Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, ber Torbjørn Røe Isaksen avvise OsloMet, HiOAs forslag til unviersitetsnavn. Foto: Språkrådet

Språkdirektøren ber Isaksen avvise OsloMet-navnet

Ordkrig. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen må si i nei til navnet OsloMet, skriver språkdirektør Åse Wetås i et brev til departementet. Rektor Curt Rice mener Språkrådets innblanding er uheldig og utidig.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Språkrådets direktør, Åse Wetås, sendte i går, tirsdag, brev til Kunnskapsdepartementet. Der ber hun departementet avvise navneforslaget OsloMet, som Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) nylig vedtok at de ønsker seg når de blir universitet i 2018.

Les også: Navnethriller: 6-5 for OsloMet​​

Høgskolen i Oslo og Akershus reagerer på at språkdirektøren blander seg inn i navnevalget etter at høgskolens styre har gjort sitt vedtak.

I et brev til departementet, også sendt i går tirsdag, skriver rektor Curt Rice og stabsleder Ellinor Dalbye Kasahara, blant annet: «At Språkrådet i sin rolle som rådgiver antyder at flertallsvedtaket i styret ikke gir tilstrekkelig støtte til forslaget synes vi er utidig og uheldig.»

Les også:

Språkrådet kan heller ikke se at styret i saks-doku-mentene til dette møtet ble informert om retningslinjene som gjelder for valg av navn på statlige institusjoner.

Åse Wetås

Vedtok OsloMet med 6 mot 5 stemmer

Høgskolens styre vedtok OsloMet - Storbyuniversitetet, med 6-5 stemmer sist fredag. Kortformen er OsloMet, på norsk, begge målformer: OsloMet – Storbyuniversitetet, på engelsk OsloMet – Oslo Metropolitan University.

Navneforslaget er sendt videre til departementet som skal innstille overfor kongen i statsråd om HiOA skal bli universitet og hva det nye navnet på institusjonen skal være.

Les også: HiOA blir universitet fra 2018

Her er det 6-5 i styret på HiOA for OsloMet – Storbyuniversitetet.

— Bryter med norsk rettskriving

— Det er viktig at alle statlige institusjoner og etater viser god navnekultur og holder korrekt skriftlig språk å i hevd, understreker Wetås.

I brevet trekker hun fram to vesentlige innsigelser fra Språkrådet:

«Språkrådet konsulteres for å sørge for at statlige institusjoner får gode, informative norske navn som er i tråd med norsk rettskriving. Navnet OsloMet bryter med føringene som ligger i dette rundskrivet. I tillegg til at navnet har en form som er i strid med norske rettskrivingsregler, er det også uegnet til å forklare hva som er institusjonens oppgaver.»

Og Wetås legger til:

«Språkrådet mener det er særlig problematisk hvis en kunnskapsinstitusjon får et navn som bryter med både norsk rettskriving og med den uttrykte forventningen i reglementet for navngivning av statsorgan om at institusjonen skal ha et navn som er informativt for publikum.»

Rektor Rice svarer i sitt brev til departementet: :

«Til Språkrådets påstander om at HiOA ikke følger rettskriving og navneskikk vil vi bemerke at det er en rekke kortformer på statlige, norske institusjoner som er forkortelser dannet ut fra det engelske navnet. Eksempler på dette er Cristin, Ceres, Norad, BIBSYS, Simula mv.»

At Språkrådet i sin rolle som rådgiver antyder at flertalls-vedtaket i styret ikke gir tilstrekkelig støtte til forslaget synes vi er utidig og uheldig.

Curt Rice

— Umulig å kreve av andre

Wetås trekker fram at et vesentlig anliggende for Språkrådet også er at det både har vært en tendens til utglidning når det gjelder å følge reglene for navngivning. Hun trekker fram at reglene ble presisert gjennom et rundskriv i 2016.

— I tillegg: Det blir jo bortimot umulig å kreve av andre at de skal følge navne- og språkregler hvis ikke statlige institusjoner følger opp dette, sier Wetås, og fortsetter:

— Dersom navneforslaget skulle bli godkjent, vil det jo også sende et signal om at staten ikke overholder egne regler og retningslinjer for god navneskikk.

I brevet poengterer hun også:

«Språkrådet kan heller ikke se at styret i saksdokumentene til dette møtet ble informert om retningslinjene som gjelder for valg av navn på statlige institusjoner».

Tilbakeviser Språkrådets påstander

Rektor på HiOA, Curt Rice, er ikke fornøyd med at Språkrådet prøver å få stoppet HiOAs universitetsnavn.

Rice understreker at HiOA har rådført seg med Språkrådet underveis og at høgskolen har hatt en dialog med dem.

— Men vi endte opp med å ikke følge deres råd, men jeg forstår likevel ikke reaksjonen fra dem, sier han til Khrono.

«Navneforslaget har vært omstridt både internt i institusjonen og i den offentlige debatten», skriver språkdirektøren i brevet til Kunnskapsdepartementet.

Rice, som selv er vara til styret i Språkrådet, reagerer også på at Språkrådet blander seg inn i interne forhold på HiOA med tanke på oppslutningen rundt navnet.

Rektor Curt Rice på Høyskolen i Oslo og Akershus, mener Språkrådet driver utidig innblanding . Foto: Siri Ø. Eriksen

— Språkrådet viser her en manglende respekt for et flertallsvedtak og demokratiske spilleregler, som får stå for deres regning, sier Rice.

I brevet sitt avslutter han:

«HiOA har gjennomført en bred, inkluderende og grundig prosess, noe som også ble understreket i styrets behandling av saken. Forslaget har vært debattert, slik navn ofte blir, men det har også vært uttrykt stor støtte til forslaget. At Språkrådet i sin rolle som rådgiver antyder at flertallsvedtaket i styret ikke gir tilstrekkelig støtte til forslaget synes vi er utidig og uheldig.​»

Fakta

Kronglete vei mot universitetsnavn

I september 2015 startet rektor Curt Rice opp arbeidet med å finne navn hvis eller når Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skulle bli universitet.

Underveis har man vurdert over 200 navn, og tre navn havnet på pallen etter testing i opinionen:

Nova, Aker og Profesjonsuniversitetet.

OsloMet fikk ikke pallplass i den store testen.

I november 2017 blir det klart at NOKUT innstiller på at HiOA skal bli universitet.

Hvis Kongen i statsråd er enig skjer det en gang i 2018.

Rektor Curt Rice var tydelig på at hans favoritt var kortformen OsloMet og han fremmet bare dette forslaget på styremøtet fredag 15. desember 2017.

Med knappest mulig margin, 6-5 stemmer, vedtok styret at de ønsker at universitetet skal hete: OsloMet -Storbyuniversitetet og OsloMet - Oslo Metropolitian University på engelsk.

Les også: OsloMet - det nye universitetet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS