Rektor Ole Gustavsen ved Arkitektur- og designhøgskolen mener at tilbakemeldingen fra NOKUTs sakkyndige alt i alt er god, til tross for at det er påpekt mangler ved kvalitetsarbeidet. Foto: Siri Ø. Eriksen

Arkitekthøgskolen må rette kvalitets-mangler

Tilsyn. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har mangler i sitt kvalitetsarbeid, mens NHH og den private høgskolen VID får godkjent.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

NOKUT-tilsyn av kvalitetsarbeid

Sju vitenskapelige høgskoler er frivillig med i pilotprosjekt for NOKUT-tilsyn av arbeidet med kvalitet i studiene:

  • Handelshøyskolen BI
  • Menighetsfakultetet
  • Norges idrettshøgskole
  • Norges musikkhøgskole
  • Arkitektur- og designhøgskolen
  • Norges handelshøyskole
  • VID vitenskapelige høgskole

I den første delen av piloten, fikk ingen av fire første på lista godkjent kvalitetsarbeidet sitt.

BI og NIH tilfredsstiller ikke gjeldende krav, og legges i lista for ordinært tilsyn.

NMH og MF var «nære å få godkjent kvalitetsarbeidet sitt», men har enkelte mangler og får en tidsfrist for å rette opp manglene.

De sakkyndige rapportene for de tre siste er nå ferdige, men NOKUTs styre skal først behandle rapportene på sitt styremøte i oktober.

Av disse tre har NHH og VID har fått godkjent sitt kvalitetsarbeid, mens Arkitekt- og designhøgskolen har fått påpekt mangler som må rettes opp.

Sju vitenskapelige høgskoler har frivillig deltatt i NOKUTs tilsyn av sitt systematiske kvalitetsarbeid.

Resultatet for de fire første ble kjent i juni, og da fikk både BI og Norges idrettshøgskole (NIH) underkjent sitt kvalitetsarbeid. Norges musikkhøgskole (NMH) og Menighetsfakultetet (MF) fikk påvist mangler som de må rette opp innen en tidsfrist.

AHO må rette opp mangler

Nå har de tre siste høgskolene fått tilsendt rapportene fra NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) sakkyndige. Mens Norges handelshøyskole (NHH) og VID vitenskapelige høgskole får godkjent, må Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) rette opp enkelte mangler innen 1. mai 2019.

Tilsynet er imidlertid ikke fullstendig avsluttet, i og med at NOKUTs styre ikke har behandlet rapportene. De tre institusjonene har høringsfrist 17. september, og styrebehandlingen i NOKUT skjer 24. oktober.

Vi ser det som et kvalitets-stempel, både at vi har systemer og strukturer på plass og at vi forvalter den myndigheten vi har fått på en god måte

Ingunn Moser

Ifølge den sakkyndige komitéen må Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) gjennomføre tiltak for at de skal ha tillit til at kvalitetsarbeidet sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.

I konklusjonen står det at AHO må skaffe seg et system for akkreditering og re-akkreditering av studier, og etablere et system for periodisk evaluering av studier. De sakkyndige kommer også med noen råd, for eksempel å lage tydeligere indikatorer på fysisk og psykososialt læringsmiljø.

«Enkelt å rette opp»

Rektor Ole Gustavsen sier at han alt i alt mener at AHO har fått en god tilbakemelding fra de sakkyndige.

— Også når vi ser på hvilke tilbakemeldinger de første fire (Musikkhøgskolen, Menighetsfakultetet, Idrettshøgskolen og BI) har fått, så tenker vi det. Paragrafen som må rettes opp (årlig akkreditering av våre studieprogrammer), ser vi på som enkel og det vil ikke være et problem å gjøre dette innenfor fristen. Også der de sakkyndige anbefaler forbedringer vil vi sette inn ressurser fremover slik dette også kommer i orden, sier han.

Studiesjef Ulrika Herlofsen sier dessuten til Khrono at Arkitekthøgskolen er meget godt fornøyd med prosessen sammen med NOKUT og at kommentarene fra sakkyndig komite er godt begrunnet.

— Vi er totalt sett veldig fornøye med konklusjonen fra sakkyndig komite og har allerede igangsatt arbeidet internt for å utbedre det ene punktet komiteen har kommentert som mangel hos oss, sier hun.

Moser får godkjent

Rektor Ingunn Moser ved VID vitenskapelige høgskole sier at hun er svært glad for at de sakkyndige anbefaler godkjenning av deres kvalitetsarbeid.

Rektor på VID vitenskapelige høgskole, Ingunn Moser. Foto: Nicolas Tourrenc

— Dette er veldig viktig for oss. Vi ser det som et kvalitetsstempel, både at vi har systemer og strukturer på plass og at vi forvalter den myndigheten vi har fått på en god måte, sier Moser.

Se rapporten om VID

VID er den eneste nyfusjonerte av de sju vitenskapelige høgskolene i dette tilsynet.

— Vi er både nyfusjonerte og har en flercampusstruktur, og vi har jobbet mye med å få systemer og strukturer på plass på tvers i organisasjonen. Vi har brukt kvalitetsarbeidet veldig bevisst for å skape integrasjon, og jeg er svært glad for at vi får ros for dette, sier hun.

Selv om VID får godkjent, har de sakkyndige i NOKUT noen anbefalinger til høgskolen.

Moser opplyser at dette blant annet går på evaluering av praksis og bruk av «peer-evalueringer».

— Dette er ting vi allerede er i gang med å følge opp, etter at vi fikk tilbakemelding om det underveis i prosessen, sier hun.

NHH får skryt

Ved Norges handelshøyskolen er prorektor for utdanning, Linda Nøstebakken, svært fornøyd med tilbakemeldingen fra sakkyndig komité.

Det foreløpige resultatet for NHH viser godkjent på alle punkter.

— Vi fikk til og med skryt for kvalitetsarbeidet vårt i brevet, sier Nøstebakken.

Hun sier at tilbakemeldingen betyr svært mye for NHH.

Prorektor NHH, Linda Nøstbakken. Foto Eivind Senneset/NHH

— Vi har jobbet mye med kvalitetssystemet vårt og gjorde en komplett revisjon av det i forbindelse med innføringen av enhetlig ledelse, sier hun.

NOKUT har vurdert arbeidet med bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon, masterprogrammet i regnskap og revisjon og PhD-programmet ved NHH.

Se NHHs rapport her

Konklusjonene er blant annet at NHHs kvalitetsarbeid er klart forankret i en strategi, i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer, og at det eksisterer en solid kvalitetskultur ved NHH.

Komiteen trakk særlig fram medbestemmelse og medvirkning på alle nivåer, både blant ansatte og studenter.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS