Tillitsvalgt for Forskerforbundet på Avdeling for mediefag på Høgskulen i Volda, Erling Sivertsen.

Tillitsvalgt i Volda: Ledelsen kom langt bedre ut under forrige undersøkelse

Volda. Den tidligere ledelsen ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda kom langt bedre ut av sin arbeidsmiljøundersøkelse enn den nåværende. Høgskoleledelsen og dekanen forhandler fortsatt om en løsning.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter et ekstraordinært styremøte ved Høgskulen i Volda mandag 29. juli har det blitt klart at ledelsen på høgskolen ønsker å bruke sin styringsrett og omplassere dekan på Avdeling for mediefag (AMF) Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Rotevatn selv bestrider at ledelsen kan omplassere henne.

Fakta

Arbeidsmiljø i Volda

I november 2018 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersølelse (ARK) ved Høgskulen i Volda.

ARK-undersøkelsen ga så mange negative funn for Avdeling for mediefag at det var grunnlag for å underslkel situasjonen nærmere.

I februar/mars ble det jobbet fram et samarbeid med Stamina Helse som har gjennomført en anonym medarbeideundersøkelse der alle ansatte har deltatt.

Undersøkelsen ble gjennomført i april 2019. Alle ansatte deltok. de ble intervjuet direkte i ca 30 minutter med ofaste spørsmål som var fastsatt i samarbeid med vernetjenesten og de tillitsvalgte.

I løpet av mai ble funnene presentert for ledelsen. Dekan Rotevatn svarte skriflig, et svar som er vedlagt rapporten til stamina Helse.

5. juni ble først ledelse, så de ansatte presentert for hovedfunnene i rapporten.

Hovedkonklusjon: Arbeidsmiljøet er ikke fullt ut forsvarlig, det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 4-1. Arbeidsgiver har plikt til å gripe fatt i situasjonen og gjenopprette et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.

Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2015/16. Denne undersøkelsen hadde ikke så negative resultater hverken generelt eller i sin vurdering av ledelsen som den nye undersøkelsen.

Les også: Volda-dekanen blir bedt om å gå av

Det forhandles fortsatt om en løsning på situasjonen.

Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, bekrefter at det har vært samtaler en stund.

— Vi er informert om at du opprinnelig var bedt av styret om å komme med en ferdig avtale med Rotevatn på styremøtet sist mandag, men det fikk man ikke til. Kan du bekrefte dette?

— Vi har hatt samtaler en tid. Både før og etter styremøtet. Jeg kan ikke gå inn på detaljer, svarer Roppen, i en epost til Khrono søndag kveld.

ARK-undersøkelsen fra 2016 viste ingen mistillit til dekan, og ledelsen kom ut på linje med resten av sektoren og Høgskulen i Volda.

Erling Sivertsen

Tillitsvalgt: Den gamle ledelsen kom langt bedre ut

I forbindelse med styremøtet nå i slutten av juli har Erling Sivertsen, ansatt ved avdelingen og tillitsvalgt for Forskerforbundet samme sted, uttalt at de ansatte ikke har tillit til Rotevatn.

— Vi har lenge signalisert at vi ønsker at noen tar tak i arbeidsmiljøet og får det til å fungere bedre enn hva det har gjort de siste årene, sa han til Dagens Næringsliv i uka som gikk.

Sivertsen sier til Medier24 at de ansatte ønsker en ny dekan, og bekrefter at de ansatte ved avdelingen ikke har tillit til sittende dekan.

— Dekan Rotevatn, men også enkelte andre i ledelsen framstiller situasjonen som om at arbeidsmiljøet på Avdeling for mediefag har vært like ille i mange år. Er det forhold du også kan bekrefte?

— ARK-undersøkelsen fra 2016 viste ingen mistillit til dekan, og ledelsen kom ut på linje med resten av sektoren og Høgskulen i Volda. Følgelig kan jeg bekrefte at ledelsen kom langt bedre ut i forrige ARK-undersøkelse, svarer Sivertsen i en epost til Khrono.

