styremøte

Budsjett i minus ved OsloMet

Et budsjett med røde tall og en ny prorektor for samfunnsforbedringer er saker på styremøtet ved OsloMet torsdag.

Styret ved OsloMet møtes torsdag 8. desember. og skal blant annet vedta budsjett for 2023-25. Her fra et styremøtet i mai.
Publisert

Styret ved OsloMet har møte torsdag 8. desember. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 8.30.

På sakskartet står godkjenning av utlysning og stillingsbeskrivelse for to prorektorstillinger: prorektor for forskning og utvikling og en ny prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid.

Rektor Christen Krogh sa nylig til Khrono at begrepet samfunnsforbedringer brukes fordi det oppfattes bredere enn innovasjon og handler om innovasjon på tvers av alle fagmiljøer.

— OsloMet har vesentlig aktivitet som går på universitetenes tredje samfunnsoppdrag, som handler om verdien vi skaper for samfunnet. Jeg har behov for en person i toppledelsen som har ansvar for å koordinere denne aktiviteten og hjelpe oss til systematisk å bli enda bedre, sa han.

Budsjett med røde tall

Styret skal ikke minst vedta langtidsplan og budsjett for 2023-25. Her er et av vedtakspunktene at rektor skal komme tilbake til styret med tiltak for å tilpasse universitetets framtidige aktivitet til nivået på bevilgningen.

Bakgrunnen er at rektor foreslår et budsjett med negativt resultat i 2023. Underskuddet er på 26 millioner kroner, noe som ifølge saksfremstillingen skyldes at underskuddet for ordinær virksomhet ved fakulteter og sentre er større enn avsetningen.

Noe av underskuddet skal dekkes av virksomhetskapital, men så skal universitetsledelsen jobbe sammen med fakulteter og sentre for å tilpasse framtidig aktivitet til bevilgningsnivået, heter det.

På sakskartet:

 • Langtidsplan og -budsjett 2023-2025
 • Godkjenning av utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for stillingen som prorektor for forskning og utvikling
 • Godkjenning av utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for stillingen som prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid
 • Etablering av bachelorstudium i ingeniørfag - matematisk modellering og datavitenskap
 • Etablering av Khrono som forening
 • Forslag til internrevisjonsplan for 2023
 • Delegasjon av forslag til eksterne styremedlemmer
 • Utvidet sensurfrist - nasjonale deleksamener
 • Språkarbeid ved OsloMet - innledende diskusjon
 • Orienteringssaker: a) Enkeltvedtak Universitetsstyret 26.10.2022 - Unntatt etter offentlighetsloven §25 b) Referat Sentralt IDF - informasjon, drøfting, forhandling 19.10.2022 c) Klimaregnskap OsloMet 2019-2021 d) Årsplan styresaker 2023 e) Rektors orienteringer 8. desember 2022
 • Eventuelt
Powered by Labrador CMS