Debatt ● Per Arne Bjørkum

Bjelken i rektors øye

For de ansatte er det likegyldig om de strategiske føringene kommer fra ledelsen ved et universitet eller fra politikerne, skriver Per Arne Bjørkum.

Akademia er i ferd med å forlate individualismen som har vært nøkkel til ny og radikal kunnskap. Vi bør heller gå i oss selv og finne tilbake til våre idealer, før vi klager mer på politikerne, skriver kronikkforfatteren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Rektor Margareth Hagen er bekymret for at de strategiske føringene som politikerne kommer med skal gå utover akademikernes lovfestede rett til å forske på det de har lyst til. I samme åndedrag ber rektoren om at hvert universitet skal kunne velge sin egen strategi.

Rektor Hagen synes ikke å ha forstått at for de ansatte er det likegyldig om de strategiske føringene kommer fra ledelsen ved et universitet eller fra politikerne. Hun synes heller ikke å ha satt seg inn i universitetenes historie.

Den akademiske friheten har vært en individuell frihet. Den kom i middelalderen da den katolske kirka opprettet universitetene, dvs. den akademiske friheten kom før den allmenne ytringsfriheten. Denne spesielle friheten har akademikerne vært svært opptatt av å verne om. Det har de klart ved å holde seg langt unna alt som luktet av politikk. Det er en av grunnene til at akademikerne, og derfor universitetene, har vært lite påvirket av politiske konflikter – og krig.

Til tross for at akademikerne ikke har hatt en (offentlig uttalt) strategisk agenda, har de hatt en enorm betydning for samfunnsutviklingen. De har de klart ved å forbli ved sin lest - søke ny kunnskap hvor enn den måtte finnes og uansett hva det måtte føre til.

Det virker også som rektor Margareth Hagen tror at strategiske føringer som ledelsen kommer er uproblematiske – fordi de er et resultat av en demokratisk prosess ved universitetene. Akademia har imidlertid aldri funnet seg til rette innenfor en demokratisk tenkning. Den akademiske tenkningen er ekstremt individualistisk, nærmest anti-demokratisk.

Dette er imidlertid i ferd med å endre seg - også på grunnplanet. Nå opptrer nemlig akademikerne i stadig større grad i samlet flokk og skyter ned de som står «alene». Akademia er derfor i ferd med å forlate individualismen som har vært nøkkel til ny og radikal kunnskap.

Problemene vi opplever, og som rektor Hagen tar opp, er derfor langt på vei selvforskyldt. Derfor bør vi gå i oss selv, finne tilbake til våre verdier og idealer, før vi klager mer på politikerne.

Powered by Labrador CMS