Høgskoledirektør Per Halse bekrefter også dette:

— Det stemmer at utviklingen har vært negativ fra den forrige ARK til den siste, skriver Halse i en epost til Khrono.

— Vi varslet allerede i januar 2018

— Hva tenker du dere om undersøkelsen slik den ble gjennomført, rapporten som kom ut av den og konsekvensene som blir tydelige nå på sensommer? Hvordan opplever dere at undersøkelsen har bidratt i miljøet? Har det blitt verre? Bedre?

— For det første er det min og Forskerforbundet ved Avdeling for mediefag sin oppfatning at ARK-undersøkelsen avdekket at tilliten til dekan var lav og at konflikter burde vært grepet tak i langt tidligere da vi varslet om dårlig arbeidsmiljø. Det gjorde vi forøvrig i januar 2018, svarer Sivertsen til Khrono.

— Hvordan opplever dere at undersøkelsen har bidratt i miljøet?

— Om tiltak hadde vært satt inn ved nyttårsskiftet da ARK-undersøkelsen forelå, slik at det som ble avdekket ble satt på dagsorden, kunne tillitsforholdet til ledelsen blitt bedre.

Roppen: Man var enige om behovet for en omfattende undersøkelse

Khrono har sendt flere spørsmål til rektor Johann Roppen. Han har valgt å svare på epost.

— Forskerforbundet forteller at de varslet om dårlig arbeidsmiljø i januar 2018. ARK-undersøkelsen bekreftet dette. Sånn i etterklokskapens lys, burde dere allerede gått inn med tiltak i januar 2019, framfor å gjennomføre flere undersøkelser og først nå starte med tiltak?

— Det er litt vagt det du formidler nå. Så det er litt vanskelig å kommentere eller få mer informasjon - eller kopi av - aktuelle dokumenter eller informasjon om sammenhengen eller evt. møter der noe slikt skal ha blitt varslet, svarer Roppen, knyttet til den første setningen i spørsmålet om varselet fra januar 2018.

Videre skriver han:

— ARK er en generell undersøkelse som omfatter veldig mange sider ved arbeidsmiljøet og som blir utført på samme måte på alle institusjoner som er med i undersøkelsen. Etter ARK 2018 var både dekan, tillitsvalgte og ledelse/personaladministrasjon ettervhvert enige om at det var behov for en mer detaljert undersøkelse, og det ble altså Stamina-undersøkelsen. ARK 2018 hadde ca 58 prosent deltakelse, fra Avdeling for mediefag. Noe som gjorde oss usikre på tolking av ARK-resultatene. Stamina-undersøkelsen hadde 100 prosent deltakelse, svarer Roppen.

Rapport viser brudd på arbeidsmiljøloven

Bakgrunnen for dagens tilspissede situasjon er konklusjonene fra en arbeidsmiljøgransking gjennomført våren 2019. Samtlige ansatte har bidratt i en anonym intervjuundersøkelse. Denne undersøkelsen kom i stand etter at avdelingen skåret svært dårlig på en ordinær arbeidsmiljøundersøkelse fra november 2018.

Hovedkonklusjon i rapporten er tydelig:

Fakta

Avdeling for Mediefag, Høgskulen i Volda

Avdelingen har 52 ansatte, fordelt på tre institutter.

Dekan siden 2016 har vært Audhild Gregiorsdatter Rotevatn.

I august 2018 er avdelingen delt i tre institutter, men hver sin instituttleder oppnevnt av dekanen.

Det jobbes mye med byggingen av en nytt mediehus i Volda.

  • Arbeidsmiljøet er ikke fullt ut forsvarlig, det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 4-1.
  • Arbeidsgiver har plikt til å gripe fatt i situasjonen og gjenopprette et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.

Rapporten fra våren 2019, laget av Stamina Helse, ble presentert for tillitsvalgte, ledelse og ansatte 5. juni.

Khrono har fått innsyn i en sladdet versjon av rapporten.

