universitetet i bergen

Ble orientert, ble ikke orientert, ingen kommentar, en ikke-sak  …

UiBs styremedlemmer husker ulikt om hva de er blitt informert om i forbindelse med rektor Margareth Hagens bruk av eksterne advokater. 

Universitetet i Bergens styre ble aldri formelt informert om rektor Margareth Hagens advokatbruk. I stedet gav informasjon til de tilstedeværende i lukket, uformelt møte, etter selve styremøtet.

Hva fikk Universitetet i Bergens (UiB) styre vite eller ikke vite om de 373.000 kronene rektor Margareth Hagen til slutt brukte på eksterne advokater

Flere styremedlemmer Khrono har vært i kontakt med sier de er blitt informert av Hagen om at hun hyret advokater i forbindelse med vedtektsendringer i Trond Mohn Stiftelse (TMS). 

Fakta

Rektors advokatregning

  • Hagen trekte seg nylig fra sitt styreverv i TMS der hun har sittet siden 2017 (Hagen ble valgt til rektor i 2021). 
  • I forkant avdekket Bergens Tidende at UiB ble fakturert for til sammen 373.000 kroner av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, etter bistand til Hagen — ifølge UiB i forbindelse med vedtektsendringer i TMS.
  • Kunnskapsdepartementet bad UiB om en forklaring på pengebruken. UiB har svart, og venter nå på departementets tilbakemelding.
  • Vedtektsendringen, som ble gjennomført, åpner for at mer av forskningsmidlene fra TMS kan gå til Tromsø på bekostning av Bergen.

En av de eksterne representantene, nåværende ordfører i Bergen, Marit Warncke, mener derimot hun ikke har fått vite om advokatbruken i det hele tatt. 

— Nei, dette har jeg ikke hørt noe om, sier Warncke til Khrono. 

Hun sier hun har vært fraværende på to styremøter det siste året. 

— Jeg vet at vi ble informert om at det var en prosess med endring av vedtekter, men ikke mer enn det. Jeg kan ikke huske at advokater er blitt nevnt, sier hun. 

Studentrepresentant Ida Steinsland Lutro opplyser at hun var til stede, og fikk med seg orienteringen. Hun er fornøyd med informasjonen hun har fått.

«Ja, styret blei informert om bruk av ekstern advokat i samband med prosessen. Informasjonen var grundig, og me fekk stilt eventuelle spørsmål til styreleiar», skriver hun i en e-post til Khrono.

Ukjent innhold

Universitetsledelsen har så langt ikke villet dele det Lutro karaktereriser som «grundig» informasjon med offentligheten. 

Orienteringen fra Hagen ble gitt uformelt, etter det Khrono forstår i forbindelse med den såkalte «styrets halvtime». 

Dette er et lukket, uformelt forum for styremedlemmene i etterkant av styremøtene. Styremedlemmer som eventuelt hadde meldt forfall, eller forlatt rommet etter selve møtet, kan derfor ha gått glipp av rektors orientering, siden det ikke finnes skriftlige referater fra dette.

Det er fra før kjent at styret aldri behandlet bruken av eksterne advokater i selve styremøtet.

Marit Warncke ble ordfører i Bergen i 2023 og gikk glipp av den uoffisielle orienteringen fra Margareth Hagen. Hun hørte aldri noe om bruk av advokater.

Ifølge UiB finnes det ikke skriftlige spesifikasjoner av kostnader for hva advokatene har blitt brukt til, slik statens regelverk normalt krever. 

Kunnskapsdepartementet har derfor bedt universitetet om en forklaring på pengebruken og hemmeligholdet.

Begrunnelsen er ifølge universitetet at Hagen satt i TMS-styret som privatperson, ikke i kraft av å være rektor. Dette er også begrunnelsen UiB gir for at saken aldri ble behandlet i styret — og at det derfor ikke finnes skriftlige protokoller eller dokumentasjon.

