utenlandsstudenter

Deler Sandbergs bekymring, men ingen nye tiltak i svaret

Statsråd Henrik Asheim, skriver at han som Nina Sandberg (Ap), er bekymret for de som studerer i utlandet. Men foreløpig kommer det ikke nye tiltak.

Henrik Asheim, statsråd for forskning og høyere utdanning, deler Nina Sandbergs bekymring for norske studenter i utlandet, både når det gjelder økonomi og studieprogresjon.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Nina Sandberg, har stilt skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om utenlandsstudentene. Og fått svar.

Sandberg spurte:

— Ser statsråden behovet for økonomiske tiltak for utenlandsstudenter som risikerer å måtte avbryte studiet på grunn av svak kronekurs, og tiltak som kan forebygge studieavbrudd som følge av koronapandemien?

I sin begrunnelse trakk Sandberg fram at regjeringen har signalisert at det er viktig å styrke internasjonaliseringen av høyere utdanning.

Oppfordrer til studentdialog

Sandberg skriver at norske studenter har blitt oppfordret til å dra til utlandet for å studere, både på utveksling og helgrad, samtidig som koronakrisen vil påvirke framtidig studentmobilitet.

— Norske studenter i utlandet opplever både bortfall av inntekter og økende utgifter grunnet svak krone. Skolepenger valutajusteres, men ikke studiestøtten. Trass regjeringens forslag til tiltak som skal kompensere for inntektsbortfallet, er situasjonen fortsatt kritisk for studentene som rammes av svak kronekurs, skriver Sandberg.

Hun oppfordrer statsråden til dialog med ANSA (organisasjonen for norske studenter i utlandet) med sikte på å ivareta de internasjonale studentenes interesser, og bidra til at færrest mulig faller fra utenlandsstudiene som følge av situasjonen som har oppstått.

Gjør ikke noe med valutajustering

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim starter med å fortelle at han har en god dialog med ANSA, og han takker dem for den viktige og krevende jobben de gjør med å følge opp sine medlemmer i utlandet.

Asheim trekker fram at ved utbetaling av støtte fra Lånekassen valutajusterer man skolepengestøtten, men at man ikke gjør tilsvarende med basisstøtten som er lik for alle, uavhengig av hvor de studerer.

Les også: Marerittdøgn for norske utenlandsstudenter — Annas husleie skjøt i været over natta

— Ettersom studenter i utlandet får utbetalt hele summen på begynnelsen av semesteret, og mange har overført midlene til lokal konto i lokal valuta, som ikke berøres av kronekursendringer. Derfor har vi ikke vurdert å endre på dette gjennom å valutajustere selve basisstøtten, skriver Asheim.

Så trekker han fram at Norge har gunstige stipend- og lånemuligheter generelt, men at han har forståelse for at levekostnader kan bli høyere for de som har pengene stående på en norsk konto.

— Noen av tiltakene i krisepakken for studenter vil også kunne hjelpe de som nå rammes av endringer i kronekursen. For norske studenter i utlandet som kan dokumentere inntektsbortfall på grunn av koronakrisen våren 2020, vil det bli mulighet til å ta opp et ekstralån hos Lånekassen i mai på 26 000 kroner. Stortinget har bevilget 1 mrd. kroner til at 8000 kroner av dette lånet omgjøres til stipend, trekker Asheim fram.

Får beholde utbetalte midler våren 2020

I svaret fra Asheim heter det også at Kunnskapsdepartementet har også fastsatt ny forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus (covid-19). Forskriften regulerer flere unntak for norske studenter i utlandet. Blant annet at de som reiser hjem og avbryter utdanningen i utlandet på grunn av reiseråd fra norske myndigheter eller råd fra utdanningsinstitusjonen, har rett til å beholde utbetalte midler for våren 2020.

— Vi åpner også for å akseptere ulike varianter av nettbasert og samlingsbasert undervisning og eksamen, der det har vært begrensninger i regelverket for dette, skriver Asheim og avslutter:

— Som representanten skriver så kan situasjonen likevel være krevende for de som nå rammes av lav kronekurs, og jeg vil følge nøye med på utviklingen fremover og ha tett dialog med studentene.

Powered by Labrador CMS