høgskulen på vestlandet

Har fått beskjed om at bokhandelen skal ut fra campus

2023/24 kan bli det siste studieåret med bokhandel på campus hos Høgskulen på Vestlandet i Bergen. — Det året høgskolen satser på å bli universitet, kaster de bokhandelen ut, sier bokhandler Arnstein Bjørke.

Linn Ødegård, Hilde Håland Jensen og Cecilie Kallekleiv har alle svært lang fartstid fra fagbokhandel. Akademika-sjef Arnstein Bjørke sier at de ansatte ikke kommer til å miste jobben selv om det blir en bokhandel mindre i Bergen.

Like før studiestart er studentmedarbeidere i gang med å lage en stor ballongbue som skal henge utenfor Akademikas bokhandel på Kronstad i Bergen. Inne ligger ferdige bokpakker til ferske studenter i store stabler.

Men dette kan være det siste året Akademika har bokhandel hos Høgskulen på Vestlandet (HVL). I en e-post fra juni, som Khrono har sett, heter det at HVL ser for seg en avvikling av en fysisk bokhandel på campus. Det heter også at høgskolen gjerne ser at avviklingen skjer før utgangen av studieåret 2023/24, men at Akademika kan få dette året på seg.

HVL understreker i dag overfor Khrono at de er i dialog med bokhandelen og at endelig vedtak ikke er fattet.

— Rart å måtte forsvare det

— Jeg fikk vite dette helt tilfeldig, sier Eigil Hole Lønning. 

Han er stipendiat ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, og har engasjert seg i saken. I et innlegg i Khrono i dag skriver han at «i tillegg til å yta naudsynt hjelp til studentar både jamt i året og i pressperiodar er funksjonen til bokhandlaren særs viktig for undervisarar og forskarar gjennom heile året. Gjennom planlegging og tilretteleggingsarbeid støttar og hjelper bokhandelen undervisarar med innkjøp og organisering av pensum».

— Verdien av en bokhandel er så selvsagt for meg at jeg måtte lete litt for å finne argument for hvorfor man trenger en bokhandel. Det er så selvsagt at det føles rart å måtte forsvare det, sier Lønning.

Venter storinnrykk

Akademika på Kronstad har i dag tre faste ansatte og i tillegg studentmedarbeidere.

— I juni fikk vi vite at vi ikke får fortsette å være her, sier Linn Ødegård.

Hun har jobbet i fagbokhandel siden 1998. Hilde Håland Jensen har 35 års erfaring.

— Og Cecilie begynte da hun var 14, sier Ødegård om kollega Cecilie Kallekleiv.

— Hvordan ser det ut i butikken nå rundt studiestart?

— Det er stinn brakke, sier Jensen.

— Vi rigger slik at vi er klare til studiestart. Vi har et godt samarbeid med de emneansvarlige, og lager ferdige pakker til studentene med de bøkene underviserne anbefaler aller mest, sier Ødegård.

— På nettet florerer det av utgaver av den samme boken, så det er ikke så lett for studentene å orientere seg, legger hun til.

— Og det er heller ikke alt som er like enkelt å få tak i, supplerer Kallekleiv.

Kø av studenter mandag ettermiddag, den første dagen i det nye studieåret.

Vil måtte kjøpe på nett

Eigil Hole Lønning skryter av de ansatte.

— Jeg husker selv hvordan det var som student å komme hit og få hjelp. Nå, som stipendiat, opplever jeg blant annet at de ansatte hjelper meg med fjernbestillinger, prisen er god. At Akademika er her letter arbeidet mitt mye.

Akademika-kjeden har 40 bokhandler på norske campus. I Bergen er det nå fire inkludert den på Kronstad: BI, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen har alle en bokhandel på campus. Sistnevnte ligger på studentsenteret, og er den største.

— Dersom butikken på Kronstad forsvinner, vil studentene måtte kjøpe faglitteraturen sin på nettet. Vi har ikke plass til alt av faglitteratur til HVL for eksempel i butikken på studentsenteret, sier bokhandler Arnstein Bjørke.

— Og dersom man ikke har en bokhandel på campus; hvem skal da blant annet skaffe den utenlandske faglitteraturen og kvalitetssikre at riktig litteratur er på plass i tide?

— Når fikk du beskjed om at dere skal ut?

— Vi har i et par år vært kjent med at det har pågått en vurdering. I vår fikk vi beskjed om at studieåret 2023/24 blir det siste, sier Bjørke.

— Hva er begrunnelsen?

