet ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven, og slår fast at det er brudd på fire paragrafer i loven. 

Mangler kurs

Neste pålegg handler om manglende opplæring. Ifølge fakultetets eget regelverk skal ansatte få opplæring slik at de kan forebygge og håndtere situasjoner med vold og trusler. Den har ikke blitt gjennomført, slår tilsynet fast. Også dette er et brudd på tre paragrafer i arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstilsynet har også funnet at instituttet ikke har hatt en rutine for å forebygge og håndtere situasjoner med vold og trusler, men at det har vært opp til hver enkelt ansatt å håndtere det. 

Tilsynet slår fast brudd på to lovparagrafer, men bemerker at instituttet arbeider med å lage noen føringer for hvordan de vanskelige samtalene med studentene kan gjennomføres. 

Det siste pålegget handler om manglende HMS-opplæring. Også dette er et brudd på arbeidsmiljøloven, men Arbeidstilsynet bemerker at verneombud og ledelsen er påmeldt de kursene de mangler. 

Seksjonsleder Tofte påpeker at en arbeidsgiver skal forebygge vold og trusler, og viser til at arbeidsmiljøregelverket stiller krav til hvordan arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere faren for vold og trusler. 

— Arbeidsgiver skal også sørge for at arbeidstakerne får opplæring og øvelse i å forebygge og håndtere vold og trusler. I tillegg skal arbeidsgiver sørge for at virksomheten har skriftlige rutiner som beskriver hvordan vold og trusler skal forebygges, håndteres, meldes og følges opp. UiO hadde ikke i tilstrekkelig grad forebygget faren for vold og trusler slik regelverket stiller krav til.

Hun legger til at Universitetet i Oslo har fått frist til juni med å svare ut påleggspunktene. 

Anerkjenner feil

Universitetet har svart på tilsynsrapporten og kommet med noen tilbakemeldinger. 

I brevet anerkjenner UiO at det er et behov for å gjøre lokale risikovurderinger og opplyser at det jobbes med en rapport om vold, trusler og uheldige belastninger. 

De mener at denne kartleggingen også vil være viktig for å kunne følge opp pålegg 2 og 3. 

«Vi legger til grunn at det er risikovurderingen/kartleggingen som er førende for hvilke ansattgrupper som skal ha opplæring og hva innholdet i kurs og øvelser bør være. Vi har behov for å gjøre risikovurderingen/kartleggingen før vi setter i gang med opplæringstiltak på Farmasøytisk institutt», står det i brevet. 

UiO mener det også er naturlig at rutinene for å forebygge og håndtere vold, som Arbeidstilsynet påpekte manglet, henger sammen med kartleggingen som blir gjort. 

Til slutt anerkjenner UiO at verneombud og ledelse ved instituttet har manglet HMS-kurs, men de har problemer med å forstå pålegget som har blitt gitt. De peker på at UiO har en godkjent bedriftshelsetjeneste og en egen enhet for HMS og beredskap. 

Ferdig etterforsket

Studenten ble siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade. Han erkjenner kun straffskyld for sistnevnte. 

Politiet har i et par måneder oppgitt at de er i en avsluttende fase av etterforskningen, og at en tiltalebeslutning er nært forestående. Torsdag ettermiddag bekrefter politiet at saken er ferdig etterforsket og sendt over til påtalemyndigheten.

Powered by Labrador CMS