Debatt ● Henrik Tjore

Bokhandel på campus — er den tilpasset dagens bruk?

Er det nødvendig å ha en campusbokhandel i dagens moderne universitets­miljø? Dagens ordning er lite attraktiv og det kan finnes bedre løsninger, mener tidligere HVL-student. 

Arnstein Bjørke eier bokhandelkjeden Akademika, som har butikker på campus rundt i hele landet.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Den 16. august dukket en artikkel opp med overskriften «Har fått beskjed om at bokhandelen skal ut fra campus». Dette har fått meg til å fundere på nødvendigheten av en tradisjonell bokhandel i dagens moderne universitetsmiljø, og om den må praktiseres som den alltid har blitt gjort. Selv om jeg er bevisst på at dette er et kontroversielt tema i enkelte miljø, må jeg ærlig innrømme at jeg oppfatter dagens ordning lite attraktiv og jeg har stor tro på at det kan finnes bedre ordninger som kan ivareta alle parters behov.

De nåværende bokhandlene opptar store mengder plass og opererer med begrensede åpningstider — vanligvis fra kl. 08:30 til 18:00. Basert på mine fem år som student og tidligere ansatt på Kronstad, er dessverre de om lag 300 m² store lokalene til Akademika svært lite brukt, med unntak av den hektiske perioden rundt studiestart. Den samme observasjonen kan gjøres på Studentsenteret i Bergen. I saken kan vi lese at det er store køer rundt studiestart, noe som er flott, men vi vet at dette ikke er representativt for resten av året. 

Jeg mener derfor det er på høy tid at utdanningsinstitusjonene vurderer nødvendigheten av dagens bruk, og om det finnes alternative måter å tilrettelegge for studenters og forskeres behov for faglitteratur.

I artikkelen uttaler bokhandler Arnstein Bjørke: «Det året høgskolen satser på å bli universitet, kaster de bokhandelen ut.» Selv om jeg fullt ut er enig i at moderne universiteter må kunne tilby tilgang til pensumlitteratur for både studenter og ansatte, mener jeg at dette kan oppnås på andre måter enn dagens praksis, og ikke nødvendigvis gjennom samme fysiske rom.

Etter min oppfatning er den mest hensiktsmessige løsningen å tildele Akademika (eller andre aktører, da Akademika tydeligvis har takket nei til dette) mindre lokaler der studenter og ansatte kan bestille og hente bøkene, i tråd med den velkjente «klikk & hent»-modellen som andre bokhandlere har tatt i bruk. I perioden rundt studiestart, når etterspørselen er høy, bør det reserveres tilstrekkelig fellesareal på campus for kjøp av de vanlige «pensumpakkene».

Tidene endrer seg, og slik er det også for UH-sektoren. Det har nå blitt langt enklere å kjøpe bøker billig både på nett og via sosiale medier, noe som passer bra for en presset studentøkonomi. Dette, samt at behovet er størst ved semesterstart gjør at etterspørselen trolig er mindre, og kan løses på andre måter.

Men hva vil så skje med de nåværende lokalene? Det er naturlig å tenke at de kan omgjøres til kontorer. I hele sektoren er det et økende behov for kontorplass til ansatte, spesielt på Kronstad som tidligere er nevnt i andre artikler.

Jeg oppfordrer derfor ledelsen til å gå i dialog med studentene og se på løsninger som kommer både studentene og de ansatte til gode. Enten ved å bli gjort om til studentlokaler eller ved å frigjøre plass på Studenthuset. Et moderne universitet må romme både ansatte, tilgjengelighet til litteratur og ikke minst skape et levende campus hvor studentlivet yrer. Dette kan være en unik måte å få til alt dette, men da må kanskje bokhandelen være noe annet enn hva den tidligere har vært. Er dette negativt? Ikke nødvendigvis.

Powered by Labrador CMS