— Ikke-sak 

Khrono har vært i kontakt med samtlige representanter i UiBs styre. Flere av dem ønsker ikke å si noe om saken — heller ikke om de er blitt orientert om advokatbruken eller ikke. 

— Ingen kommentar. Du får ikke meg til å si noe, er alt Jørgen Melve har å melde, som representant for de teknisk/administrativt ansatte i styret. 

Steinar Vagstad, representant for fast ansatte, er mer snakkesalig. 

Han sier, «fritt etter hukommelsen» at han har fått informasjon om at det ble brukt ekstern juridisk bistand. Han ser ingen grunn til at dette burde ha blitt tatt opp i styret.

— Alle vet at advokater koster. Det falt meg ikke inn at UiB ikke skulle betale, dersom UiBs representant trengte juridisk hjelp, sier Vagstad.

Steinar Vagstad vil helst slippe å saksbehandle det han mener er små beløp.

Han mener også at beløpet som er brukt er veldig lite i den store sammenhengen.

— Jeg vil helst slippe å saksbehandle beløp i denne størrelsesordenen, sier han.

— Hvor stort må beløpet være for at det bør saksbehandles, mener du?

— Det kan jeg ikke si, det kommer an på. Dette er en ikke-sak.

— Bør rektor kunne bruke advokater til andre oppdrag der hun representerer seg selv, og ikke representerer UiB som rektor – som ifølge UiB er tilfelle i saken knyttet til styrevervet i Trond Mohn stiftelse?

— Å være rektor er et tillitsverv. Man må jo ha tillit til at hun ikke bruker penger i vilden sky. Og den tilliten har jeg.

— Men her sier altså universitetet at hun ikke satt i styret som rektor, men som privatperson.

— Det holder å erkjenne at det er i institusjonens interesse at hun får den hjelpen hun trenger for å fungere som styremedlem.

— Klokt

Herlof Nilssen, som er ekstern representant i styret, sier han er blitt orientert to ganger om bruk av advokater, begge ganger etter avslutning av styremøter. 

Styremedlem Herlof Nilssen mener rektor har vært klok. Han ser samtidig fram til gjennomgang på neste styremøte.

— Styreleder har orientert om situasjonen, og jeg har gitt tilbakemelding om at jeg synest det er klokt. Per i dag har det ikke vært grunnlag for noen styresak, sier Nilssen. 

Det er varslet en gjenngomgang på neste styremøte. 

— Det er noe jeg ser fram til, sier Nilssen. 

Universitetsdirektør Tore Tungodden har tidligere opplyst til Khrono at det vil bli en ny orientering — i ordinært styremøte — om saken når Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt sin tilbakemelding. 

— Når det foreligger svar fra KD, er det naturlig å orientere universitetsstyret om saken i et ordinært styremøte, skrev Tungodden i en e-post til Khrono.

Khrono har spurt rektor Margareth Hagen om å utdype hva hun orienterte styret om, i etterkant av styremøtene. Hun har svart på e-post: 

Jeg har fortalt styremedlemmene helt overordnet at jeg hadde behov for juridisk rådgivning ifm med kompleksiteten i TMS-vedtekstendringen, og konsekvensen av denne. Denne prosessen var kompleks, og universitetsdirektøren vurderte at jeg ikke kunne bruke interne jurister, men skulle bruke ekstern jurist. Jeg mener det var viktig at styremedlemmene kjente til situasjonen med vedtekstendringene i TMS. 

Dette svarte styrerepresentantene på spørsmål om de ble orientert om advokatbruk eller ikke:

Herlof Nilssen: Ja

Shiring Ahlbäck Öberg: Ja

Marit Warncke: Nei

Steinar Vagstad: Ja

Ingrid Ovidia Telle: Ja

Morten E. Iversen: Ingen kommentar

Ida Steinsland Lutro: Ja

Jørgen Melve: Ingen kommentar

Inga Berre: Ingen kommentar

Victor Rovira Botnevik: Ja

Powered by Labrador CMS