sykepleie

Avviser at fjerning av karakterkrav vil gå utover pasientene

Mangel på sykepleiere er større problem for pasientsikkerheten enn manglende mattekunnskaper ved opptak på utdanningen, mener regjeringen. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel forsvarte å fjerne kravet om 3 i matematikk og norsk for å komme inne på sykepleierutdanningen i Stortinget onsdag.
Publisert

I Stortingets muntlige spørretime onsdag ble forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel utfordret på hvorfor han er villig til å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleierutdanningen.

Bakgrunnen er at regjeringen vil fjerne kravet om karakteren 3 i matematikk og norsk for å komme inn på bachelor i sykepleie. Dette er det også flertall for på Stortinget, viser innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen som ble avgitt tirsdag.

Spørsmålsstiller var Høyres Kari-Anne Jønnes.

— Støre-regjeringen legger opp til at norsk helsevesen vil få et A- og B-lag av sykepleiere, og at vi som pasienter ikke lenger kan være trygge på at vi møter en sykepleier som beregner livsnødvendige medisiner korrekt. Det er svært alvorlig. Å investere i godt utdannede sykepleiere er noe av det lureste vi kan gjøre i møte med de økende behovene vi står overfor, sa hun.

Avviser kritikk

Oddmund Hoel avviste at regjeringen er villig til å kompromisse på kvalitet i sykepleierutdanningen.

— Det største problemet for pasientsikkerheten er mangel på sykepleiere, at vi ikke får tak i sykepleiere. Det er derfor oppsiktsvekkende at Høyres eneste svar rekrutteringsproblemene er å tviholde på gamle løsninger, selv om verden har endret seg, sa Oddmund Hoel.

Hoel viste til at utdanningsinstitusjonene er klare på at de skal ha et opplegg som utstyrer kandidatene med den kompetansen som trengs. 

— Og det er de fullt ut i stand til å gjøre. Det er heller ingen klar og tydelig sammenheng mellom inntakskvalitet og kompetansen studentene går ut av studiet med, sa han.

Hoel sa videre at det som har skjedd etter at Høyre innførte karakterkravet på sykepleie i 2019 er at mange gode, motiverte søkere er blitt holdt utenfor, for eksempel helsefagarbeidere som ikke har fått mulighet til å bli tatt opp på realkompetanse.

Frykter feilregning

Jønnes pekte på risikoen for feil når sykepleiere skal beregne medikamenter.

— I en sykepleiers hverdag beregner man medisindoser på milligram og mikrogram, og en liten regnefeil kan bety forskjellen mellom liv og død. Det burde statsråden tatt på større alvor, sa hun.

Statsråden svarte at feil medikamentberegning er et problem, men at det er mange andre faktorer i helsetjenestene som påvirker feilmedisinering. 

— Ingen kommer ut av sykepleierutdanningen uten å vite forskjellen på milliliter og desiliter, man skal bestå eksamen i medikamentberegning og vi holder på nasjonal deleksamen. Vi har full tillit til at institusjonene klarer å gi studentene den nødvendige kompetansen, sa Hoel.

Kari Anne Jønnes i Utdannings- og forskningskomiteen.

Skuffet og bekymret

Etter spørsmålsrunden sier Kari-Anne Jønnes til Khrono at hun er skuffet, men mest bekymret, over det hun kaller regjeringens manglende anerkjennelse av kunnskap og at norsk og matematikk er viktig for en sykepleier.

— Regjeringen ser ut til å være mer opptatt av kvantitet enn av kvalitet i sykepleierutdanningen. Statsråden avviser dessuten at det er sammenheng mellom inntakskvalitet og sluttkompetanse, noe Sykepleierforbundet er veldig tydelig på at det er og har dokumentasjon på. Det er ganske spesielt, sier hun.

— Det viktige er ikke hvor mange som kommer inn på studiet, men hvor mange som fullfører og består utdanningen, og er kvalifisert for en mulig videre spesialisering, sier hun.

Jønnes viser til at ikke alle sykepleieutdanningene krever feilfri prøve i medikamenthåndtering.

— Å fjerne inntakskravene for å komme inn på sykepleierutdanningen, samtidig som det ikke er et krav om at alle studenter må gjennomføre en feilfri medikamenthåndteringsprøve, vil kunne være svært alvorlig, sier hun.

Powered by Labrador CMS