ledelse

Krogh vil utvide rektoratet ved OsloMet

Rektor Christen Krogh ved OsloMet vil utvide rektoratet sitt med en prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid.

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, vil utvide rektoratet sitt og vil ha en egen prorektor for samfunnsfobedringer og samarbeid..
Publisert

OsloMet har i dag en prorektor for utdanning og en viserektor for forskning og utvikling (FoU).

Nå ber rektor Christen Krogh styret ved OsloMet i tillegg om å opprette en ny stilling som prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid. Til styremøtet 8. desember legger han også fram forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse.

Styret skal på samme møte ta stilling til utlysningstekst for prorektor for forskning og utvikling, som nå bytter navn fra viserektor til prorektor. Stillingen blir ledig fra 1. august 2023 når åremålet til Per Martin Norheim-Martinsen går ut.

I tillegg er stillingen som prorektor for utdanning lyst ut og søkerlisten foreligger.

Trenger koordinering

Hvorfor trenger du en prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid i tillegg?

— OsloMet har vesentlig aktivitet som går på universitetenes tredje samfunnsoppdrag, som handler om verdien vi skaper for samfunnet. Jeg har behov for en person i toppledelsen som har ansvar for å koordinere denne aktiviteten og hjelpe oss til systematisk å bli enda bedre. Vedkommende skal også koordinere universitetets bærekraftrolle, sier han.

Krogh viser til at de fleste andre i sektoren har en pro- eller viserektor som skal bidra til at man lykkes bedre med det tredje samfunnsoppdraget, og disse har gjerne innovasjon, nyskapning eller samhandling i sine titler.

Begrepet samfunnsforbedring er ikke spesielt vanlig?

— Vi bruker det fordi det oppfattes bredere enn innovasjon og kan favne hele bredden av OsloMets fagmiljøer. Innovasjon tenkes ofte på som smalere, som teknologisk innovasjon, men her handler det om innovasjon i bred forstand, på tvers av alle fagmiljøer, sier Krogh.

Han viser også til at Universitets- og høgskolerådet har besluttet å styrke arbeidet med det tredje samfunnsoppdraget og har opprettet en egen fellesstrategisk enhet under navnet UHR Innovasjon.

«Uforløst potensiale» ved OsloMet

Ifølge styrepapirene har OsloMet et uforløst potensiale for å skape mer innovasjon, samtidig som det er store muligheter for å få mer verdiskapning ut av samarbeid, allianser, partnerskap og klynger gjennom bedre koordinering og samordning.

Et eksempel det vises til er at OsloMet vil jobbe med med å inngå utvidete samarbeidsavtaler med Romerike-regionens 11 kommuner, noe som vil øke behovet for økt koordineringskapasitet.

Flere har prorektor for innovasjon

Krogh var selv prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania før han kom til OsloMet som rektor i 2021.

Universitetet i Bergen har siden 2021 en viserektor for innovasjon, satsinger og klynger. Universitetet i Stavanger har prorektor for innovasjon og samfunn, mens Universitetet i Agder har viserektor for samfunnskontakt og nyskaping.

NTNU har prorektor for nyskaping, mens Universitetet i Sørøst-Norge har valgt en modell med egen viserektor for ekstern samhandling.

Powered by Labrador CMS