PROFESJONSUTDANNING

De er i klart mindretall. Men trenden vil snu, tror universitets­lektor

På alle sykepleieutdanninger er andelen menn godt under 20 prosent. Dette er en trend universitetslektor Marko Stojiljkovic mener han kan snu, og at om ti år vil halvparten av studentene på denne utdanningen være menn.

Universitetslektor Marko Stojiljkovic til venstre, sammen med studenter på OsloMet sin sykepleieutdanning. Alle er med i gruppen Menn i sykepleie, der de kan samles og dele erfaringer og tanker.
Publisert Oppdatert

— Om 10 år mener jeg det vil være 50 prosent mannlige sykepleiestudenter. Vi må fokusere på å få opp antall mannlige studenter, og fokusere på fordelene ved å ha mangfold i vårt nydelige yrke. Samfunnet trenger mannlige sykepleiere, sier Marko Stojiljkovic.

Han er universitetslektor ved OsloMet, universitetet som har landets største sykepleieutdanning. I fjor ble Stojiljkovic kåret til den beste underviseren ved OsloMet. Men viktigst i denne sammenheng: Han leder gruppen Menn i sykepleie.

Studier viser at mannlige sykepleiestudenter i Norge har dobbelt så stor sannsynlighet for å droppe ut av utdanningen som kvinnelige studenter har. I en forskningsartikkel fra januar skrives det at mannlige sykepleiere møter barrierer i studiehverdagen fordi de er en kjønnsminoritet. 

Et samlingspunkt

Stojiljkovic viser rundt på OsloMet: Inn en låst dør, opp en trapp og forbi og nok en låst dør, kommer vi inn i en lang gang med «sykehusrom» og andre fasiliteter man typisk ser på et sykehus. 

Stojiljkovic viser oss et lite kontrollrom der faglærere kan sitte og se gjennom et vindu, inn på en sengepost der studentene praktiserer medisinske oppgaver. Det er til og med et par hodetelefoner med mikrofon så faglærerne kan snakke med studentene.

Lenger inne, på et av sykepleiernes øvingsrom, møter Khrono en blid og sammensveiset gjeng. De har til felles at de alle er menn som studerer sykepleie, dominert både i studier og arbeidsliv av kvinner. 

Mennene er med i gruppen Menn i sykepleie, som ledes av mannlige sykepleiestudenter og lærere. Gruppen består av menn som går det første året av sykepleiestudiet. Tanken er at gruppen kan skape et viktig samlingspunkt der studentene kan få luftet sine tanker med hverandre. 

Sykepleien har også omtalt Menn i sykepleie. 

Det er ikke så mange menn på sykepleiestudiet. Derfor er det motiverende for studentene med gruppen Menn i sykepleie.

Vil få bort stigma

Ved studiestart i fjor var det 500 sykepleiestudenter ved OsloMet. Om lag hundre av dem var menn. 

Studentene Khrono møter sier at de generelt trives godt i studiet. De føler seg ikke dømt av andre for å være menn i sykepleie. Likevel ser flere av mennene at det generelt mangler kunnskap om hva sykepleie er blant folk flest, og det påvirker rekrutteringen. 

— Jeg tror at hvis du lærer gutter at sykepleiere kan redde livet til folk, og får vekk stigmaet om at det kun er vask og eldrehjem, så kan gutter tenke at det er tøft å studere sykepleie. I hvert fall i den alderen der man er opptatt av å være tøff, påpeker student Fredrik Haraldsen Aas.

Studentene forteller at mange rundt dem tror sykepleiestudiene kun er fylt av jenter. Andre tror at sykepleiere kun jobber på gamlehjem og «tørker rumpe». Derfor er gruppen viktig for rekruttering, slik som på Åpen dag for videregående skole. I tillegg er gruppen et viktig samlingspunkt for menn som allerede har blitt studenter. 

Da OsloMet hadde Åpen dag var det kun mannlige sykepleiestudenter som meldte seg til å møte elever fra videregående skole sammen med universitetslektor Stojiljkovic. Studentene i gruppen ønsker å være rollemodeller for unge gutter og bidra til en bedre forståelse av yrket i samfunnet. 

— I dette studiet er det ikke så mange menn. Når vi møtes, deler erfaringer og tanker om hvordan det går med studiene, så gir det motivasjon, sier studenten Ranndell Reyes Castillo. 

De andre mannlige sykepleierstudentene er enige. 