— Det er at høgskolen har bruk for arealet til andre formål, og arealeffektivisering.  Inntrykket er dessverre at administrasjonen ser på bøker og bokhandel som veldig lite viktig.

Bokhandler Arnstein Bjørke fikk beskjeden fra HVL i juni. Eigil Hole Lønning er ansatt ved høgskolen, og sier at de ansatte ikke har fått noen beskjed om at de ikke lenger vil ha en bokhandel på campus.

— Trenger lokalene

Helge Skugstad, direktør for økonomi og arealforvaltning på høgskolen, bekrefter at de har behov for å bruke lokalene som Akademia i dag disponerer på campus til egne undervisnings- og forskningsaktiviteter. 

— Så er det viktig å si at vi er i dialog med eierne i Akademia for å finne alternative ordninger. Andre av våre campuser har ikke egen bokhandel. Dette løses gjennom ulike ordninger ved studiestart og digitale løsninger for studenter, slik at de kan få tilgang til bøker, faglitteratur med mer. 

Arnstein Bjørke sier at det i en tidligere fase var snakk om et lokale i Fabrikkgaten, et stykke unna hovedcampus på Kronstad, men at dette ikke var aktuelt for bokhandelen.

Skugstad presiserer i en sms til Khrono at det også har vært snakk om lokaler på campus, men at Akademika har takket nei til dette.

Ser saker i sammenheng

Khrono skrev i juni om møblene som forsvant. Private eiendeler, som kontorstoler, var fjernet en mandag da ansatte ved HVL kom på jobb. Beskjeden fra administrasjonen var at flere skal kunne bruke samme kontor, og at det ikke er noe som heter ens eget kontor. Ansatte kan heller ikke ha så mange bøker og bokhyller de selv vil på kontoret.

— Det er problematisk dersom alle vitenskapelig ansatte skal ha store mengder litteratur tilgjengelig og lagret på arbeidsplassen, sa Helge Skugstad, direktør for økonomi og arealforvaltning.

— Det er vanskelig å ikke se det som skjer nå i sammenheng med saken fra i vår, sier Eigil Hole Lønning.

— Beskjeden er at man ikke skal kjøpe for mange bøker og ikke ha for mange bøker på kontoret til en hver tid. Vet de som fatter dette vedtaket hvor mange bøker vi, som forsker og underviser, trenger på kontoret til enhver tid?

Ber om fysiske bøker

Bokhandler Bjørke viser til en undersøkelse som er gjennomført med mer enn tusen respondenter, der en tredjedel av studentene svarer at de ønsker å bare lese pensum på papir. Nesten to tredjedeler ønsker en kombinasjon, og svært få ønsker å lese alt digitalt.

Det samme sier Akademika-ansatt Hilde Håland Jensen.

— Studenter kommer til oss og ber om å få kjøpe fysiske eksemplar av det som også finnes digitalt, sier hun.

— Så er det en ny tid? Nei, det er ikke det, legger Bjørke til.

Høgskulen på Vestlandet har et uttalt mål om å være universitet. I juni skreiv Khrono at planen er å sende søknaden om universitetsstatus denne høsten.

— Da vil de bli det eneste universitetet uten en bokhandel på campus. Det året de vil bli universitet, kaster de altså bokhandelen ut, sier Bjørke.

— Andre steder i landet blir vi involvert i prosesser, blant annet blir vi spurt om innspill i forhold til plassering av bokhandel når NTNU nå skal i gang med det store campusprosjektet.

— I en tidlig fase

Direktør Helge Skugstad understreker at HVL ikke har fattet noe vedtak om å legge ned bokhandelen på campus Bergen, og at det er Akademika som eier og driver bokhandelen.

— Etter at Studentsamskipnaden trakk seg ut av bokhandlerdrift på campus Bergen for noen år tilbake, fikk Akademika overta lokalene gjennom en egen avtale dem imellom. Akademika har siden da hatt kostnadsfrie lokaler både til utsalg og lager i våre arealer. Det eksisterer i dag ingen skriftlig avtale som regulerer dette forholdet mellom HVL og Akademika.

— Som sagt, vi er i en tidlig fase og har dialog med Akademika for å finne alternative og gode løsninger vi alle er tjent med. Vi vil informere våre egne ansatte og studenter når vi er kommet et steg nærmere og i god tid før endringer skjer, sier direktør Helge Skugstad.

Endringslogg: Lagt til at Akademika har fått tilbud om andre lokaler på campus. Endret 16. august kl 12.47

Powered by Labrador CMS