Rettssak

Ber om 550.000 kroner i erstatning for utestengelse

En student ved Universitetet i Sørøst-Norge ble utestengt i ett år for fusk. Nå ønsker han ett års tapt inntekt i erstatning.

Det er satt av én dag i Oslo tingrett til å behandle saken.
Publisert

En student ved Universitetet i Sørøst-Norge har tatt Kunnskapsdepartementet til retten i forbindelse med en fuskesak.

Studenten ble anklaget, og senere felt i den lokale klagenemnd og i Felles klagenemnd, for å ha skrevet av 12 prosent av en eksamen. Det viste verktøyet for plagiatkontroll Ouriginal da besvarelsen ble levert inn.

I tillegg avdekket sensor at «store deler av besvarelsen er lett omskriving av flere kilder, som ikke er oppgitt i besvarelsen». Det skriver regjeringsadvokaten i sitt sluttinnlegg, som Khrono har fått innsyn i.

«NN må nødvendigvis ha vært klar over at han gjenga formuleringer fra kilder uten nødvendige henvisninger. Staten fester ikke lit til anførselen om at dette er kunnskap som han selv hadde. Det vises særlig til omfanget av tekstlikheten».

Studenten ble utestengt i to semestre.

Tilegnet seg kunnskapen

Studenten mener på sin side at han ikke har fusket, og ber om inntil 550.000 kroner, tilsvarende estimatet for ett års tapt inntekt, i erstatning.

Neste uke møtes partene i Oslo tingrett. Studentens advokat, Linnéa Tereza Karlberg, har ikke besvart Khronos henvendelse om en kommentar til saken.

Da saken ble behandlet i Felles klagenemnd, argumenterte studenten og hans advokat for at tekstlikheten i stor grad gjelder definisjoner av begreper, og at det ofte oppstår likheter mellom det studentene pugger og hva de skriver på eksamen. 

Studenten selv mener at han har skrevet definisjonene med sine egne ord, og forklarer at han allerede hadde en del kunnskap om fagområdet på den aktuelle hjemmeeksamen. Han mente derfor at det ikke var nødvendig å bruke og henvise til kilder da han allerede hadde tilegnet seg kunnskapen.

Ifølge ham var det definisjonene han hadde skrevet som hadde utløst tekstlikheten i plagiatverktøyet, definisjoner som har hundrevis av forskjellige kilder. Dette hadde han ikke hatt tid til å hente inn i løpet av den fire timers lange hjemmeeksamen.

Viste til internettlogg

Da saken ble behandlet i Felles klagenemnd la studenten fram bevis fra sin internettlogg fra timene da hjemmeeksamen pågikk, og viste til at han ikke hadde vært inne på noen av sidene som sensor hadde trukket fram i sitt bevisgrunnlag. 

Da Felles klagenemnd skulle behandle saken ba dem klagenemnda ved USN om en uttalelse knyttet til påstandene om at tekstlikhet ofte skjer i forbindelse med at studentene pugger til eksamen. 

Sensor for den aktuelle hjemmeeksamen kommenterte da at fagområdet for denne hjemmeeksamen har mye forskning, der ingen konsepter kan ses på som allmenn kunnskap, og at det dessuten er mye feilinformasjon på dette området. 

Felles klagenemnd fant, i likhet med klagenemnda ved USN, at studenten hadde fusket, og festet ikke lit til hans forklaring om at dette var kunnskap han hadde fra før av. 

Det er satt av én dag til behandlingen av saken i Oslo tingrett. 

Powered by Labrador CMS