arendalsuka

Ble grillet om skolepenger, lærerutdanning og midlertidighet

— Det er veldig dramatiske tall, og jeg synes ikke statssekretæren svarer veldig bra for seg, sier leder av Pedagogstudentene, Kaspara Halkjelsvik. Hun ønsket å vite hva regjeringen skal gjøre med lærerrekrutteringen.

Oddmund Hoel ble grillet under Arendalsuka 2023. Han sa blant annet at problemene med rekruttering til lærerutdanningen ikke gjelder utdanningen, men selve læreryrket. Pedagogstudentene ville hatt tydeligere svar.
Publisert Oppdatert

Arendal (Khrono): Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) stilte seg lagelig til for hogg da han satte av en time til arrangementet «Spør statssekretæren» under Arendalsuka.

I tur og orden måtte han svare for seg om mangelen på lærerstudenter, trang studentøkonomi, høy midlertidighet og innføringen av studieavgift og manglende stipendordninger for studenter fra det globale sør. 

Men aller først tok han seg tid til å reflektere over sommeren som har vært.

— Den har vært dramatisk, svarte han på spørsmål fra ordstyrer Aksel Kjær Vidnes, ansvarlig redaktør i forskning.no.

— Det har vært dramatisk i departementet, og det har vært leit på et personlig plan. Jeg samarbeidet veldig bra med Ola og Signe, sa Hoel, og siktet til avgått statsråd for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) og politisk rådgiver Signe Bjotveit. Sistnevnte har, i likhet med Hoel, fortsatt i stillingen sin under ny statsråd, Sandra Borch (Sp). 

Ble presset om stipendordning

Flere av universitetstoppene hadde tatt turen til Strand Café, rett ved brygga i Arendal. Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen og rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, var blant dem som var til stede. 

Et av spørsmålene til Hoel kom fra leder i Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker. Hun spurte hva regjeringen har tenkt å gjøre for at studenter fra det globale sør skal kunne studere i Norge, nå som de må betale dyre studieavgifter. Vil det bli en stipendordning som skal hjelpe disse studentene eller vil regjeringen bruke stipendordningen for å dekke behov for arbeidskraft i Norge?

Statssekretæren svarte at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har fått i oppdrag å utrede en stipendordning.

— Det er under arbeid og vil bli behandlet i forbindelse med statsbudsjettet, svarte Oddmund Hoel.

— Om vi vil bruke stipendordningen for å dekke vårt eget behov for arbeidskraft? Det gjøres blant annet ganske kynisk i Tyskland. Kanskje skal vi se på det, men det er et brennbart politisk spørsmål som vi og den norske offentligheten har behov for å diskutere mer, svarte Hoel.

Hørte et løfte

Leder i Forskerforbundet, Guro Lind, spurte om den nye statsråden, Sandra Borch, kommer til å følge opp forgjenger Ola Borten Moes arbeid for å få midlertidigheten i sektoren på nivå med arbeidslivet ellers.

— Jeg vet at Sandra kommer til å følge dette opp. I den nye UH-loven har vi flere nye tiltak for å få ned midlertidigheten, blant annet at vi strammer inn på bruken av åremål og at postdoktorer bare skal gis én periode. I tillegg må institusjonene gjøre grep for å sikre arbeidsstokken kontinuitet, og der vet vi at det gjøres mye bra nå, sa Hoel.

— Er du fornøyd med svaret, spør Khrono etter seansen.

— Jeg hørte et løfte om at dette skal det leveres på. Det er naturlig å jobbe med kultur for midlertidighet ved institusjonene, men vi trenger også et sterkt lovverk. Lovforslaget regjeringen la fram før sommeren bør strammes inn ytterligere, særlig når det gjelder åremål i kunstneriske stillinger. Det er bra at adgangen kuttes ned til én periode, men det er ikke nok, sier Lind.

Hun påpeker at ved mange institusjoner er bruk av kunstneriske åremål blitt en hovedregel.

— Det er et problem vi må til livs. Denne regjeringen har lovet en storrengjøring i arbeidslivet og disse ansatte er også en del av arbeidslivet, sier hun.

Savner svar om lærerutdanningen

Mindre fornøyd med svaret var leder i Pedagogstudentene, Kaspara Halkjelsvik. 

Hun ville vite hva Hoel og regjeringen skulle gjøre med den store nedgangen i søkere til lærerutdanningene. 

— Har dere noen gode råd, Pedagogstudentene? spurte Hoel tilbake, til latter fra salen. 

Han fortsatte: 

— Vi sliter der. Problemene knytter seg først og fremst til læreryrket, og ikke nødvendigvis utdanningen. En løsning er å gjøre læreryrket mer attraktivt, og det jobber kunnskapsminister Tonje Brenna med.

Halkjelsvik skulle gjerne sett tydeligere svar fra statssekretæren. 

— Det er veldig dramatiske tall, og jeg synes ikke han svarer veldig bra for seg. Han er enige i at de også har et stort problem. Jeg er veldig spent på hva vi kan gjøre sammen. Regjeringen må i hvert fall lytte til oss studentene.

Leder i ANSA, Anna Handal Hellesnes (til v.) og leder av Pedagogstudentene Kaspara Halkjelsvik var bare passe fornøyd med svarene fra statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

— Vi er langt unna målet

Anna Handal Hellesnes i ANSA ønsket å vite hvilke ambisjoner politisk ledelse i kunnskapsdepartementet har for internasjonalisering og for utenlandsstudier. 

I svaret sitt var Hoel opptatt av å trekke fram at 2022 ble et rekordår for antall internasjonale studenter som kom på utveksling til Norge. 

Antallet nordmenn som dro på utveksling var også på vei tilbake mot nivået det var på før pandemien. 

Hellesnes trekker fram at målet er at 50 prosent av norske studenter skal dra på utveksling. I 2022 var det 11 prosent som reiste ut. 

— Vi er langt unna målet. Politikken man har ført, særlig i siste statsbudsjett, legger ikke opp til at flere kan velge å studere i utlandet. Da blir spørsmålet hvilke ambisjoner har man?

— Var du fornøyd med svaret fra Hoel? 

— Jeg kan ikke si at jeg er veldig fornøyd når man ikke går inn på de konkrete tingene vi vet må på plass. Regjeringen snakker om at de ønsker å satse på utveksling, men de har fjernet utvekslingsindikatoren fra finansieringssystemet. Da gjør de det motsatt av det de sier at de vil, sier Hellesnes. 

Powered by Labrador CMS