— Det er veldig fint å ha en møteplass. I det første møtet vårt kom det studenter fra andre og tredje året av studiene. Jeg var usikker på studievalget mitt, og det hjalp å snakke med andre menn som hadde kommet lenger i studiet, sier student Eivind Aastorp. 

Det har vært stort fokus på rekruttering av menn til sykepleie. I 2022 så man at selv om det var knapt 10 prosent menn i sykepleierroller, så var økningen de siste årene på 40 prosent. Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) var det rekordandel menn på sykepleiestudiet: 13,4 prosent av de totalt 1415 studentene. 

Da opptaksmeldingen ble lagt frem av Oddmund Hoel var en av forslagene å fjerne karakterkrav på sykepleiestudiet. Det har møtt kritikk fra Norsk Sykepleierforbund og Høyre. 

Vil gi omsorg

Universitetslektor Stojiljkovic sier OsloMet ønsker å styrke fellesskapet og vise menn at de ikke er alene på studiet, selv med en så stor kvinneandel. 

— Når du er en minoritet så trenger du en plass der du kan føle deg trygg og hvor du kan møte noen som tenker likt som deg. Man trenger et sted der man fritt kan dele tankene sine og reflektere rundt dem, sier Stojiljkovic. 

En håndsopprekning viser at alle mennene har valgt sykepleierutdanning fordi de vil jobbe med mennesker og vise omsorg. Det er givende for dem å kunne hjelpe dem som ikke har det så godt i livet. Likevel har flere av mennene merket at andre opplever dem som mindre omsorgsfulle, om så på mer indirekte måter. 

— Det er ofte en antakelse at menn er mindre omsorgsfulle enn kvinner generelt. Så da må man bevise at man er omsorgsfull og gjør jobben riktig, sier Aastorp. 

Mannlige sykepleiere kan oppfattes som mindre omsorgsfulle, forteller sykepleiestudenter. Det vil de gjerne motbevise.

I tillegg er det både kvinner og menn som nekter å la mannlige sykepleiere stelle dem. Blant annet har studentene opplevd mannlige pasienter som klorer og slår fordi de ikke vil at en mannlig sykepleier skal stelle med dem. Gutta tar seg ikke nær av dette, men sier de kan tvile på egen omsorgsevne hvis pasienter ikke vil ha hjelp fra dem. I tillegg gjør det at de kvinnelige sykepleierne får mer å gjøre. 

Det er en av grunnene til at gruppa er så viktig, fordi det kan hjelpe både studentene og potensielle søkere til å se at menn også kan gi omsorg. 

— Det handler om å vise at menn også kan være gode sykepleiere?

— Menn ER veldig gode sykepleiere, retter Stojiljkovic. 

Trosser stereotyper

Men det betyr ikke at yrkesvalget alltid er enkelt: 

— Mange menn trosser stereotypier og kulturelle konstruksjoner om at sykepleieryrket kun er for kvinner. Det er på tide at vi motbeviser det. Sykepleie er for alle kjønn, og det er viktig at alle er med. Vårt yrke må representere samfunnet vårt. I tillegg vil menn ta med seg nye tanker og perspektiver inn i yrket, mener Stojiljkovic. 

Det tror sykepleiestudent Aastorp: 

— Den samme situasjonen fra praksis kan beskrives ulikt av en mannlig og kvinnelig student, man vil kanskje fremheve forskjellige hendelser. Det er ikke dumt i det hele tatt, da får man jo flere måter å se situasjonen på.

— Og så fjerner man stigmaet rundt ordet sykepleie og omsorg. Det er ikke bare kvinner som er omsorgsfulle og kan drive med helse. Menn kan også det, og det syns jeg vi får frem i gruppa, sier student Castillo.

Et samfunnsbehov

— Menn i samfunnet trenger også mannlige sykepleiere, sier Stojiljkovic. Det er studentene enige i:

— Mange sykepleiere blir mer knyttet til enkelte pasienter og har sine favoritter. Blant de kvinnelige sykepleierne jeg møtte i praksis var det få av deres favoritter som var menn, mens jeg knyttet meg til menn. Så det er bra for beboerne at det er menn der, sier studenten Simen Haugen Karneke. 

Mannlige sykepleiere er derfor med å vise frem til resten av samfunnet at de er gode omsorgspersoner som passer i sykepleieryrket. Studentgjengen er enige med Stojiljkovic om at det kun vil bli flere mannlige sykepleiere i fremtiden. Så da gjenstår det å se resultatet av årets Samordna opptak. Powered by Labrador CMS