Klarte ikke å lande avtale

Mandag 29. juli ble det offentlig at det avtroppende styret ved Høgskolen i Volda samme dag avholdt et ekstraordinært styremøte bak lukkede dører.

Etter det Khrono er kjent med hadde rektor Johann Roppen fått fullmakt til å framforhandle en avtale med dekan Audhild Gregoriusdatter Rotevatn som innebar at hun enten sluttet ved høgskolen eller gikk over i en annen stilling. Styret forventet seg at avtalen var klar til styremøte, men slik gikk det ikke.

Agendaen til styremøtet lå først åpent, men ble siden fjernet fra nettet.

I følge Dagens Næringsliv sto sakene «Arbeidsmiljøprosess Avdeling for mediefag» og «Utlysing av åremål som dekan ved Avdeling for mediefag.» på dagsorden. Det var Møre-Nytt som først omtalte møtet.

Medier 24 skal ha fått tilgang til eposten som er sendt til de ansatte rundt situasjonen for dekan Rotevatn. Medier 24 skriver at høgskoledirektør Per Halse der skriver:

  • «Dersom det syner seg uråd å kome fram til ein minneleg avtale innan eit par dagar, vil vi bruke styringsretten som arbeidsgjevar har til å gje dekanen andre arbeidsoppgåver. Ei slik mellombels omdisponering kan gjerast for inntil seks månader».

Hevder at arbeidsmiljøproblemer har vart i mange år

I forrige uke ga Rotevatn og hennes advokat Tore Lerheim noen få kommentarer til ulike medier.

Utover dette har advokat Lerheim uttalt til Khrono at de ikke ønsker å uttale seg mer om saken.

Rotevatn har poengtert at arbeidsmiljøproblemene ved Høgskulen i Volda har pågått i mange år.

Rotevatn uttalte i forrige uke:

Det er mye arbeid som står igjen med arbeidsmiljøet, som har vært preget av konflikter i mange år.

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

— Min intensjon som dekan ved Avdeling for mediefag, er og har vært å styrke avdelingen faglig, økonomisk og arbeidsmiljømessig. Det er mye arbeid som står igjen med arbeidsmiljøet, som har vært preget av konflikter i mange år, sier Rotevatn.

Hun la blant annet til at når dette nå har blitt en personalsak ber hun om forståelse for at hun ikke nå kan kommentere den mer detaljert.

— Det har aldri vært min intensjon at en sak om arbeidsmiljøutfordringene ved AMF skulle bringes ut i offentligheten. Jeg håper det fremdeles er mulig å finne løsninger som er til det beste for Høgskulen i Volda, alle ansatte og våre studenter, sier Rotevatn.

I sin skriftlige redegjørelse i Stamina-rapporten skriver Rotevatn:

«Då eg vart tilsett fekk eg i oppgåve å skape meir struktur ved avdelingen for mediefag. Noko av dette var å betale ned gjeld, sørge for ryddige arbeidsforhold for alle tilsette, likebehandle tilsette og styrke rutiner og sakshandsaming. Det har eg prøvd å ta tak i saman med dykk.»

Bekrefter dialog

Advokat Tore Lerheim i Homble Olsby advokatfirma AS uttalte på vegne av sin klient Rotevatn følgende i forrige uke:

— Jeg kan bekrefte at det fremdeles er dialog om en minnelig løsning, samt at vi sent i går kveld (torsdag kveld red.mrk) mottok et forhåndsvarsel om en midlertidig omdisponering, fortalte han.

Advokat Lerheim la til:

— Arbeidsgiver er tidligere informert om at vi er uenige i at det er grunnlag for en midlertidig omdisponering, og vi vil gi en nærmere begrunnelse for dette innen den frist som er satt. Enkelthetene i dette kan vi ikke kommentere nærmere.

Saken om arbeidsmiljøet har i 2019 vært oppe på til sammen tre styremøter, 2.mai, 13. juni og 29. juli.

I mai i år skrev Khrono om arbeidsmiljøproblemene ved Avdeling for mediefag.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS